Przedszkole
STANDARDY PRACY PRZEDSZKOLA

Lp.STANDARDWSKAŹNIKI
I
Bezpieczeństwo
i zadowolenie dzieci
 • Ogrodzony teren przedszkola
 • Czyste, estetyczne sale zabaw, korytarze i otoczenie przedszkola
 • Godziny pracy dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców
 • Aktywna i systematyczna współpraca z Policją i Strażą Pożarną
 • Podejmowanie działań dydaktycznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwoIIBaza lokalnai materialna
 • Każda grupa ma swoją salę zabaw
 • Placówka posiada niezbędne pomoce dydaktyczne (np. do zajęć ruchowych, sprzęt audiowizualny, literaturę fachową)
 • Przedszkole posiada plac zabaw z urządzeniami ogrodowymiIIIZróżnicowana
oferta
edukacyjna
 • Zajęcia dodatkowe, prowadzone nieodpłatnie
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone odpłatnie przez rodziców
 • Aktywna i systematyczna współpraca
  z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka (Szkoła Podstawowa, GOK, Biblioteka Publiczna, OPN)IV


Rozwój
zawodowy
nauczycieli
 • Uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia, związanych z umiejętnościami metodycznymi i swoimi zainteresowaniami
 • Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym
 • Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.