baner
DORADZTWO ZAWODOWEHarmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2023/2024

Pobierz plik =>      

Rekrutacja elektroniczna do szkół powiatu krakowskiego i miasta Kraków:Rekrutacja elektroniczna do szkół na terenie Olkusza:

Twój zawód, Twoja przyszłość

PREZENTACJA         Poniższy schemat obowiązuje absolwentów
szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Harmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
od 01.02.2019r. do 19.06.2019r.

Pobierz plik =>      
INFORMACJA O REKRUTACJI
W RAMACH PROJEKTU "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II"


W dniach 28.01.2019r. - 30.01.2019r.

PROWADZONA JEST REKRUTACJA
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wszelkie informacje dotyczące projektu udziela prowadzący SPInKĘ

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” do wglądu u doradcy zawodowego lub na stronie internetowej szkoły.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć
w sekretariacie lub u doradcy zawodowego do dnia 30 stycznia 2019r.

Regulamin      Pobierz plik =>      


Formularz zgłoszeniowy       Pobierz plik =>      
Szanowni Państwo Rodzice Uczniów szkół w Małopolsce

          We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie dzieci wybierające szkołę muszą mieć zapewnione takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. W związku z tym 2 lata temu poprosiłam dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkolnej, prognozy dochodzenia do jednozmianowości i ewentualne uwagi dotyczące organizacji pracy szkół w związku z przyjęciem we wrześniu 2019 r. dwóch roczników. Trzeba przy okazji przypomnieć, że w 2019 r. liczba uczniów starających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych jest taka sama jak ta w 2007 roku, trochę mniejsza niż przyjmowane roczniki w latach 2006 i wcześniejszych. Dziś jednak szkół jest więcej i warunki pracy w tych szkołach są nieporównywalnie lepsze. Moment kumulacji został wybrany optymalnie, czyli w okresie niżu demograficznego, tzw. depresji urodzin. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy o rekrutacji 2019 r., przykładowo w samym Krakowie otwarliśmy nowe cztery licea ogólnokształcące. W całej Małopolsce, jako Kurator Oświaty nie zgadzałam się na likwidacje szkół właśnie dlatego, żeby rekrutacja w 2019 roku mogła odbyć się spokojnie. Wszystkie władze samorządowe w województwie bardzo odpowiedzialnie podeszły do planowania rekrutacji w ostatnich dwóch latach. Dostarczone przez dyrektorów i samorządowców dane pozwalają na to, aby Rodziców uczniów zapewnić, że warunki przyjęcia do szkół ich dzieci będą porównywalne z tymi, w latach poprzednich. Wszyscy dyrektorzy od dwóch lat mieli obowiązek przygotowywać się do rekrutacji we wrześniu 2019 r. Każda osoba zarządzająca szkołą pracuje w perspektywie 5 lat kadencji, a zatem planuje pracę szkoły chociażby w takiej perspektywie czasowej. Zapewniam Państwa, że dyrektorzy małopolskich szkół odpowiedzialnie podejmują zadania i organizują pracę szkół mając na względzie dobro dziecka. Największym wyzwaniem do opracowania logistycznego było Miasto Kraków. Jako Małopolski Kurator Oświaty zwróciłam się do Prezydenta Jacka Majchrowskiego o wspólne działanie w interesie uczniów. Podpisaliśmy porozumienie i przez kolejne dwa lata ustalaliśmy wspólnie liczbę klas otwieranych w szkołach ponadgimnazjalnych, po to aby w 2019 roku można było otworzyć dwa razy tyle oddziałów, co w 2018 roku. Politykę edukacyjną Miasta kreuje organ prowadzący szkoły, czyli Pan Prezydent w oparciu o założenia polityki oświatowej Państwa. Porozumienie między Prezydentem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorem Oświaty obowiązuje obie strony, jego zapisy nie zostały zmienione, ani wypowiedziane.

Jak zatem będzie wyglądać rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

1. W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.

2. Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne programy.

3. Liczba uczniów po obu szkołach jest zbliżona, z lekką przewagą po ośmioklasowej szkole, a zatem musi zostać utworzona dokładnie taka sama liczba klas dla absolwentów obu szkół, ewentualnie trochę więcej klas dla uczniów po szkole podstawowej.

4. Uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych muszą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się największą popularnością, musi być taka sama.Szanowni Rodzice

          Zawsze tak było, że do szkół cieszących się najlepszą opinią aplikowało zdecydowanie więcej osób niż było w nich miejsc. Podobnie będzie i w tym roku. Pragnę Państwa jednak zapewnić, że będzie właśnie podobnie, a nie inaczej. Ta sama liczba klas dla obydwu roczników, podwojona liczba klas w porównaniu do roku poprzedniego ma zagwarantować wszystkim uczniom równe traktowanie i bezpieczeństwo. Przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i utworzenie dwustopniowej szkoły branżowej jest bardzo ważnym krokiem do tworzenia systemu efektywnej edukacji. Reforma szkolnictwa była potrzebna, dorośli muszą zadbać o to, żeby uczniowie mieli zapewnione warunki dostępności do wybranych szkół na poziomie lat ubiegłych. Liczę, że nikt z osób zarządzających edukacją, nie zawiedzie młodych ludzi i że solidne dwuletnie przygotowanie władz samorządowych i nadzoru pedagogicznego do rekrutacji przyniesie dobre owoce.

Poniżej zamieszczam wykaz liczbowy klas pierwszych planowanych do utworzenia w wyniku rekrutacji w 2019 r. we wszystkich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Wykazuję także 17 szkół, które w planach konstruowania sieci szkolnej były przewidziane jako rezerwa bazowa na czas zwiększonego naboru w 2019 roku.

Jakiekolwiek próby zmian ustalonej liczby klas pierwszych będą przedmiotem moich działań z zainteresowanymi samorządami i dyrektorami szkół.

Poniżej zamieszczam rekomendowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty plan otwieranych klas pierwszych we wszystkich szkołach województwa małopolskiego.

Z szacunkiem
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty


Rekomendowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty plan otwieranych klas pierwszych we wszystkich szkołach województwa małopolskiego

Pobierz plik =>    

Żródło: www.kuratorium.krakow.plSzanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych!

          Jak zapewne Państwo wiedzą, w szkole, do której uczęszcza Państwa dziecko, funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery, dający uczniom możliwość skorzystania z zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Ponieważ uczniowie podejmują decyzje o wyborze dalszej ścieżki kształcenia przy wsparciu swoich rodziców i opiekunów, chcielibyśmy zaprosić również Państwa na specjalne warsztaty dla opiekunów, podczas których mowa będzie o tym, jak wybierać szkołę i ścieżkę zawodową dzieci, jak wspierać je w decyzjach.

          Realizacja ok. 1,5-godzinnych warsztatów planowana jest dnia 22 marca (piątek) i/lub dnia 23 marca (sobota) w przedziale godzinowym między 10:00 a 13:00, podczas Festiwalu Zawodów. Oprócz udziału w warsztatach będą Państwo mieli możliwość zwiedzić ekspozycję Festiwalu, gdzie na ok. 130 stoiskach prezentowane będą zawody i szkoły z 7 branż: turystyczno-gastronomicznej, budowlanej, usługowej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, medyczno-społecznej oraz służby mundurowe.

Festiwal Zawodów odbywa się w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 21-23 marca 2019. Wstęp na warsztaty dla rodziców/opiekunów jest bezpłatny, podobnie wstęp na Festiwal Zawodów, który jest bezpłatny zarówno dla uczniów, jaki i dla opiekunów oraz dla wszystkich zwiedzających.

          Organizacja wydarzenia zależy od liczby chętnych rodziców/opiekunów. Bardzo prosimy Państwa o przekazanie wstępnej informacji, czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w tego typu wydarzeniu, a jeśli tak – czy w dzień roboczy czy w sobotę.

          Bardzo prosimy o przekazanie wstępnej deklaracji udziału doradcy zawodowemu z Państwa szkoły na adres mailowy pedagog@szkolajerzmanowice.pl lub nr tel. 12 3890960 do dnia 14 stycznia lub u wychowawcy klasy na zebraniu z rodzicami w dniu 09.01.2019r.Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020

Pobierz plik =>      
Harmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
od 26.09.2018r. do 11.01.2019r.

Pobierz plik =>      
Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

      Kończąc szkołę podstawową staniecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.
Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

      Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w Małopolsce ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest Partnerem projektu.

      Aktualnie rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych.
Uczniowie będą uczestniczyć w:
 zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego
 w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

      Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” do wglądu u doradcy zawodowego lub na stronie internetowej szkoły.

Formularz po podpisaniu przez ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie lub u doradcy zawodowego do dnia 10 września 2018r.

Katarzyna Stachowicz
doradca zawodowy

Regulamin      Pobierz plik =>      


Formularz zgłoszeniowy       Pobierz plik =>      
Klauzula informacyjna
dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Pobierz plik =>      

dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.50 - 12.35
6.12.50 - 13.35
7.13.45 - 14.30
8.14.35 - 15.20


Dowóz
7:00Jerzmanowice / Sobieskiego (Sklep)
Jerzmanowice / Jurajska
Jerzmanowice / Pod jamą
Jerzmanowice / Nietoperzowa
Jerzmanowice / Doły
Jerzmanowice / Wschodnia
Kopaniny
Łazy / Pętla
Łazy / Remiza
Łazy / przystanek 1
Łazy / przystanek 2
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Dowóz
7:00Gotkowice / przystanek DK94 w stronę Olkusza
Zachodnia
Szklary / Tartak
Szklary / Remiza
Szklary / Kościół
Szklary / Stara Szkoła
Szklary / Koniec
Jerzmanowice / Centralna
Jerzmanowice / Szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
Łazy - Wschodnia - Nietoperzowa
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej

Odwóz
Gotkowice - Zachodnia - Szklary
pn., wt., czw., pt.12:50, 13:50, 14:40
śr.12:50, 13:50, 15:30
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej