baner
DORADZTWO ZAWODOWEHarmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
od 26.09.2018r. do 11.01.2019r.

Pobierz plik =>      
Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

      Kończąc szkołę podstawową staniecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.
Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

      Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w Małopolsce ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest Partnerem projektu.

      Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych.
Uczniowie będą uczestniczyć w:
 zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
 w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

      Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” do wglądu u doradcy zawodowego lub na stronie internetowej szkoły.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie lub u doradcy zawodowego do dnia 10 września 2018r.

Katarzyna Stachowicz
doradca zawodowy

Regulamin      Pobierz plik =>      


Formularz zgłoszeniowy       Pobierz plik =>      
Twój zawód, Twoja przyszłość

PREZENTACJA         Poniższy schemat obowiązuje absolwentów
szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3