Szkoła Podstawowa
Projekt ekologiczny "Jesteśmy częścią przyrody"Projekt ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowany przez Zespół Szkół w Jerzmanowicach, Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach.Koszt kwalifikowalny zadnia : 16 970 zł

Kwota dotacji: 12 390 zł

Czas realizacji: IV 2020 –X 2020

„Projekt ekologiczny "Jesteśmy częścią przyrody"” obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach oraz ich rodziny. W ramach projektu promowane są akcje "Czym oddychamy? i Czy dbamy o wodę?" Realizacja zadania obejmuję diagnozę stanu środowiska (wody i powietrza) oraz wypracowanie sposobów działania na rzecz poprawy ich jakości. Metody i formy pracy skierowane są na edukację przyrodniczą i ekologiczną: spotkania z pracownikami naukowymi, ćwiczenia badawcze związane z określaniem stanu jakości powietrza i wody, wycieczki do oczyszczalni ścieków, wypracowanie mapy stanu powietrza, debata oraz konkursy ekologiczne z nagrodami rzeczowymi. Działania te mają na celu uświadamianie o konsekwencjach zaniedbań ekologicznych dla przyszłych pokoleń. Zakupione materiały edukacyjne dla uczniów są wykorzystywane podczas zajęć.

NASZA SZKOŁA NA:


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.55 - 12.40
6.13.00 - 13.45
7.13.55 - 14.40


Dowóz
7:00Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
7.00Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
7:30Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
12:55Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
12:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
14:00Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:00Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
14:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


>