Baner Kontakt


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 / 20191
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
2
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018r.
3
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2018r
4
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02 stycznia 2019r. /środa/
5
Klasyfikacja śródroczna
07 stycznia 2019r.
6
Ferie zimowe
14-27 stycznia 2019r.
7
Egzamin gimnazjalny /środa,czwartek,piątek/
W tym dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10-12 kwietna 2019r.
12 kwietnia 2019r.
8
Egzamin ósmoklasisty /poniedziałek,wtorek,środa/
W tym dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15-17 kwietnia 2019r.
17 kwietnia 2019r.
9
Wiosenna przerwa świąteczna
18-23 kwietnia 2019r.
10
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2019r. /czwartek/
11
Klasyfkacja roczna
14 czerwca 2019r.
12
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
13
Ferie letnie
22 czerwca-31 sierpnia 2019r.


Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Jerzmanowice, 14 września 2018r.Harmonogram zebrań (środa)z Rodzicami:

19 września 2018r.
07 listopada 2018r.
09 stycznia 2019r.
27 marca 2019r.

Dzień otwarty(środa):
29 maja 2019r.Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3