Baner Kontakt


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 20181
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04 września 2017r.
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2017r.-01 stycznia 2018r.
3
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02 stycznia 2018r. /wtorek/
4
Klasyfikacja śródroczna
22 stycznia 2018r.
5
Ferie zimowe
12-25 lutego 2018r.
6
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
28 marca 2018r. /środa/
7
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca-03 kwietnia 2018r.
8
Egzamin klas trzecich po gimnazjum
- historia i wos, j. polski
- przedmioty przyrodnicze, matematyka
- język obcy nowożytny
Dla uczniów klas I-II gimnazjum dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia 2018r.
19 kwietnia 2018r.
20 kwietnia 2018r.
/środa, czwartek, piątek/
9
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia 2018r. /poniedziałek/
10
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2018r. /środa/
11
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja 2018r. /piątek/
12
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 czerwca 2018r. /piątek/zajęcia odpracowane 14 października 2017r.
13
Klasyfkacja roczna
18 czerwca 2018r. /poniedziałek/
14
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018r.
15
Ferie letnie
23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3