baner
HISTORIA I PATRON

Rok 1999 w historii polskiego szkolnictwa zapisał się jako początek reformy oświaty. W ślad za ustawą sejmową Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia w dniu 8 marca 1999r. podjęła uchwałę o powołaniu dwóch gimnazjów: Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jerzmanowicach oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini.

Początkowo uczniowie Gimnazjum w Jerzmanowicach uczyli się w budynku przyległej Szkoły Podstawowej ponieważ budynek Gimnazjum był w budowie. Ze względu na trudności lokalowe zajęcia odbywały się na dwie zmiany.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2000/2001 uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku gimnazjum. Lekcje odbywały się w siedmiu salach lekcyjnych. Dodatkowo uruchomione zostały szatnie, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora z sekretariatem i pomieszczenia gospodarcze. Zajęcia z informatyki oraz wychowania fizycznego nadal odbywały się w Szkole Podstwaowej. W momencie wznowienia zajęć po feriach zimowych w roku szkolnym 2001/2002 zostało oddane do użytku poddasze budynku gimnazjum. Od tej chwili wszystkie zajęcia odbywają się w nowym gmachu. Uczniowie odwiedzają Szkołę Podstawową jedynie aby spożyć posiłek w jadalni oraz na niektórych zajęciach w-f - gimnazjum nadal nie posiada swojej sali gimnastycznej.

Do Gimnazjum w Jerzmanowicach uczęszczają uczniowie z Gotkowic, Łaz, Szklar, Sąspowa i Jerzmanowic. Uczniów mieszkających z dala od Gimnazjum do szkoły dowozi autobus.


W roku szkolnym 2001/2002 gimnazjum zostało nadane imię Akademii Krakowskiej. Władze uczelni wyraziły zgodę i zaakceptowały projekt sztandaru oraz logo. Młodzież zapoznała się z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez różne konkursy organizowane w szkole. Odbyła się wielka uroczystość uświetniona znakomitymi gośćmi.
Od tego roku w październiku, po inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim nasza szkoła ma swoje święto. Obchodzimy rocznicę nadania imienia. Jest to wspaniała okazja do odświeżenia wiedzy na temat tej zacnej uczelnii.

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Okazało się, że nasza szkoła dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie oraz przygotowuje do przyszłości. Ostatecznie na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku Gimnazjum w Jerzmanowicach otrzymało tytuł "Szkoły z klasą".
Od tego czasu robimy wszystko, by godnie nosić ten tytuł.


szkola

HISTORY OF THE SCHOOL

         Public Middle School no.1 in Jerzmanowice was established in 1999. Students started learning in the new building in 2000. Students from Jerzmanowice, Łazy, Sąspów, Szlary and Gotkowice attend our school. Students get to school by school bus.
         On the 5th October 2002 there was the opening ceremony of the school building. The school was named the Cracow Academy Public School No. 1 in Jerzmanowice. During the ceremony students appeared in special academic outfit. There was a solemn mass celebrated by the bishop of Sosnowiec Adam Smigielski who consecrated the banner of the school. The bishop in the presence of the community's mayor J. Hrabia dedicated school classrooms. Many honoured guests were invited to the ceremony, among them there were: the Bishop of Sosnowiec Adam Smigielski, the Jagiellonian University Chancellor Franciszek Ziejka, the community's mayor Joseph Hrabia, the headteacher Tadeusz Nabagło and many others.
         On 10th October 2003 Public Middle School was awarded the prestigious title: 'Quality School' (Szkoła z klasą).
         In the middle school in Jerzmanowice there are 178 students. The head teacher is M.Sc Tadeusz Nabagło and Vice-head teacher are M.A Ewa Rogóż and M.Sc Teresa Sieradzka.


Tekst tłumaczony w ramach projektu edukacyjnego

Joanna Chmura
Anna Zgoda
Karolina Krzystanek
uczennice kl.III C

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM
5 pażdziernika 2002 roku odbyła się uroczystość otwarcie budynku szkoły,

nadania imienia Akademii Krakowskiej Publicznemu Gimnazjum Nr 1

w Jerzmanowicach

oraz

przekazanie sztandaru.

W czasie uroczystości młodzież gimnazjalna wystąpiła

w charakterystycznych akademickich

- niebieskich biretach.

Odbyła się uroczysta msza święta podczas której

biskup diecezji sosnowieckiej Adam Śmigielski poświęcił sztandar gimnazjum.

Uroczystego otwarcia budynku gimnazjum poprzez symboliczne przecięcie wstęgi

dokonał m.in. Jerzy Lachowski - Kurator Oświaty.

W odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej uczesniczyli

m.in. biskup Adam Śmigielski, rektor UJ - prof. Franciszek Ziejka,

wójt gminy - Józef Hrabia.

Tablicę pamiątkową poświęcił i pobłogosławił biskup Adam Śmigielski.

Biskup A. Śmigielski w obecności wójta J. Hrabiego poświęcił sale lekcyjne.

Prof. doc. dr hab. Franciszek Ziejka dokonał wpisu do Księgi pamiątkowej

uroczystego otwarcia budynku,

przekazania sztandaru i nadania imienia Akademii Krakowskiej

Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Jerzmanowicach.

Po uroczystym otwarciu budynku odbyła się część artystyczna przygotowana

przez uczniów gimnazjum.

 


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3