Przedszkole
AKTUALNOŚCI
Rok szkolny 2020/2021


Biblioteka przedszkolaka
Oddział w Jerzmanowicach

Nasze przedszkole bierze udział w kampanii promującej globalne czytanie. Pomysłodawcą projektu "Biblioteka Przedszkolaka" jest fundacja Burza Mózgów, która promuje czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu przedszkole otrzymało kuferek wypełniony książkami, kartami pracy, kreatywnymi materiałami dla dzieci. W przedszkolu odbyły się warsztaty, podczas, których dzieci słuchały bajek, wykonywały do nich oprawę graficzną oraz poznały etapy powstawania książki.

"Bezpieczna droga do przedszkola"
Oddział w Jerzmanowicach

Dzieci z przedszkola w Jerzmanowicach poznały już zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz znaczenie znaków drogowych. Podczas wyjścia na spacer obserwowaliśmy ruch pieszych i pojazdów na skrzyżowaniu. Uczyliśmy się również jak bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi z użyciem sygnalizacji świetlnej a także bez niej.
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Przedszkola i oddziały przedszkolne, działające w Zespole Szkół w Jerzmanowicach są czynne od 1 września 2020 r.

Godziny pracy:
Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Łazach pracuje w godzinach 7:00-17:00.
(w tym dniu będzie pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek).

Oddziały przedszkolne w Gotkowicach i w Szklarach pracują w godzinach 8:00-13:00
(dzieci przynoszą śniadanie ze sobą)

Wszystkie Procedury Bezpieczeństwa dzieci i pracowników obowiązujące w przedszkolu,
przydział dzieci do poszczególnych grup, oświadczenia, wyprawka
i materiały edukacyjne będą zamieszczone na stronie internetowej
www.szkolajerzmanowice.pl/zakładka przedszkole

Zapraszamy do przedszkola :)

Procedury bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w Zespole Szkół w Jerzmanowicach w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 01.09.2020 r.    Pobierz plik=>   

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA     Pobierz plik=>   


Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – zdjęcia grupowe     Pobierz plik=>   


Oświadczenie wielodzietność    Pobierz plik=>   


ZMIANA DEKLARACJI w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez Samorządowe Przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki     Pobierz plik=>   


Wyprawka Przedszkolaka    Pobierz plik=>   


Przydział dzieci do poszczególnych grup    Pobierz plik=>   
ZEBRANIE RODZICÓW W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach informuje, że zebranie
organizacyjne będzie tylko dla Rodziców dzieci,
które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych,
działających w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.

Zebranie odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. tj, w czwartek
wg harmonogramu:
godzina 17:00 oddział w Gotkowicach
godzina 18:00 sala gimnastyczna w szkole podstawowej
(spotkanie dla Rodziców dzieci z oddziałów w Jerzmanowicach, Łazach, Szklarach)

Rodzice dzieci, które kontynuują pobyt w przedszkolu informacje
dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz stosowne oświadczenia otrzymają mailowo.

Tematyka zebrania:
1. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 (m.in. godziny pracy, zajęcia dodatkowe, przydział dzieci do poszczególnych grup i wychowawców, odpłatność za przedszkole, zgody i oświadczenia)
2. Procedury związane z funkcjonowaniem przedszkola w reżimie sanitarnym.

PRZEDSZKOLE NA:


Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.