baner
WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK POLSKI

Klasa I a, b   

Klasa II a, b   

Klasa III a, b, c   

Przedmiotowy system oceniania   

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa II, III   

JĘZYK NIEMIECKI

Klasa I a, b      
Klasa II a, b      
Klasa III a, b, c      

RELIGIA

Klasa I a, b       


Klasa III a, b, c       

MATEMATYKA

Klasa I a, b   
Klasa II a, b   
Klasa III a, b, c       

BIOLOGIA

Klasa I    
Klasa II   
Klasa III    

HISTORIA

Klasa I      
Klasa II      
Klasa III      

GEOGRAFIA

FIZYKA

Klasa I       
Klasa II       
Klasa III       

CHEMIA

Klasa II       

Klasa III       

INFORMATYKA

Klasa II       

Klasa III       

WOS

Klasa II a, b   
Klasa III a, b   

PLASTYKA

Klasa II a, b   

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Klasa I    
Klasa III a, b   

MUZYKA

Klasa I a, b, c   

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Klasa I a, b, c    

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa I a, b, c ; II a, b ; III a, b   


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3