Przedszkole
PROGRAMY DZIAŁAŃ

1. W okresie zapisu dzieci do przedszkola dyrekcja zaprasza rodziców wraz z dziećmi do złożenia wizyty w przedszkolu mającej na celu:
  • Spotkania z nauczycielami,

  • Zwiedzania przedszkola,

  • Zabawy z dziećmi w sali,

  • Zapoznania się z propozycjami i oczekiwaniami rodziców, uzyskania dodatkowych informacji o dzieciach, o ich przyzwyczajeniach i nawykach.


2. Tydzień otwartych drzwi dla owych przedszkolaków i ich rodziców w czerwcu - udział w zajęciach w sali zabaw, uroczystościach i ogrodzie przedszkolnym np. pieczenie kiełbasek na ognisku.

3. Możliwość pozostawania rodziców z dzieckiem w pierwszych dniach września w sali zabaw.

4. Jak najkrótszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Przebywanie dzieci młodszych ze starszym rodzeństwem w grupie.

6. Możliwość dostępu rodziców do sali o każdej porze dnia.

7. Przynoszenie przez dzieci ulubionej zabawki - przytulani, która doda otuchy dziecku w obcym miejscu.

8. Nie zmuszanie dzieci do jedzenia.

9. Organizacja zacisznych kącików z poduszkami dla dzieci młodszych.

10. Okazanie miłości i zrozumienia dzieciom ze strony w wszystkich pracowników przedszkola.


Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.