Przedszkole
ZASADY REKRUTACJIREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach informuje,
że zapisy do Przedszkola Samorządowego
w Jerzmanowicach i oddziału w Łazach
na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się
od 3 marca i trwać będą do 31 marca 2020 r.
Zapisu można dokonać w przedszkolu lub sekretariacie
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.
Kartę zapisu można pobrać ze strony internetowej www.szkolajerzmanowice.pl

Terminy rekrutacyjne:
1) od 3 marca do 31marca 2020 r. termin składania dokumentów: karty zapisu +stosowne zaświadczenia
2) do 1 kwietnia-7 kwietnia 2020 r. postępowanie rekrutacyjne
3) 7 kwietnia 2020 r. godz.15.00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną i wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
4) 8-16 kwietnia 2020 r. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka przez Rodzica pisemnym oświadczeniem.
5) 16 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach

Dokumentacja:
1) kartę zapisu dziecka do przedszkola i oświadczenie o wielodzietności można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie lub ze strony internetowej www.szkolajerzmanowice.pl
2) do karty zapisu należy złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu
3) orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności, samotnym wychowywaniu dziecka, nadzorze kuratora dołączamy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Karta zgłoszenia   Pobierz plik =>   

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.