Przedszkole
PLANOWANE WYCIECZKI

Lp.
RODZAJ WYCIECZKI
TERMIN REALIZACJI
1.
Wycieczka do lasu.
wrzesień/październik
2.
Wycieczka do sadu.
wrzesień/październik
3.
Wycieczka na łąkę.
kwiecień/maj
4.
Wycieczka na Dębową Górę (Rezerwat buczyny karpackiej).
wrzesień/październik
5.
Wycieczka do Jaskini Nietoperzowej.
październik
6.
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego.
kwiecień
7.
Wycieczka do Doliny Będkowskiej
czerwiec
8.
Wycieczka na cmentarz.
listopad
9.
Wycieczka do Ośrodka Zdrowia.
termin do uzgodnienia
10.
Wycieczka do Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jerzmanowicach.
termin do uzgodnienia
11.
Wycieczka do Straży Pożarnej.
termin do uzgodnieniaj
12.
Wycieczka na Pocztę.
termin do uzgodnienia
13.
Wycieczka do Apteki.
termin do uzgodnienia
14.
Wycieczka do Krakowa.
termin do uzgodnienia
15.
Wycieczka do zakładu produkującego bombki.
termin do uzgodnienia

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.