Szkoła Podstawowa


Projekt ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.

Projekt ekologiczny "Jesteśmy częścią przyrody"Projekt ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowany przez Zespół Szkół w Jerzmanowicach, Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach.Koszt kwalifikowalny zadnia : 16 970 zł

Kwota dotacji: 12 390 zł

Czas realizacji: IV 2020 –X 2020

„Projekt ekologiczny "Jesteśmy częścią przyrody"” obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach oraz ich rodziny. W ramach projektu promowane są akcje "Czym oddychamy? i Czy dbamy o wodę?" Realizacja zadania obejmuję diagnozę stanu środowiska (wody i powietrza) oraz wypracowanie sposobów działania na rzecz poprawy ich jakości. Metody i formy pracy skierowane są na edukację przyrodniczą i ekologiczną: spotkania z pracownikami naukowymi, ćwiczenia badawcze związane z określaniem stanu jakości powietrza i wody, wycieczki do oczyszczalni ścieków, wypracowanie mapy stanu powietrza, debata oraz konkursy ekologiczne z nagrodami rzeczowymi. Działania te mają na celu uświadamianie o konsekwencjach zaniedbań ekologicznych dla przyszłych pokoleń. Zakupione materiały edukacyjne dla uczniów są wykorzystywane podczas zajęć.

NASZA SZKOŁA NA:


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.35 - 15.20


Dowóz
7:00Jerzmanowice / Sobieskiego (Sklep)
Jerzmanowice / Jurajska
Jerzmanowice / Pod jamą
Jerzmanowice / Nietoperzowa
Jerzmanowice / Doły
Jerzmanowice / Wschodnia
Kopaniny
Łazy / Pętla
Łazy / Remiza
Łazy / przystanek 1
Łazy / przystanek 2
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Dowóz
7:00Gotkowice / przystanek DK94 w stronę Olkusza
Zachodnia
Szklary / Tartak
Szklary / Remiza
Szklary / Kościół
Szklary / Stara Szkoła
Szklary / Koniec
Jerzmanowice / Centralna
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
Łazy - Wschodnia - Nietoperzowa
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Odwóz
Gotkowice - Zachodnia - Szklary
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


>