Baner Kontakt


ARCHIWUM
Rok szkolny 2014 / 2015


WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

Pobierz plik =>   SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2015/2016

Pobierz plik => szkoła podstawowa   

Pobierz plik => gimnazjum klasa 2   

Pobierz plik => gimnazjum klasa 3   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
SZKOŁA PODSTAWOWA

              26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, które tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie uczniowie klas szóstych przedstawili program artystyczny podsumowujący sześć lat spędzonych w szkole podstawowej. W rolę aniołów wcielili się uczniowie z VI b deklamując tradycyjne wiersze i rymowanki na temat trudności szkolnych, jakie musi pokonać uczeń, by mógł funkcjonować w klasie. Natomiast uczniowie z VI a wykonali kilka znanych piosenek, których słowa mówiły zarówno o sytuacjach szkolnych jak i o pożegnaniu i podziękowaniu. W tym roku mury szkolne opuściło 46 uczniów.
              Podczas tej akademii wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody wręczone przez Dyrekcję, Radę Rodziców i wychowawców.
              Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie pani katechetki - Joanny Okrajni, która odeszła na emeryturę. Po oficjalnym podziękowaniu dokonanym przez pana dyrektora i uczniów głos zabrała pani Joasia, która wróciła wspomnieniami do dawnych czasów, również wyraziła słowa podziękowania i złożyła wszystkim życzenia.
              Następnie uczniowie przeszli do klas, gdzie otrzymali świadectwa, na które tak ciężko pracowali cały rok, pożegnali się z kolegami i udali się na długo oczekiwany odpoczynek z dala od murów szkolnych.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
GIMNAZJUMDyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach informuje,
że zakończenie
Roku Szkolnego 2014/2015
odbędzie się

26 czerwca 2015 r. (piątek)


Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego w poszczególnych placówkach:

25 czerwca 2015 (czwartek)

9:00 Akademia z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2014/2015 w gimnazjum i pożegnanie klas III


26 czerwca 2015 (piątek)

8:00 Msza Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Jerzmanowicach
9:00 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015 w szkole podstawowej, w sali gimnastycznej
9:00 Uroczyste rozdanie świadectw w gimnazjum w poszczególnych w klasach


Zakończenie Roku Szkolnego
w Przedszkolu Samorządowym
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach:

26 czerwca 2015 (piątek)

13:00 Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015
w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach
11:00 Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015
w oddziale w Łazach
I Gminny Festiwal Polskiej Piosenki
Przeboje lat 60-tych i 70-tych.

Prosimy o zapoznanie się
z oszacowanymi godzinami występów dzieci i młodzieży.
Zaznaczamy, iż program może ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Szczegóły w załączniku         

DEMOKRACJA W PRAKTYCE

             W ramach Szkoły Demokracji we wtorek 09 czerwca gimnazjaliści oraz panie Jolanta Papisz, Marta Janecka uczestniczyli w warsztatach, których celem było przygotowanie nas do realizacji projektu, którego uwieńczeniem będzie certyfikat, potwierdzający naszą przynależność do grona demokratycznych szkół. Wypracowaliśmy sposoby i harmonogram promocji naszych przedsięwzięć oraz rozpoczęliśmy przygotowania do wyborów władz Samorządu Uczniowskiego, które odbędą się we wrześniu. Warsztaty prowadziła pani Małgorzata Suwaj.

Ewa Rogóż


Z OKAZJI
DNIA BEZ PAPIEROSA
UCZNIOWIE ORAZ
DZIECI Z PRZEDSZKOLA
ZESPOŁU SZKÓŁ W JERZMANOWICACH
WZIĘLI UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM
pod hasłem
NIE PAL !!!

JURY KONKURSOWE oceniając prace wzięło pod uwagę: jakość wykonanych prac, estetykę, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą, umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu oraz oryginalność przedstawienia tematu wyłoniło zwycięzców konkursu. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2014/2015, a prace plastyczne będą wywieszone w szkolnej galerii i na stronie internetowej.


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W NASTĘPNYCH KONKURSACH

koordynator konkursu Teresa Sieradzka


Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej
w dniu 09.06.2015 r.

Na konkurs plastyczny pod hasłem "Nie pal" wpłynęło 42 prace.

Jury w składzie mgr Sylwia Dudek, mgr Agata Sarota oceniając prace brało pod uwagę następujące elementy: jakość wykonanych prac, estetykę, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą, umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu oraz oryginalność przedstawienia tematu.


Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria przedszkole

I miejsce
Jakub Szklarski
Wiktoria Szklarska


II miejsce
Nikola Tarnawska
Julia Stachowicz


III miejsce
Aleksandra Baran
Alicja Sieradzka


Wyróżnienie
Dominik Bigaj
Izabela Sikorska
Amelia Sikorska
Oliwia Grochot
Hania Piwowarczyk


Kategoria szkoła podstawowa kl. I - III

I miejsce
Martyna Niedziółka
Wiktor Żurowski


II miejsce
Alicja Sarota
Kamil Skulich


III miejsce
Bartek Krzystanek
Natalia Sioła


Wyróżnienie
Maja Pastuszak

Kategoria szkoła podstawowa kl. IV - VI

I miejsce
Ewa Głowacka

Wyróżnienie
Marlena Szlachta
Agnieszka Hrabia


Kategoria gimnazjum

I miejsce
Adrianna Sekuła

II miejsce
Klaudia Stanecka

Wyróżnienie
Alicja Rogalska


Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galerii w Pałacu Vauxhall

zaprasza

na wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży

RADOŚĆ TWORZENIA
12 czerwca, piątek, godz.18.00

Na wystawie można zobaczyć prace dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat wykonane w różnych technikach plastycznych na zajęciach prowadzonych w naszej pracowni przez instruktorów: Cecylię Bielecką-Karasińską, Barbarę Dec, Olgę Mosur, Annę Zelech.

Prezentowane prace wyróżniają się wysokim poziomem plastycznym i są przejawem nieskrępowanej wyobraźni i wrażliwości młodych twórców. Wśród prac dominują te, powstałe w oparciu o naturę oraz inspirowane wystawami organizowanymi w galerii.
Zaprezentowane prace są też dowodem na potrzebę organizowania takich zajęć, aby nasze dzieci mogły z jeszcze większym rozmachem wypowiadać się twórczo.


wystawa czynna do 3 lipca 2015

Przyjdź do nas! Zapoznaj się z aktualną propozycją imprez kulturalnych,
wydarzeń artystycznych oraz zajęć organizowanych
przez
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.


SZKOŁA DEMOKRACJI

Z radością informujemy, że nasza szkoła, jako jedna z 20 szkół w całej Polsce,
została zakwalifikowana do projektu "Szkoła Demokracji".

Od czerwca 2015 do końca lutego 2016 roku w naszej szkole odbędzie się 5 warsztatów z mentorką Małgorzatą Suwaj z Centrum Edukacji Obywatelskiej, w których weźmie udział grupa projektowa składająca się z dwunastu uczniów, dwóch nauczycielek i wicedyrektora. Celem projektu jest wzmocnienie w uczniach i uczennicach poczucia wpływu na kwestie związane ze społecznością szkolną i ulepszenie mechanizmów demokratycznych w szkole. Chcemy aby po zakończeniu programu zarządzanie szkołą było wynikiem wspólnych ustaleń dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów.

Podczas projektu przeprowadzimy diagnozę szkoły, w celu dowiedzenia się jakie procesy demokratyczne dobrze funkcjonują w szkole, a które wymagają poprawy lub jakie należy zainicjować. Wyniki diagnozy będą podstawą do ustalenia z mentorką planu działania dotyczącego wdrażania zmian.


Efektem projektu, powinna być szkoła, w której:

- Władze samorządu uczniowskiego są wybierani zgodnie z demokratycznymi wyborami - bierne i    czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice
- Samorząd uczniowski realizuje działania wynikające z pomysłów i potrzeb swoich członków i    członkiń
- Działają uczniowskie media, relacjonujące życie szkolne
- Dyrekcja i nauczyciele/nauczycielki są otwarci na głos uczniów/uczennic i starają się włączać ich w    możliwie jak najwięcej podejmowanych decyzji
- Jest przestrzeń do realizacji pomysłów uczniów/uczennic
- Każdy czuje się dobrze i bezpiecznie
- Uczniowie/uczennice konsultują zapisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania i są włączeni w proces        oceniania

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w szkole, to panie;
Ewa Rogóż, Marta Janecka i Jolanta Papisz oraz Zuzanna Szlachta z klasy 2a.
Osoby te chętnie odpowiedzą na pytania związane z przebiegiem działań,
prosimy o kontakt pod adresem: zuza.szlachta@wp.pl

Cieszmy się, że poprawiamy naszą szkołę!

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.


,,Jerzmanowice na szlaku ostańców"
-gra terenowa dla gimnazjalistów

           W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młody Obywatel" gimnazjaliści z Jerzmanowic przygotowali grę terenową, która odbyła się 29 maja. Jej celem było propagowanie wiedzy o losach mieszkańców Jerzmanowic w czasie II wojny światowej oraz ukazanie atrakcyjności naszej Gminy.
           W tym roku obchodzimy rocznicę lokacji Jerzmanowic (między 1325 a 1335) oraz 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę niewiele osób wie, jakie wydarzenia miały tutaj miejsce podczas wojny i mało osób o tym pamięta.
Bardzo dużo czasu zajęła nam organizacja tego przedsięwzięcia. Zdecydowaliśmy, że udział w niej wezmą uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Nasi młodsi koledzy podzielili się na cztero lub pięcioosobowe zespoły. Było czternaście grup. Natomiast my, jako organizatorzy podzieliliśmy się na sześć grup: sanitariuszki, żołnierze, partyzanci, uciekinierzy, łączniczki i mieszkańcy i stanęliśmy na trasie. Nasze punkty umieściliśmy w miejscach znaczących w Jerzmanowicach np;
- przy krzyżu przydrożnym, który został wykonany z słupa granicznego (zabór rosyjsko-austriacki), a       ramiona z łusek pocisków z czasów II wojny światowej.
- przy skale Wyjrzoł, gdzie mieściła się radiostacja (łączniczki)
- przy skałkach, na których uprawiana jest wspinaczka (partyzanci)
- na terenie gospodarstwa rolnego ,,mieszkańcy" zajmowali się pracami polnymiByły także punkty informacyjne na których znalazły się osoby, pilnujące porządku. W tych miejscach uczestnicy mogli wysłuchać opowieści i legend z historii Jerzmanowic oraz oferty turystycznej dla odwiedzających miejscowość. Wszystkie punkty oznaczyliśmy czerwono-żółtymi wstążkami (kolory naszej Gminy). Kiedy już wyznaczyliśmy trasę (oczywiście wcześniej przeszliśmy ją sami) i punkty, trzeba było wymyślić zadania i punktację. Na każdym punkcie były do zrobienia trzy, cztery zadania. Najmniej czasu zajęło nam zorganizowanie strojów. Strychy i szafy babci oraz dziadków okazały się bezcenne. Następnym etapem to było napisanie regulaminu punktacji za poszczególne oraz przygotowanie wzorów oświadczeń. Podczas gry grupy nie tylko miały do wykonania różne zadania, ale na kilku punktach mogli wysłuchać historii z czasów II wojny światowej na temat naszej okolicy. Bezcenna okazała się pomoc pana Zygmunta Krzystanka, który pisał artykuły z dziejów regionu do naszego lokalnego ,,Ostańca". Uciekinierzy opowiadali m.in. o udziale Jana Drapały (naszego mieszkańca) w Powstaniu Warszawskim. Mieszkańcy wspominali pożar jaki trawił przegińskie domostwa w czasie wojny. Uczestnicy po przejściu trasy musieli dotrzeć do Jaskini Nietoperzowej, gdzie odbyło się zakończenie przedsięwzięcia. Wszystkich zebranych poczęstowaliśmy ciastem. Wygrana drużyna w nagrodę otrzymała kubki termiczne, ufundowane przez Radę Rodziców. Właściciel Jaskini, pan Piotr Ferdek przekazał uczestnikom przewodniki po Jurze Krakowsko-Czestochowskiej. Nasze stanowiska odwiedził pan Stanisław Piksa- zastępca wójta naszej Gminy. NASA praca zrobiła wrażenie ponieważ podobną grę przygotujemy dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Gra terenowa ,,Jerzmanowice na szlaku ostańców" przypadła do gustu uczestnikom.
Potwierdzają to opinie uczestników;

Gra terenowa bardzo nam się podobała! Była to zabawa połączona z nauką. Stanowiska były bardzo ciekawe, stroje nawiązywały do punktu. Nam najbardziej podobali się uciekinierzy, lecz gdy żołnierze wyskoczyli z za krzaków powiało grozą! W czasie gry można było się wiele nauczyć m.in. historii nie tylko Jerzmanowic, geografii, matematyki, wos-u były też elementy edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji regionalnej, a nawet rolnictwa i wychowania fizycznego. Można by powiedzieć, że cały fajny dzień szkoły. Było SUPER! Więcej takich gier.

Martyna Poznańska, Kamila Kardaszewska, Mateusz Skrzypek, Igor Pryga z kl 1a

Gra terenowa była umiejscowiona na trasie bogatej w walory przyrodnicze, pouczająca oraz zabawna. Dzięki niej poznaliśmy Jerzmanowice od strony historycznej, a także ciekawe miejsca, które znajdują się na terenie tej zacnej wsi. Bardzo ciekawie zostały przygotowane stanowiska z zadaniami odnośnie II Wojny Światowej. Tu pragniemy z wielkim uznaniem pochwalić za wygląd i przygotowanie na punktach sanitariuszki oraz Wojsko Polskie. Gra terenowa jest bardzo dobra alternatywą dla tradycyjnych lekcji i z tego powodu tegoroczni uczestnicy mają nadzieję, że w przyszłości to oni będą organizatorami. Mamy nadzieję, że w przyszłości odbędą się następne gry terenowe oraz, że nauczyciele tak samo jak uczniowie uważają, że jak najbardziej nie był to stracony czas.

Marek Sieradzki i Szymek Pastuszak z klasy I c.

Gra terenowa była wspaniała. Świetna organizacja, mili organizatorzy. Dzięki niej dużo nauczyliśmy się. Zadania, które wykonywaliśmy na pewno nam się przydadzą zarówno w życiu codziennym jak i w szkole. Cała klasa była bardzo zadowolona, było to coś nowego, czego jeszcze u nas nie było. Tego typu gry mogłyby częściej być organizowane. A poza tym spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, poznaliśmy też stroje tematyczne(historyczne). Chcemy grę terenową za rok, a najbardziej by nas ucieszyło gdybyśmy w przyszłym roku byli organizatorami takiej zabawy edukacyjnej.

Klaudia Rutka, Karolina Kemona, Ula Pogan i Wiktoria Żurowska z kl. 1b


Gra terenowa,, Jerzmanowice na szlaku ostańców" dała nam dużo zabawy i frajdy, dała nam też możliwość przypomnienia sobie pewnych informacji i poznania nowych rzeczy.

Magda Bosak Ala Szklarczyk z kl. 1b


W imieniu organizatorów, którymi byli Adrian Januszowski, Karol Tucharz, Jakub Stefański, Bartłomiej Jochymek, Natalia Sarota, Wiktoria Michalska Bartłomiej Adamczyk, Jakub Różycki, Wiktor Gałązka, Zuzanna Szlachta, Adrianna Pączek, Milena Mordarska, Wiktoria Michalska, Anna Gąska, Weronika Sarota, Magda Sarota, Ola Mirek, Julia Sroka, Patrycja Krzystanek Paulina Siudy.


Karolina Ferdek z kl. 2b
oraz p. Ewa Rogóż

SUPEROBYWATEL

             W środę 27 maja wspólnie z naszymi rówieśnikami z gimnazjum w Blachowni koło Częstochowy oraz przedstawicielami młodego pokolenia mniejszości polskiej na Litwie uczestniczyliśmy w realizacji projektu obywatelskiego, którego celem było propagowanie postaw obywatelskich. Efektem naszych działań był wspólny napis. W szkole organizujemy zbiórkę podręczników i książek z literatury polskiej, które prześlemy naszym koleżankom i kolegom, którzy mimo wielu przeciwności kultywują polskie tradycje i język.ZAPROSZENIE

W dniu 21 czerwca 2015 r.
odbędzie się
I Gminny Festiwal Polskiej Piosenki
Przeboje lat 60-tych i 70-tych.

Zapraszamy do udziału wszystkie szkoły
z gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Szczegóły w załączniku:

1. Regulamin         

2. Karta zgłoszenia         

3. Zgoda przedstawiciela ustawowego          

4. Lista piosenek konkursowych          

5. mp3 "Małgośka" - wok-inst.          

6. mp3 "Małgośka" - instrumental          
Z OKAZJI
DNIA BEZ PAPIEROSA
WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ORAZ
DZIECI Z PRZEDSZKOLA
ZESPOŁU SZKÓŁ W JERZMANOWICACH
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
pod hasłem
NIE PAL !!!
technika i format pracy dowolny
prace opisane:imię i nazwisko ucznia/dziecka,
wiek, klasa, miejsce zamieszkania
należy dostarczyć do sekretariatu
Zespołu Szkół Jerzmanowicach
do 29 maja 2015 r.

koordynator konkursu
Teresa Sieradzka
DZIEŃ OTWARTY


w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
dnia 27.05.2015 r.
w godz. 18:00 - 19:00
DZIEŃ BEZ PAPIEROSA


29 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Jerzmanowicach obchodzimy
DZIEŃ BEZ PAPIEROSA!
W tym dniu uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej
oraz przedszkolaki
w ramach promocji zdrowego stylu życia
i profilaktyki zagrożeń
będą brali udział w pogadankach,
dyskusjach i konkursach plastycznych.
Zapraszamy wszystkich uczniów
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:
"Dzień bez papierosa"
(szczegóły konkursu na tablicach informacyjnych)Biblioteka szkolna
zaprasza na
Tydzień literatury młodzieżowej
18.05.2015r -22.05.2015r.

W programie:
- Zapoznanie z nowościami
- Rozmowy o literaturze
- Konkurs na najlepszy projekt promujący czytelnictwo
   i bibliotekę
- Kiermasz taniej książki
- Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską.Młodzi też wybierali Prezydenta

              Gimnazjaliści w ramach programu Centrum Edukacji obywatelskiej ,,Młodzi głosują" uczestniczyli w procesie wyboru głowy państwa. Głosowanie poprzedziła kampania informacyjno-profrekwencyjna oraz debata na temat roli Prezydenta w systemie ustrojowym naszej Ojczyzny. 30 kwietnia odbyło się głosowanie. Gimnazjaliści z Jerzmanowic powierzyliby najwyższy urząd w Rzeczpospolitej Januszowi Korwin -Mikke, drugie miejsce zajął Andrzej Duda a trzecie Magdalena Ogórek.

A oto opinia jednej z uczennic o naszym przedsięwzięciu:
Uważam, że organizowanie głosowania wśród młodzieży to świetny pomysł! Dzięki temu, my-młodzi możemy choć trochę zagłębić się w tajniki polityki. Wybory ,,zmuszają nas" do zainteresowania się bieżącymi, ważnymi sprawami naszego kraju-żeby wybrać musimy zapoznać się z kandydatami i zdecydować co jest ważne dla Polski. Latarnik wyborczy niezbędny.

Patrycja Krzystanek

Szczegółowe wyniki na stronie:

Ewa Rogóż

Sportowa aktywność uczniów

            &nbsUczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum bardzo chętnie i z sukcesami angażują się w zajęcia sportowe. Efektem ich aktywności jest udział w różnorodnych zawodach sportowych, największe sukcesy odnoszą nasi uczniowie w piłce nożnej, piłce ręcznej, narciarstwie zjazdowym oraz kolarstwie górskim.


Pobierz plik => zawody   

Pobierz plik => wyniki   


224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

              Dnia 5.maja 2015r uczniowie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach uczcili 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
             Tego dnia młodzież szkolna uczestniczyła w wyjątkowej lekcji historii, której przyświecało hasło "Witaj maj - trzeci maj". Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum przenieśli swoich kolegów i swoje koleżanki do roku 1791, przedstawiając historię naszego kraju. Nie zatrzymali się jednak na tej dacie. Otóż wskazali oni również trudności z jakimi Polska borykała się przez kolejne lata. Pokazali oni jak wielkie znaczenie dla naszego narodu miała Konstytucja 3 Maja. Orkiestra szkolna licząca 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście odegrała "Rote". Całemu przedsięwzięciu towarzyszył śpiew chóru "Źródło" oraz wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna.OGŁOSZENIE


W dniach 27-30 kwietnia
w Zespole Szkól w Jerzmanowicach
odbędzie się
zbiórka makulatury i bateriiDebatować o tym co ważne, czyli o sprawach szkoły i państwa

              W piątek 24 kwietnia w gimnazjum odbył się dzień debat metodą ,,AKWARIUM". Gimnazjaliści szukali odpowiedzi na pytanie; czy w Polsce potrzebny jest urząd prezydenta? Podczas ożywionej wymiany zdań padło wiele ciekawych spostrzeżeń i propozycji, niektóre wymagałyby zmiany ustawy zasadniczej. Pojawił się pomysł, aby wzmocnić urząd głowy państwa poprzez uprawnienie do wydawania dekretów. Uczniowie wskazywali potrzebę większego zaangażowania w przygotowywanie projektów ustaw. Kilkoro gimnazjalistów zaproponowało ograniczenie roli prezydenta do funkcji reprezentacyjnych tak jak w Niemczech. Uczniowie zwracali uwagę na wysokie koszty funkcjonowania Kancelarii Prezydenta RP. Dyskutantom nie podobały się związki dotychczasowych prezydentów z partiami politycznymi. Dyskusja była elementem przygotowań do młodzieżowych wyborów Prezydenta RP w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Młodzi głosują".
             Druga grupa dyskutowała o regulaminie ocen z zachowania, jaki powinien być i co powinno być jego istotą. Młodzież podkreślała rolę regulaminu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Roli jaką powinna odgrywać ocena koleżeńska i samoocena. Debata była początkiem rozmów na temat zmian, które pozwoliłyby na lepsze funkcjonowania wewnątrzszkolnego prawa. Debaty przygotowały klasy trzecie i drugie. Przedstawiciela klas pierwszych byli honorowymi gośćmi z prawem głosu.

Ewa Rogóż

Z Gimnazjum do Sejmu.....

             Karolina Ferdek (kl. 2b) i Zuzanna Szlachta (kl. 2a) będą reprezentować naszą szkołę podczas obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2015r. Udział w obradach jest nagrodą za przygotowanie i przeprowadzenie obywatelskiego spaceru badawczego. Uczennice przygotowały plan działań służących rozwojowi Jerzmanowic jako terenu do aktywnego spędzania wolnego czasu nie tylko przez młodzież, ale także przez dzieci i dorosłych. Opiekunem projektu była p. Ewa Rogóż.
Taki komentarz otrzymały dziewczęta do swojej pracy:

,,Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi do metody "spacer badawczy". Badanie zostało dobrze zorganizowane, wzięła w nim udział duża grupa uczestników w różnym wieku. Wśród wniosków z badania znajduje się wiele konkretnych, ciekawych i innowacyjnych pomysłów na działania. Plan działań zawiera dodatkowe pomysły, szkoda jednak, że nie zostały one opracowane bardziej szczegółowo. Zespół otrzymuje dodatkowy punkt za pomysł postawienia stolików szachowych".


Więcej na stronie:Konkurs plastyczny
"POLAK PAPIEŻ PIELGRZYM"

Zajęcia świetlicowe

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie wykonują różne prace plastyczne i techniczne.
Prace na bieżąco są aktualizowane zgodnie z programem.
Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach plastyczno-technicznych,
czego efektem jest bogata ekspozycja.


Informacja dla Rodziców


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
odbędzie się w środę 15.04.2015 r.
o godzinie 17.00

Zebranie Rodziców uczniów Gimnazjum
odbędzie się w środę 15.04.2015 r.
o godzinie 17.45


Rozgrywamy okolicę, czyli Młodzi Obywatele o Jerzmanowicach

             W środę 8 kwietna, pani Agnieszka Jarmuł przeprowadziła z uczniami warsztaty na temat przygotowania i przeprowadzenia gry terenowej po Jerzmanowicach. Zajęcia z panią Agnieszką były możliwe dzięki zaangażowaniu się gimnazjalistów w program Centrum Edukacji Obywatelskiej - Młody Obywatel. Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży swoją małą ojczyzną, promocja i popularyzacja najciekawszych miejsc. Podczas spotkania gimnazjaliści zapoznali się z różnymi sposobami organizowania gry, przygotowaniem zagadek dla uczestników i przede wszystkim obowiązkami jakie spoczywają na organizatorach.
Projekt realizować będą: Adrian Januszowski, Karol Tucharz, Jakub Stefański, Bartłomiej Jochymek, Bartłomiej Adamczyk, Jakub Różycki, Wiktor Gałązka, Zuzanna Szlachta, Adrianna Pączek, Milena Mordarska, Wiktoria Michalska, Anna Gąska, Karolina Ferdek, Natalia Sarota, Wiktoria Sarota, Patrycja Krzystanek, Paulina Siudy, Julia Sroka, Magdalena Sarota i Aleksandra Mirek. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Ewa Rogóż.


Opinie uczestników:


Pani Agnieszka dała nam wiele przydatnych rad dotyczących projektu. Mieliśmy możliwość dyskusji nad sposobami realizacji gry terenowej. Uważam, ze takie warsztaty były bardzo przydatne, a w dodatku pracowaliśmy w świetnej atmosferze i dobrze bawiliśmy się.
Patrycja Krzystanek

Było super!
Jakub Stefański

Warsztaty były bardzo fajne i wiele nas nauczyły.
Karolina Ferdek

Warsztaty stanowiły ważny punkt realizacji projektu, uczyły i bawiły.
Anna Gąska


Ciekawa przyszłość - jest możliwa!

             26 marca kilkadziesiąt osób napisało pocztówki do twórców Jerzmanowic. Odwiedzili nas min. Pan Kazimierz Tomczyk, autor książek o sołectwach wchodzących w skład naszej Gminy, pan Zygmunt Krzystanek-autor artykułów o tematyce historycznej, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele, młodzież gimnazjalna i licealna oraz dzieci które pod opieką dorosłych rysowały Jerzmanowice. Wszystkim, którzy poświęcili nam swój czas serdecznie dziękujemy, liczymy też na wsparcie w kolejnych przedsięwzięciach. Na podstawie rozmów, lektury pocztówek oraz rysunków wypracowałyśmy plan działania na rzecz poprawy warunków do spędzania wolnego czasu w sposób ciekawy i twórczy. Koło artystyczne przygotuje inscenizację Pchły Szachrajki, na którą zaprosimy dzieci z przedszkoli. Gimnazjaliści będą pełnić dyżury na świetlicy i pomagać najmłodszym w odrabianiu lekcji, prowadzić zabawy i gry literackie. W przedszkolu zrealizujemy projekt polegający na czytaniu bajek i wierszy. Z władzami Gminy oraz GOK zorganizujemy konkurs historyczno - literacki o wybitnych postaciach związanych z Jerzmanowicami. Zwrócimy się z prośbą do władz Gminy o rozbudowę bazy sportowej, chcielibyśmy aby powstał skatepark ale też altanki dla wszystkich, którzy chcą na chwilę ,,zatrzymać się". Mamy nadzieję, że GOK rozgrzeszy swoją ofertę dla dzieci i młodzieży. Mamy też nadzieję na zorganizowanie cyklicznego biegu rodzinnego. Chciałybyśmy wspólnie z GOK-iem zorganizować konkurs historyczno-literacki o wybitnych postaciach związanych z Jerzmanowicami.

Aleksandra Mirek i Natalia Sarota

,,To co zobaczyliśmy zmotywowało nas..."

             26 marca o godzinie 11ej mieszkańcy Jerzmanowic spotkali się obok kaplicy św. Jana Chrzciciela aby wziąć udział w badawczym spacerze obywatelskim. Patrzyliśmy na tereny wokół głównej ulicy Jerzmanowic i zastanawialiśmy się czy mogą to być miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu?. Zauważyliśmy wiele ciekawych miejsc, które można zagospodarować z myślą o mieszkańcach i turystach. W najbliższym czasie zbierzemy śmieci z przydrożnych rowów. Dla naszych koleżanek i kolegów przygotujemy grę terenową, jej punkty będą związane z historią i teraźniejszością Jerzmanowic. Chciałybyśmy aby obok stawu pojawiły się stoliki szachowe oraz stół do tenisa. Zorganizujemy lekcje historii w terenie, dzieci i młodzież nie znają miejscowych legend i ciekawostek historyczno-przyrodniczych. Opowieści Adama Piaśnika- wójta naszej Gminy, Stanisława Szlachty-sołtysa Jerzmanowic oraz Zygmunta Żerdka-właściciela Jaskini Nietoperzowej czy Teresy Sieradzkiej, która jest prezesem Stowarzyszenia Ekoturystyki ,,Ostaniec" zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Gimnazjaliści zrealizują projekt edukacyjny na temat ciekawych miejsc, efekty naszej pracy umieszczone zostaną na tablicach informacyjnych obok tych obiektów. Gimnazjaliści ,,zaopiekują" się historycznym krzyżem, wykonanym z słupa granicznego i łusek z Czasów II wojny światowej. Nasze plany są możliwe do zrealizowania, niektórzy z uczestników spaceru zaoferowali nam nie tylko swoje wsparcie ale także konkretną pomoc.

Karolina Ferdek i Zuzanna Szlachta


JOANNA MAZUR LAUERATKĄ!!!

11 marca 2015 r odbył sie Finał Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Joasia została laueratką tegoż konkursu zajmując zaszczytne V miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów jezykowych.OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
informuje, że w dniu 03.04.2015 r. (piątek)
sekretariat szkoły jest nieczynny.INFORMACJA DLA RODZICÓW


         Informujemy Państwa, że 01 kwietnia 2015r. w związku ze sprawdzianem po szkole podstawowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. W tym dniu świetlica i stołówka pracuje bez zmian.
         Od 02 do 07 kwietnia 2015r. trwa wiosenna przerwa świąteczna. Informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z opieki świetlicowej dla uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach w dniach 02, 03, 07 kwietnia 2015r.
         W przypadku, gdy Państwo są zainteresowani opieką świetlicową, prosimy o podanie dni, w których uczeń będzie w szkole. Informacje prosimy przekazać wychowawcy lub do sekretariatu do dnia 27 marca 2015r.
Świetlica pracuje w godzinach 7.00-17.00. W okresie przerwy świątecznej stołówka nie pracuje.


Konkurs plastyczny
"Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

Sprawozdanie z XII Rajdu o Puchar Starosty Krakowskiego
"Pożegnanie Zimy" Łazy 2015 r.

         W dniach 20-22 marca 2015r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łazach odbył się XII Rajd PTSM o Puchar Starosty Krakowskiego "Pożegnanie zimy" Łazy 2015. Ten rajd był kolejnym, dwunastym zlotem dzieci i młodzieży, organizowanym przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM ,,Ostaniec", działające w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach i Małopolski Oddział PTSM w Krakowie.
         Celem tegorocznego rajdu było poznanie atrakcji przyrodniczych i kulturowych Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz walorów Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie". Dzieci i młodzież, która rokrocznie przyjeżdża do Łaz z Krakowa, Wieliczki, Bochni, Bolechowic i Jerzmanowic miała okazję zobaczyć największe osobliwości przyrodnicze m.in. Doliny Szklarki. W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie z lokalnym historykiem Zygmuntem Krzystankiem pt. "Jerzmanowice dawniej, a dziś". Spotkanie okazało się niezwykle ciekawe bowiem dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii i zobaczyć m.in. oryginalne świadectwo szkolne w języku niemiecko-polskim, z czasów, kiedy teren Gminy Jerzmanowice-Przegania należał do Generalnej Guberni. W sobotę natomiast uczestnicy rajdu przywitali pierwszy dzień wiosny poznając największe atrakcje Doliny Szklarki, min. rezerwat buczyny karpackiej, rezerwat geologiczny, Kalwarię Jerzmanowicką, jaskinie: Szeroki Awen i Ciasny Awen oraz słynne Źródło Pióro (pomnik przyrody). Późnym popołudniem w pięknym parku schroniska PTSM poszczególne drużyny rywalizowały w konkursach zręcznościowych min. strzelając z łuku i z procy. Odbyły się również warsztaty malarskie, na których można było się nauczyć jak maluje się pejzaż czy martwą naturę, a nawet podziwiać modę "szalonych lat siedemdziesiątych". Niedzielny poranek, w czasie podsumowania z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusza Nabagło najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody, które z pewnością przydadzą się na kolejne rajdy. Takie wydarzenia są znakomitą okazją do edukowania młodego pokolenia w duchu poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Naszej Małej Ojczyzny". To również dobry czas na promowanie naszego powiatu i gminy w Małopolsce. Każdego roku Starosta Krakowski wspiera działalność turystyczno-krajoznawczą i sprawuje honorowy patronat nad rajdami PTSM z cyklu "Pożegnanie zimy", za co serdecznie dziękujemy.

Z turystycznym pozdrowieniem

Komandor Rajdu
Teresa Sieradzka
Rajd w liczbach:
liczba uczestników: 86
liczba szkół: 11
wyniki:
kategoria szkoły podstawowe I-III
I m-ce: SP Bolechowice
II m-ce: SP Jerzmanowice
kategoria szkoły podstawowe IV-VI
I m-ce: SP Jerzmanowice
II m-ce: SP Bolechowice
III m-ce: SP Wieliczka
kategoria gimnazjum
I m-ce: Gimnazjum w Jerzmanowicach
II m-ce: Gimnazjum nr 17 w Krakowie
III m-ce: Gimnazjum nr 32 w Krakowie
kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
I m-ce: VIII LO w Krakowie

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych
do napisania ,,pocztówki do przeszłości".
Adresatami okazjonalnych będą twórcy Jerzmanowic król Kazimierz Wielki,
zasadźca Herman, budowniczy kaplicy Jana Chrzciciela
i szpitala dla ubogich Jan Sroczyński,
Pocztówki z widokami starych Jerzmanowic będzie pisać
26 marca od godziny 9.00 do godziny 12.00.
W czasie spotkania będziemy rozmawiać z gośćmi
na temat możliwości spędzania wolnego czasu w Jerzmanowicach.

Ola Mirek z kl. 3b i Natalka Sarota z klasy 2b.
Organizatorki akcji ,,Wzmocnieni przeszłością tworzymy ciekawą przyszłość"


ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich na obywatelski spacer badawczy ,,Zobaczyć więcej niż widać",
który rozpocznie się 26 marca 2015r. o godzinie 11.00 obok Kaplicy Jana Chrzciciela.
W czasie naszego spaceru będziemy szukać odpowiedzi
na pytanie czy centrum Jerzmanowic służy aktywnemu wypoczynkowi.
Spacer potrwa ok. 80 minut i zakończy się obok Kościoła św. Bartłomieja Apostoła.

Karolina Ferdek i Zuzanna SzlachtaINFORMACJA DLA RODZICÓW


Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 dostępne są na stronie OKE
XII RAJD O PUCHAR STAROSTY KRAKOWSKIEGO
"POŻEGNANIE ZIMY 2015"

Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze "OSTANIEC",
działające przy Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach
zaprasza na
XII Rajd o Puchar Starosty Krakowskiego "Pożegnanie zimy" - Łazy 2015

Rajd odbędzie się w dniach 20 - 22.03.2015 r. w Łazach

Harmonogram rajdu     


OGŁOSZENIE

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym
na "Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną".
Kartkę prosimy wykonywać na kartce technicznej
- Starannie! Nie piszemy życzeń.
Podpisujemy ołówkiem na odwrocie.
Termin do 27.III.2015r.
Kartki prosimy oddawać do Pań katechetek
i na świetlicę szkolną.OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
informuje, że od 2 marca 2015 roku
rozpoczyna się rekrutacja dzieci
do przedszkola samorządowego
oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej
na rok szkolny 2015/2016.
Zapisu można dokonać
w przedszkolu lub w sekretariacie
szkoły podstawowej
do 31 marca 2015 roku.


 Pobierz plik (karta zapisu)    

OGŁOSZENIE


Tydzień otwartych drzwi
w Przedszkolu Samorządowym
w Jerzmanowicach i oddziale w Łazach
odbędą się
w dniach 16-20 marca 2015 r.

Dni otwarte
w Szkole Podstawowej
w klasach I-III
odbędą się
16-20 marca 2015 r.


Godne naśladowania

W listopadzie odbyła się ewaluacja w naszym gimnazjum. Kontrola obejmowała następujące wymagania:

  • procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  • zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi
  • uczniowie są aktywni

Każdy z obszarów może otrzymać ocenę od E do A, poziom A uzyskują wyjątkowe placówki.
Wymagania:

  • procesy edukacyjne są zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się
  • uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  • zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

otrzymały literę B to oznacza wysoki poziom, natomiast obszar uczniowie są aktywni oceniony został na bardzo wysokim poziomie, czyli A. Gimnazjaliści są aktywni w zakresie działalności społeczno-obywatelskiej, działają rzecz gminy, parafii, uczestniczą w akcjach charytatywnych. Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługuje działalność Szkolnego Koła PTSM, którego działalność jest promowana na stronie internetowej kuratorium. Dobre praktyki w zakresie aktywności gimnazjalistów z Jerzmanowic, które są warte popularyzacji, zostaną zaprezentowane dyrektorom szkół z okolicznych gmin na specjalnym spotkaniu 12 lutego, które odbędzie się w naszej szkole.
Szczegółowy raport z ewaluacji można przeczytać na stronie kuratorium w zakładce Dyrektorzy szkół/nadzór pedagogiczny/ewaluacja.

Ewa RogóżOGŁOSZENIE


W dniu 29.01.2015 r. (czwartek)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700


23. Finał WOŚP

         11 stycznia 2015 r. znowu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już, nasza szkoła również włączyła się w działania na rzecz tej fundacji. Środki zebrane w tym dniu będą przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych.
         Siedmiu wolontariuszy od wczesnego rana kwestowało w naszej miejscowości. Mimo chłodnej aury, spotkaliśmy się z gorącymi sercami i dzięki Państwa hojności uzbieraliśmy 3710,34 zł. Dziękujemy!

Podziękowania kierujemy również do OSP Jerzmanowice za pomoc w przeprowadzeniu kwesty.


"Ach! Co za noc!"
Jasełka


         Tradycją naszej szkoły jest przygotowywanie co roku przez uczniów, pod opieką nauczycieli, jasełek. Stało się jej zadość i w tym roku. W ostatni dzień nauki przed zimową przerwą świąteczną, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna. Wspaniała scenografia wprowadziła zgromadzonych w świąteczny nastrój. Z czasem dobrych emocji i wzruszeń było coraz więcej. O wyjątkowe doznania zadbali tego dnia uczniowie naszej szkoły, przedszkolaki oraz chór szkolny "Źródło". Artyści zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt. "Ach! Co za noc!" według scenariusza Adama Szafrańca.
         Publicznośćrazem z występującymi po raz kolejny mogła przeżyć historię narodzin Jezusa. Tym razem nie obyło się bez akcentów góralskich. Uczestniczyliśmy w zwiastowaniu pasterzom dobrej nowiny, a razem ze ślepcem i kulawym podążaliśmy do Betlejem. Drżeliśmy, kiedy diabeł w przebraniu niedźwiedzia chciał zagrozić zwierzętom, a potem samemu Jezusowi. Dzięki dzielnemu owczarkowi mu się to nie udało. Od aniołów, których naprawdę wielu pojawiło się na scenie, dowiedzieliśmy się, że Bóg pragnie, aby Zbawiciela poznali wszyscy ludzie. Wspólnie z Mędrcami składaliśmy hołd Nowonarodzonemu.
         Kilkudziesięciu aktorów, ponad stuosobowy chór, dekoracja, barwne stroje, wzruszające pastorałki i wyjątkowy scenariusz - to wszystko złożyło się na niezwykły spektakl. Czas jego trwania był pełen wzruszeń, śmiechu i refleksji nad Bożym Narodzeniem.
         "Ach, co za noc! Niezwykła noc! Ach, co za dzień! Niezwykły! Małe niebo nad Betlejem blaskiem Twym jaśnieje" - śpiewaliśmy w jednej z pastorałek. Oby blask betlejemskiej nocy umacniał i pomnażał w nas wszystko co dobre, piękne i szlachetne oraz oświetlał każdy dzień naszego życia. Przedstawienie zaprezentowane zostało również na specjalnym spotkaniu rodzicom i przyjaciołom szkoły.
Spektakl przygotowali: p. Sylwia Dudek, p. Agata Sarota, p. Mariusz Wiech oraz panie z przedszkola
w Jerzmanowicach i Łazach.

Obsada:
Maryja - Katarzyna Dybcio
Józef - Marek Sieradzki
Jezus - Alicja Sieradzka
Anioł Gabriel - Milena Mordarska
Anioł Odźwierny - Zuzanna Szlachta
Anioł I - Weronika Sarota
Anioł II - Karolina Ferdek
Anioł III - Anna Gąska
Niedźwiedź - Mateusz Skrzypek
Pasterka - Paulina Mrozowska
Pasterz I - Piotr Szlachta
Pasterz II - Szymon Pęcak
Pasterz III - Karolina Kowalik
Pasterz IV - Jakub Szumera
Owczarek - Filip Kurek
Owca - Kamila Woźniczka
Niewidomy - Igor Pryga
Kulawy - Wiktor Gałązka
Gwiazda Betlejemska - Paulina Filipek/ Sandra Stanecka
Kacper - Jakub Mirek
Melchior - Tomasz Filipek
Baltazar - Jakub Muzyk
Soliści:
Katarzyna Dybcio
Milena Mordarska
Roksana Sikorska
Wiktoria Kania
Robert Karcz / Aleksandra Kiełtyka
Katarzyna Kaczmarczyk
Patrycja Krzystanek
Sylwia RusekZAPRASZAMY
NA JASEŁKA


Dnia 8 stycznia 2015 r. (czwartek)
o godz.18:00
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
w sali gimnastycznej
odbędą się góralskie jasełka
pt.: "Ach! Co za noc!"
według scenariusza p. Adama Szafrańca
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Jerzmanowicach
i oddziału w Łazach.

Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia
Wszystkich Rodziców
i Przyjaciół szkoły
.Informacja dla Rodziców


W dniu 19 grudnia 2014 r. (piątek)
nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły.
Zajęcia dydaktyczne będą do godz. 11.30,
następnie będzie odwóz uczniów do domu.
W tym dniu autobus szkolny
nie pojedzie o godz.12.50, 13.30 i 14.30.
Świetlica pracuje bez zmian tj. do godz. 17.00.
.


Informacja dla Rodziców


Informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania
z opieki świetlicowej
dla uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
(z wyjątkiem wigilii i sylwestra).
W przypadku, gdy Państwo są zainteresowani
opieką świetlicową,
prośmy o podanie dnia, w którym uczeń będzie w szkole.
Informacje zbieramy do dnia 15 grudnia 2014r.
Świetlica pracuje w godzinach 7.00-17.00,
w okresie przerwy świątecznej stołówka nie pracuje.
.

KONKURS PLASTYCZNY
"NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

"XVI Wojewódzki Rajd Jaskiniowy PTSM Łazy 2014"
już za nami!!!


         W dniach 5-7 grudnia 2014 r w Szkolnym schronisku Młodzieżowym w Łazach odbył się kolejny, XVI Jaskiniowy Rajd dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Zarząd Małopolskiego Oddziału PTSM w Krakowie oraz Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTSM "Ostaniec ", działające w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach . Prawie 70 uczestników z Krakowa, Bolechowic, Zabierzowa Bocheńskiego i Jerzmanowic wspólnie spędziło trzy dni poznając piękne okolice Krakowa, a dokładnie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Organizatorzy rajdu przygotowali wiele ciekawych atrakcji dla uczestników min. nocny spacer do Czarcich Wrót w piątek, w sobotę grę terenową po Dolinie Będkowskiej, zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej oraz zieloną lekcję na ścieżce geologicznej jako jedne ze sposobów zdrowego i mądrego spędzania wolnego czasu. Ponadto zorganizowane konkursy artystyczne i krajoznawcze dały możliwość prezentowania wiedzy, talentów i zdolności wszystkich uczestnikom. Wieczorne spotkania z ciekawymi ludźmi (w piątek spotkanie z Panem Krzysztofem Bochenkiem, geologiem, który opowiadał o dziejach geologicznych Krakowa, a w sobotni wieczór Niezwykle Podróże z Bogusławem Nowakiem po Syberii) sprzyjały pogłębianiu wiedzy i poszerzaniu horyzontów. Zmagania rajdowe pozwoliły w wyłonić najlepsze drużyny, które otrzymały puchary: SP Bolechowice klasy I-III, SP Jerzmanowice klasy IV-VI, Gimnazjum nr 17 w Krakowie i LO w Skale. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom rajdu pogratulowali Wójt Gminy Adam Piaśnik oraz Tadeusz Nabagło dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, zapraszając do udziału w kolejnych rajdach PTSM, organizowanych na trenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. UWAGA: Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczego- Turystycznego "Ostaniec" spisali się znakomicie!

Z turystycznym pozdrowieniem
Teresa Sieradzka
Jedyne takie szopki... bożonarodzeniowe

         XIII edycja diecezjalnego konkursu ,,Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej" zakończona. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie, Muzeum Zagłębia, Parafia Świętej Trójcy oraz ks. dziekan Andrzej Stępień. Podobnie jak w minionych latach nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca, przygotowali 17 szopek, w ich przygotowaniu brało udział 20 uczniów od klas ,,zerowej" do klasy szóstej. Z kas 0-1 było dziewięć szopek, z klas II-III było 6 szopek a z klas 4-6 dwie szopki. Przyznano 29 nagród w tym 13 otrzymali nasi uczniowie, a oto nagrodzeni:

I miejsce (rodzeństwo) Olga Dudzińska z kl. 5b i Szymon Dudziński z kl. 3-Szkoła Podstawowa w Gotkowicach
II miejsce - Kaja Marek z kl. 1a
III miejsce - Filip Świtała z przedszkola
III miejsce (rodzeństwo) Bartłomiej Goraj kl. 3-Szkoła Podstawowa w Gotkowicach i Aleksandra Goraj z kl. 5b

Wyróżnienia:
Nikola Świtała z kl. 2a
Julia Kowalik z kl. 3b
Mateusz Marek z kl. 2b
Emilia Marek z kl. 6a

         Patronat honorowy nad konkursem objął ks. biskup Grzegorz Kaszak. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie o godz. 14-ej. Szopki można oglądać na wystawie w Muzeum Zagłębia do 02 lutego 2015 roku. Następnie zostaną one wystawione na aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie na akcje charytatywne . Te ,,małe dzieła sztuki" znajdują się też na stronie parafii w Jerzmanowicach: www.parjerzmanowice.iap.pl

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za pracę i zaangażowanie,
gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom
oraz niezastąpionej organizatorce konkursu w naszej szkole pani katechetce Joannie Okrajni.

XVI JASKINIOWY RAJD PTSM ŁAZY 5-7 grudnia 2014

Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie
oraz Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze "OSTANIEC",
działające przy Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach
zaprasza na XVI JASKINIOWY RAJD PTSM

Rajd odbędzie się w dniach 05 - 07.12.2014 r. w Łazach

Harmonogram rajdu     


XX Konkurs Wiedzy Biblijnej

          20 listopada w Sułoszowie odbył się XX Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap rejonowy. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Biskupi diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej, Sosnowieckiej. Mottem przewodnim tegorocznej edycji są słowa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" zaczerpnięte z Ewangelii św. Marka. Celem konkursu jest m. in.: ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka, pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
          Nasza szkołę reprezentowali: Paulina Mrozowska (V a), Piotr Jakóbczyk (VI b), Kacper Skulich (IV b). Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań z zakresu Ewangelii św. Marka wraz z wstępem i przypisami. Uczniowie mieli na to zadanie czterdzieści minut. Najlepszą wiedzą z naszych uczniów wykazał się Kacper Skulich, który zajął III miejsce po bardzo emocjonującej dogrywce z Piotrem Jakóbczykiem. Kacper będzie reprezentował nasz dekanat w etapie diecezjalnym, który odbędzie się 9 kwietnia 2015 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzech finalistów piękne albumy.
Kacprowi gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.
OGŁOSZENIE


Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia
udziału w XIII Edycji Ponaddiecezjalnego Konkursu
"Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej"
Konkurs adresowany jest do uczniów
kl. 0-1, II-III, IV-VI Szkoły Podstawowej.
Technika dowolna (można wykorzystać drewno, słomę,
tekturę, drut, masę solną, papier, różne materiały).
Nie kupować elementów gotowych (figurek itp.),
ponieważ takie szopki będą dyskwalifikowane.

Maksymalne wymiary szopki 50x60cm.
Można wykonać stajenkę indywidualnie
lub maksymalnie w 2 osoby.
Ostateczny termin dostarczenia prac
25 listopada (wtorek),
prace wykonane do 21 listopada 2014r.,
będą wystawione w kościele parafialnym
w niedzielę 21.11.br.
Bliższe informacje u opiekuna konkursu
pani katechetki Joanny Okrajni.


Wspominamy

XVI Wojewódzki Rajd im. Jana Grondkowskiego: "Święto Niepodległości"
Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skała
Pana Tadeusza Durłąka
SKAŁA 7 - 9 listopada 2014

          W miniony weekend gimnazjaliści z Jerzmanowic, którzy należą do Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTSM "Ostaniec" świętowali 11 listopada uczestnicząc w Rajdzie Niepodległościowym w Skale.
          Program rajdu obejmował min. grę terenową po Ojcowskim Parku Narodowym z elementami historyczno-krajoznawczymi, nawiązującą do wydarzeń związanych z walką Polaków o Niepodległość oraz konkurs na przedstawienie "teatrzyku cieni". Nasza reprezentacja przedstawiła wydarzenie z historii Polski nt. "Podział Polski na dzielnice" - 7 minutowe przedstawienie okazało się rewelacyjną lekcję historii, przestawioną w niecodziennej formie. 120 uczestników rajdu owacjami przyjęło przedstawienie Ostańczyków. Ponadto konkurs na patriotyczny element stroju, konkurs na wykonanie pieśni patriotycznej, konkurs strzelecki i konkurs plastyczny "Tryumf Polskiego Oręża" to konkurencje zespołowe, które pozwoliły na wyłonienie zwycięskich drużyn w kategorii liceów, gimnazjów, oraz szkół podstawowych. Trzeba było prężnie walczyć, aby zdobyć upragniony puchar. Naszadrużyna zmobilizowała się i zdecydowaną przewagą pokonała 5 drużyn w kategorii gimnazjum. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejny rajd, tym razem Jaskiniowy Rajd w Łazach

Teresa Sieradzka
opiekun
Szkolnego Kola PTSM "Ostaniec"
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Pobierz plik    TYDZIEŃ OTWARTYCH ZAJĘĆ


od 24.11.2014r. do 28.11.2014 r.

Zapraszamy!
OGŁOSZENIA


31.10.2014r. (piątek)
jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
W tym dniu świetlica nie pracuje.

10.11.2014r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pracuje.OGŁOSZENIE


W dniu 05.11.2014 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700


,,ZABAWKA ZA GROSIK"

          Wzorem lat ubiegłych również w tym roku szkolnym podczas ,,Tygodnia Misyjnego" od 19 do 25 października 2014 roku na świetlicy szkolnej przeprowadzony został kiermasz ,,Zabawka za grosik". Uczniowie przynosili ładne zabawki, którymi oczywiście się już nie bawią, ale są w bardzo dobrym stanie, inni uczniowie kupili te zabawki, a zebrane fundusze zostały przekazane na Misje Święte prowadzone przez Werbistów z Pieniążna. Dzieci i młodzież w taki sposób pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Za każdy gest dobroci, zaangażowania serdecznie dziękuje organizatorka akcji charytatywnej;

Joanna Okrajni katechetka.ŚWIĘTO SZKOŁY

Konkursowe zmagania

         Podobnie jak w latach minionych duża grupa gimnazjalistów bierze udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzą z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, historii, biologii, geografii, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego i wiedzy o społeczeństwie.

Gratulujemy różnorodnych zainteresowań, zaangażowania i chęci rywalizacji.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!
Ewa Rogóż
Ogłoszenie


W tygodniu Misyjnym od 19-24.10.2014r.
na świetlicy Zespołu Szkół w Jerzmanowicach odbędzie się
KIERMASZ ,,ZABAWKA ZA GROSIK"
w godz. 7:30 - 11:00.
Prosimy uczniów o przynoszenie niepotrzebnych,
ale w dobrym stanie zabawek
(samochody, lalki, miśki, maskotki, itp.)
Zabawki będzie można zakupić,
a dochód przeznaczony będzie na Misje Święte.
Bliższe informacje u p. katechetki
Joanny Okrajni, organizatorki akcji.


Jesienny i słoneczny Rajd Geologiczny
"w Jaskiniowej Dolinie" Łazy 2014 za nami!


Podsumowanie rajdu pobierz plik    

OGŁOSZENIE

,,Nie wyrzucaj do kosza -
przynieś do szkoły"

Zbieramy plastikowe zakrętki oraz etykietki z herbaty Lipton
dla chorego dziecka.
Akcja trwa cały rok.
Zakrętki i etykietki odbiera pani katechetka Joanna Okrajni.


Wybraliśmy władze Samorządu Uczniowskiego

         W ramach akcji ,,Samorządy mają głos", której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, w naszej szkole zorganizowaliśmy wybory władz Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie poprzedziły różnorodne działania edukacyjne; opracowaliśmy ordynację wyborczą, zorganizowaliśmy debatę, wykonaliśmy plakaty zachęcające do głosowania, w ramach spotkań wyborczych w klasach uczyliśmy się jak oddać głos, aby był ważny. Każdy kandydat przygotował plakat zachęcający do oddania głosu właśnie na niego. Uczniowska Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki:

Przewodniczącą szkoły wybrana została Paulina Mrozowska, zastępcą Zofia Stech, skarbnikiem Oliwia Leja, a rzecznikiem praw Kamila Woźniczka.

Poczytam Ci Przyjacielu

         Taki tytuł nosi projekt edukacyjny, w ramach którego gimnazjaliści czytają wiersze i bajki przedszkolakom. Uczniowie klasy 1a, 2b oraz 3a zabierają najmłodszych w świat niezwykłych przygód, bajek i wierszy. W pierwszą literacką podróż milusińscy wybrali się z Franklinem i jego przyjaciółmi. Podczas kolejnych spotkań przedszkolaki posłuchają wierszy najwspanialszych polskich autorów: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej. Wybiorą się na pewno w podróż Lokomotywą, poznają Kaczkę Dziwaczkę oraz Kukułkę. Nie zabraknie też baśni Andersena oraz przygód Koszmarnego Karolka oraz przygód Puchatka.

Ewa Rogóż
Teresa Sieradzka
V Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska

         Uczniowie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach wzięli udział w "V Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska". Dnia 09.09.2014 r. drużyna uczniów klasy 1 gimnazjum oraz chłopacy z "UKS Jerzmanowice" udali się na zawody sportowe do Olkusza. Oba zespoły świetnie się spisały. Dziewczęta zdobyły 2 miejsce, a chłopcy 4. Tydzień później (16.09.2014 r.) mieli okazję popisać się uczniowie Szkoły Podstawowej. Dziewczyny w tej kategorii zajęły 1 miejsce, natomiast chłopcom udało się wywalczyć miejsce 3. Opiekę nad drużynami sprawowali p. Adrian Panasiuk oraz p. Wojciech Świerad. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz bransoletkę. Podczas rozgrywek panowała przyjemna atmosfera i wszyscy dobrze się bawili. Do następnych zawodów nasi uczniowie więcej poćwiczą i mamy nadzieję, że uda im się odnieść większy sukces.

Julia Sroka i Patrycja Krzystanek

ŚWIĘTO SZKOŁY


W dniu 14.10.2014r.
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
odbędzie się Święto Szkoły.

Program dnia:
800 Zbiórka uczniów przed szkołą. Przejście do Kościoła -       Msza Święta.
900 Program artystyczny (sala gimnastyczna).
1030 Odwóz uczniów do domu we wszystkich kierunkach
       (w tym dniu jest to jedyny odwóz ze szkoły)

W tym dniu świetlica pracuje bez zmian.


Rajd Geologiczny "w Jaskiniowej Dolinie"
Łazy 2014

Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec" Gminy Jerzmanowice-Przeginia
oraz Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze "OSTANIEC",
działające przy Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach
zaprasza na Rajd Geologiczny "w Jaskiniowej Dolinie"

Rajd odbędzie się w dniach 09.10.- 10.10.2014 r.

Harmonogram rajdu     


PO CO NAM SAMORZĄD UCZNIOWSKI
CZYLI RZECZ O SAMORZĄDNOŚCI W SZKOLE

         Dnia 18 września odbyła się w naszej szkole debata poświęcona naszej szkolnej samorządności. Kandydaci do Rady SU oraz społeczność czyli kl. VI b mieli okazję do wypowiedzenia się na temat wizji działań samorządu. Rozpoczęto od burzy mózgów w której rozważano czym powinien i czym zajmuje się samorząd w naszej szkole. Uczniowie gorąco dyskutowali i zgłaszali swoje propozycje. Następnie każdy z kandydatów opowiedział o tym, jak wyobraża sobie swoją pracę w Radzie Szkoły. Swoje programy wyborcze przedstawiciele klas zaprezentowali na gazetce SU. W debacie uczestniczyli opiekunowie SU
p. Sylwia Dudek i p. Agata Sarota, a dyskusję z uczniami prowadziła p. dyrektor Ewa Rogóż.
         25 września wybierzemy nowy Zarząd SU. To, jak będzie wyglądał i jak pracował zależy
od Ciebie!
OGŁOSZENIE


W dniu 24.09.2014 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego
w dniu 01.09.2014r.
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8:00
w Kościele Parafialnym Św. Bartłomieja.

Rozpoczęcie w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(sala gimnastyczna)

Rozpoczęcie w Gimnazjum w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(boisko asfaltowe lub korytarz)

Rozpoczęcie w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach o godz: 9:00

Rozpoczęcie w oddziale Szkoły Podstawowej w Szklarach o godz: 10:00

Rozpoczęcie w oddziale Przedszkola Samorządowego w Łazach o godz: 10:30


Dowóz uczniów 1 września zgodnie
z harmonogramem dowozów z ubiegłego roku szkolnego.WYPRAWKA SZKOLNA
ROK SZKOLNY 2014/2015


Pobierz plik    


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
w roku szkolnym 2014/2015


Pobierz plik    

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
w roku szkolnym 2014/2015

dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


Pobierz plik    


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.55 - 12.40
6.13.00 - 13.45
7.13.55 - 14.40


Dowóz
7:00Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
7.00Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
7:30Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
12:55Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
12:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
14:00Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:00Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
14:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej