Baner Kontakt


ŚWIETLICA SZKOLNA


Żaden z uczniów oraz nauczycieli nie wyobraża sobie naszej szkoły bez świetlico-jadalni.
Tutaj uczniowie spędzają wolny czas, odrabiają zadania domowe, bawią się z kolegami.
Tutaj też spożywane są serwowane przez kuchnię pyszne obiady.
Świetlica wyposażona jest w stoliki, krzesła, regały i szafki. Na ścianach wiszą tablice, na których eksponowane są prace dzieci oraz wszelkie dekoracje okazjonalne. W świetlicy znajdują się kwiaty, które sprawiają, że jest ona bardzo przytulna.
Uczniowie spędzają tu dużo czasu w oczekiwaniu na autobus, który ma zawieźć ich do domu lub na inne zajęcia.

czynna

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 700 do 1700


Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia .
Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3