baner
INFORMACJE DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019Szanowni Państwo Rodzice Uczniów szkół w Małopolsce

          We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie dzieci wybierające szkołę muszą mieć zapewnione takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. W związku z tym 2 lata temu poprosiłam dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkolnej, prognozy dochodzenia do jednozmianowości i ewentualne uwagi dotyczące organizacji pracy szkół w związku z przyjęciem we wrześniu 2019 r. dwóch roczników. Trzeba przy okazji przypomnieć, że w 2019 r. liczba uczniów starających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jest taka sama jak ta w 2007 roku, trochę mniejsza niż przyjmowane roczniki w latach 2006 i wcześniejszych. Dziś jednak szkół jest więcej i warunki pracy w tych szkołach są nieporównywalnie lepsze. Moment kumulacji został wybrany optymalnie, czyli w okresie niżu demograficznego, tzw. depresji urodzin. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy o rekrutacji 2019 r., przykładowo w samym Krakowie otwarliśmy nowe cztery licea ogólnokształcące. W całej Małopolsce, jako Kurator Oświaty nie zgadzałam się na likwidacje szkół właśnie dlatego, żeby rekrutacja w 2019 roku mogła odbyć się spokojnie. Wszystkie władze samorządowe w województwie bardzo odpowiedzialnie podeszły do planowania rekrutacji w ostatnich dwóch latach. Dostarczone przez dyrektorów i samorządowców dane pozwalają na to, aby Rodziców uczniów zapewnić, że warunki przyjęcia do szkół ich dzieci będą porównywalne z tymi, w latach poprzednich. Wszyscy dyrektorzy od dwóch lat mieli obowiązek przygotowywać się do rekrutacji we wrześniu 2019 r. Każda osoba zarządzająca szkołą pracuje w perspektywie 5 lat kadencji, a zatem planuje pracę szkoły chociażby w takiej perspektywie czasowej. Zapewniam Państwa, że dyrektorzy małopolskich szkół odpowiedzialnie podejmują zadania i organizują pracę szkół mając na względzie dobro dziecka. Największym wyzwaniem do opracowania logistycznego było Miasto Kraków. Jako Małopolski Kurator Oświaty zwróciłam się do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o wspólne działanie w interesie uczniów. Podpisaliśmy porozumienie i przez kolejne dwa lata ustalaliśmy wspólnie liczbę klas otwieranych w szkołach ponadgimnazjalnych, po to aby w 2019 roku można było otworzyć dwa razy tyle oddziałów, co w 2018 roku. Politykę edukacyjną Miasta kreuje organ prowadzący szkoły, czyli Pan Prezydent w oparciu o założenia polityki oświatowej Państwa. Porozumienie między Prezydentem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorem Oświaty obowiązuje obie strony, jego zapisy nie zostały zmienione, ani wypowiedziane.

Jak zatem będzie wyglądać rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

1. W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.

2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.

3. Liczba uczniów po obu szkołach jest zbliżona, z lekką przewagą po ośmioklasowej szkole, a zatem musi zostać utworzona dokładnie taka sama liczba klas dla absolwentów obu szkół, ewentualnie trochę więcej klas dla uczniów po szkole podstawowej.

4. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych muszą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się największą popularnością, musi być taka sama.Szanowni Rodzice

          Zawsze tak było, że do szkół cieszących się najlepszą opinią aplikowało zdecydowanie więcej osób niż było w nich miejsc. Podobnie będzie i w tym roku. Pragnę Państwa jednak zapewnić, że będzie właśnie podobnie, a nie inaczej. Ta sama liczba klas dla obydwu roczników, podwojona liczba klas w porównaniu do roku poprzedniego ma zagwarantować wszystkim uczniom równe traktowanie i bezpieczeństwo. Przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i utworzenie dwustopniowej szkoły branżowej jest bardzo ważnym krokiem do tworzenia systemu efektywnej edukacji. Reforma szkolnictwa była potrzebna, dorośli muszą zadbać o to, żeby uczniowie mieli zapewnione warunki dostępności do wybranych szkół na poziomie lat ubiegłych. Liczę, że nikt z osób zarządzających edukacją, nie zawiedzie młodych ludzi i że solidne dwuletnie przygotowanie władz samorządowych i nadzoru pedagogicznego do rekrutacji przyniesie dobre owoce.

Poniżej zamieszczam wykaz liczbowy klas pierwszych planowanych do utworzenia w wyniku rekrutacji w 2019 r. we wszystkich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Wykazuję także 17 szkół, które w planach konstruowania sieci szkolnej były przewidziane jako rezerwa bazowa na czas zwiększonego naboru w 2019 roku.

Jakiekolwiek próby zmian ustalonej liczby klas pierwszych będą przedmiotem moich działań z zainteresowanymi samorządami i dyrektorami szkół.

Poniżej zamieszczam rekomendowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty plan otwieranych klas pierwszych we wszystkich szkołach województwa małopolskiego.

Z szacunkiem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty


Rekomendowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty plan otwieranych klas pierwszych we wszystkich szkołach województwa małopolskiego

Pobierz plik =>    

Żródło: www.kuratorium.krakow.plSzanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych!

          Jak zapewne Państwo wiedzą, w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko, funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery, dający uczniom możliwość skorzystania z zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Ponieważ uczniowie podejmują decyzje o wyborze dalszej ścieżki kształcenia przy wsparciu swoich rodziców i opiekunów, chcielibyśmy zaprosić również Państwa na specjalne warsztaty dla opiekunów, podczas których mowa będzie o tym, jak wybierać szkołę i ścieżkę zawodową dzieci, jak wspierać je w decyzjach.

          Realizacja ok. 1,5-godzinnych warsztatów planowana jest dnia 22 marca (piątek) i/lub dnia 23 marca (sobota) w przedziale godzinowym między 10:00 a 13:00, podczas Festiwalu Zawodów. Oprócz udziału w warsztatach będą Państwo mieli możliwość zwiedzić ekspozycję Festiwalu, gdzie na ok. 130 stoiskach prezentowane będą zawody i szkoły z 7 branż: turystyczno-gastronomicznej, budowlanej, usługowej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, medyczno-społecznej oraz służby mundurowe.

Festiwal Zawodów odbywa się w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 21-23 marca 2019. Wstęp na warsztaty dla rodziców/opiekunów jest bezpłatny, podobnie wstęp na Festiwal Zawodów, który jest bezpłatny zarówno dla uczniów, jaki i dla opiekunów oraz dla wszystkich zwiedzających.

          Organizacja wydarzenia zależy od liczby chętnych rodziców/opiekunów. Bardzo prosimy Państwa o przekazanie wstępnej informacji, czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w tego typu wydarzeniu, a jeśli tak – czy w dzień roboczy czy w sobotę.

          Bardzo prosimy o przekazanie wstępnej deklaracji udziału doradcy zawodowemu z Państwa szkoły na adres mailowy pedagog@szkolajerzmanowice.pl lub nr tel. 12 3890960 do dnia 14 stycznia lub u wychowawcy klasy na zebraniu z rodzicami w dniu 09.01.2019r.Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik =>    

Harmonogram zebrań (środa)z Rodzicami:

19 września 2018r.
07 listopada 2018r.
09 stycznia 2019r.
27 marca 2019r.

Dzień otwarty(środa):
29 maja 2019r.INFORMACJA DLA RODZICÓW


Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019
dostępna jest na stronie OKE w Krakowie
Zebranie z Rodzicami


Dyrektor ZS w Jerzmanowicach informuje
Zebranie Rodziców
odbędzie się 19.09.2018r. /środa/

Porządek Zebrania:
16.30 - spotkanie na temat działań
            profilaktycznych w ramach programu Archezja
            (sala gimnastyczna)
17.15 - spotkanie z dyrektorem (sala gimnastyczna)
17.30 - spotkanie z wychowawcami
            w salach lekcyjnych

Ewa Rogóż
Dyrektor ZS w Jerzmanowicach


Bezpłatne porady specjalistyczne i terapia
dla rodzin w kryzysie

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia "Pro Familia" oferuje nieodpłatnie poradnictwo specjalistyczne oraz psychoterapię dla rodzin w kryzysie, skierowaną do osób zamieszkałych na terenie gmin powiatu krakowskiego.

W ramach realizowanego zadania oferowane jest:

- Poradnictwo rodzinne,
- Poradnictwo pedagogiczne,
- Konsultacje psychologiczne,
- Psychoterapia indywidualna oraz rodzinna,
- Mediacja,
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców” X-XII 2017.

Punkty konsultacyjne dostępne są w 3 lokalizacjach: w Krakowie os. Zielone 1, os. Górali 15 oraz w Skawinie ul. Kopernika 12.

Zapisy do Poradni pod numerem telefonu: 784 305 610


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3