Baner Kontakt
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/20231
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01.09.2022r.
2
Święto szkoły
14.10.2022r.
3
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31.10.2022r. /poniedziałek/
4
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2022-01.01.2023r.
5
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.01.2023r. /poniedziałek/
6
Klasyfikacja śródroczna
23.01.2023r.
7
Ferie zimowe
30.01-10.02.2023r.
8
Wiosenna przerwa świąteczna
06-11.04.2023r.
9
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2023r. /wtorek/
10
Egzamin ósmoklasisty
Dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7.
23, 24, 25.05.2023r.
11
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.06.2023r. /piątek/
12
Klasyfkacja roczna
15.06.2023r.
13
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06.2023r.
14
Ferie letnie
24.06 - 31.08.2023r.


Podstawa prawna:
;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).
;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w szczegółowych warunków sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz. U. poz. 1512 poz.)


Harmonogram zebrań z Rodzicami:
• 21.09.2022r.
• 16.11.2022r.
• 25.01.2023r.
• 19.04. 2023r.

Dzień otwarty (środa):
• 31.05.2023r.Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.35 - 15.20


Dowóz
7:00Jerzmanowice / Sobieskiego (Sklep)
Jerzmanowice / Jurajska
Jerzmanowice / Pod jamą
Jerzmanowice / Nietoperzowa
Jerzmanowice / Doły
Jerzmanowice / Wschodnia
Kopaniny
Łazy / Pętla
Łazy / Remiza
Łazy / przystanek 1
Łazy / przystanek 2
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Dowóz
7:00Gotkowice / przystanek DK94 w stronę Olkusza
Zachodnia
Szklary / Tartak
Szklary / Remiza
Szklary / Kościół
Szklary / Stara Szkoła
Szklary / Koniec
Jerzmanowice / Centralna
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
Łazy - Wschodnia - Nietoperzowa
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Odwóz
Gotkowice - Zachodnia - Szklary
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej