Baner Kontakt
STOŁÓWKA
DEKLARACJA w sprawie korzystania i odpłatności za posiłki serwowane przez stołówkę szkolną
w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Pobierz plik =>      Szanowni Państwo!

Płatność naliczona będzie pod koniec każdego miesiąca i zostaną w niej uwzględnione zgłoszone na świetlicę nieobecności uczniów (tzw. odpisy).

Termin płatności jest do 15-tego dnia następnego miesiąca.

Informację o płatnościach można uzyskać na świetlicy, w księgowości w Urzędzie Gminy lub przez stronę MobiPortal, jeśli został podany mail w zgłoszeniu dziecka na obiady przez pisemną deklarację.

Ceny jednostkowe:
zupa: 2,80 zł
II danie: 5,50 zł
cały obiad: 8,30 zł

Dane do przelewu:
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul Rajska 22
32-048 Jerzmanowice NIP 677-20-19-451

odbiorca
Zespół Szkół w Jerzmanowicach
ul. Szkolna 2
32-048 Jerzmanowice

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie /oddział w Jerzmanowicach
nr 71 8589 0006 0150 0450 1980 0004

Tytułem
imię i nazwisko dziecka……………………
klasa:………………………………………
opłata za żywienie:…………………

Ważne informacje:
- zgłoszenie nieobecności w danym dniu do godziny 9:00 u pań w świetlicy tel. 12 3804051 lub e-mail swietlica@szkolajerzmanowice.pl
- brak możliwości zmiany rodzajów posiłków w trakcie miesiącaDzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.35 - 15.20