Baner Kontakt


ARCHIWUM
Rok szkolny 2012 / 2013
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ
W JERZMANOWICACH


27.06.2013 r. (czwartek)

900 - program artystyczny i wręczenie nagród
dla uczniów gimnazjum

28.06.2013 r. (piątek)

800 - uroczysta Msza Święta
w Kościele Parafialnym w Jerzmanowicach
900 - program artystyczny i wręczenie nagród
uczniom szkoły podstawowej
900 - wreczenie świadectw uczniom
gimnazjum w klasachDZIEŃ OTWARTYCH ZAJĘĆ


Zapraszamy w dniu 18 czerwca 2013r. (wtorek)
na dzień otwartych zajęć
w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej.
Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji
od godz. 8.00 do 12.30 w salach nr 9 i 10
i będą obejmować edukacje wczesnoszkolną, religię i język angielski.Kiermasz podręczników


21 czerwca odbędzie się kiermasz podręczników.
Zainteresowanych sprzedażą książek prosimy
o składanie ich w czwartek
na 3 i 4 godzinie lekcyjnej
w sali nr 16 na poddaszu.
Prosimy, aby książki były czyste, wymazane
i podpisane z tyłu ołówkiem.OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół informuje,
że w dniu 12.06.2013r.(środa)
o godz. 17:30 w świetlicy szkolnej
odbędzie się zebranie rodziców dzieci, które
w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczać
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w JerzmanowicachDZIEŃ OTWARTY


w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
dnia 12.06.2013 r.
w godz. 17:30 - 18:30


Dla Nas, dla Gminy, dla Ziemi...

         Taki tytuł miała debata dotycząca segregacji śmieci na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. W spotkaniu, które odbyło się 22 maja w naszej szkole uczestniczyli gimnazjaliści z Jerzmanowic i Przegini, Samorządy Uczniowskie szkół podstawowych z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Józef Krzyworzeka - starosta krakowski, Mirosław Golanko - sekretarz Powiatu krakowskiego. Stanisław Pac - zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, Janusz Glanowski - pracownik Ośrodka Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego, radni: Grażyna Skotniczna i Józef Grzyb, Adam Piaśnik Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Renata Kaczmarczyk-Rusek inspektor ds. ochrony środowiska w UG. Już na wstępie uczestnicy odpowiedzieli na pytanie: czy segregujesz śmieci? W odpowiedzi na to pytanie Wójt Adam Piaśnik podkreślił, że nie tylko segreguje śmieci, zwrócił uwagę że jego rodzice prowadzą ekologiczne gospodarstwo, które posiada odpowiedni certyfikat.
         Znaczenie ochrony środowiska i odpowiedzialności za stan przyrody w gminie przedstawione zostały w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Annę Pastuszak i Sylwię Rusek, posłanki tegorocznej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W czasie ożywionej wymiany zdań pojawiły się propozycje działań służące promocji segregacji śmieci: uczniowie przygotują ulotki, które rozprowadzą wśród mieszkańców, na tablicach ogłoszeń i miejscach użyteczności publicznej umieszczone zostaną plakaty przygotowane przez uczniów. Urząd Gminy przygotuje informacje dla mieszkańców na temat zasad segregacji śmieci. Ustawione zostaną dodatkowe kosze na śmieci (wniosek SU ze Szklar). Przy każdej szkole umieszczone zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie najczęściej wnioskowali o zwiększenie liczby koszy na śmieci.
         Bardzo ciekawym elementem spotkania była segregacja odpadów, w zabawie edukacyjnej uczestniczyli gimnazjaliści i jeden z zaproszonych gości. Większą znajomością zasad selektywnej zbiórki odpadów wykazali się gimnazjaliści z Jerzmanowic. Debatę w sposób bardzo profesjonalny prowadziła Monika Szlachta, posłanka XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
         Goście byli zachwyceni merytorycznym przygotowaniem młodzieży, ich otwartością i profesjonalizmem oraz zaangażowaniem na rzecz poprawy stanu środowiska w ,,małej ojczyźnie"
         Debata była kolejnym przedsięwzięciem w ramach przygotowań do realizacji tzw. Ustawy śmieciowej. Wcześniej odbyły się debaty gimnazjalistów w Jerzmanowicach i Przegini na temat lokalnego ekorozwoju, uczniowie SP i przedszkoli pisali Listy dla Ziemi.
SU uczestniczyły w spotkaniu warsztatowym ,,Segregujemy śmieci" w Urzędzie Gminy
Debata ,,Dla Nas, dla Gminy, dla Ziemi, czyli o segregacji śmieci"
Podsumowaniem akcji będzie Ekologiczna Noc Świętojańska - 22 czerwca, w której swój ekologiczny dorobek przedstawią uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy.

Ewa Rogóż
"Zjednoczeni w różnorodności"

         Pod takim hasłem obchodziliśmy tegoroczny Dzień Unii Europejskiej. 21 maja dzieci i młodzież naszych szkół uczestniczyli w różnych rozgrywkach dotyczących Unii Europejskiej i krajów naszego kontynentu. Każda klasa prezentowała inne, losowo wybrane państwo. Uczniowie szkoły podstawowej prezentując stroje ludowe, pokazali nam, co Europejczycy noszą na co dzień i od święta. Poza tym w ich wykonaniu mogliśmy podziwiać ludowe tańce europejskie. Natomiast gimnazjaliści przygotowali suto zastawione stoły i serwowali nam specjały kuchni europejskiej. A było co kosztować!
         W ramach tego święta przeprowadzone zostały dwa konkursy. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym pt.:"Cuda Europy", natomiast uczniowie gimnazjum próbowali swoich sił w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Wszystkie rozgrywki przebiegały w zdrowej atmosferze rywalizacji. Ostateczne wyniki kształtowały się następująco:

w kategorii "Szkoła Podstawowa"
I miejsce - 4b
II miejsce - 6a
III miejsce - 5a

w kategorii "Gimnazjum"
I miejsce - 3c
II miejsce - 2b
III miejsce - 3a

         Klasy, które zajęły pierwsze miejsca zostały nagrodzone bonami wycieczkowymi w wysokości 150 zł. ufundowanymi przez Radę Rodziców. Pozostali otrzymały dyplomy oraz dodatnie punkty z zachowania. Gratulujemy wszystkim uczniom pomysłowości i talentów, a wszystkim dziękujemy za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy.

ZNJO

STRAŻACKI TURNIEJ SZKÓŁ

         22 maja 2013 uczniowie z terenu Gminy Jerzmanowice-Przegina wzięli udział w Strażackim Turnieju Szkół. Turniej został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice", Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Gminy Jerzmanowice-Przegina, Michałowice i Skała. Turniej miał charakter rekreacyjno-sportowy, a jego głównym celem było uczyć przez zabawę i propagować różne formy aktywności ruchowej, wdrażać do samodzielności i zaradności. Turniej obejmował zagadnienia z historii i tradycji Straży Pożarnej, tor przeszkód, unitarkę, zasady udzielania pierwszej pomocy i zgłaszanie wypadku. Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy i nagrody, jednak dla uczestników sam udział w turnieju był prawdziwą atrakcją i to bez względu na wiek uczniów. Organizatorom gratulujemy pomysłów i czekamy na kolejne turnieje.

"NASZE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI"
SPOTKANIE Z PANIĄ KACZMARCZYK-RUSEK

         W poniedziałek 21 maja 2013 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z Panią Renatą Kaczmarczyk-Rusek - inspektorem Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przegina. Pani w prostych słowach wyśniła na czym polega tzw. "ustawa śmieciowa", przekonywała uczniów dlaczego warto segregować śmieci i utwierdzała, że takie działanie jest właściwe "dla mnie, dla gminy, dla Ziemi".


ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy
na debatę
,,Dla Nas, dla Gminy, dla Ziemi,
czyli o segregacji śmieci"


Debata odbędzie się 22 maja o godz. 9.00
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach


"Dni Ziemi" czyli coś o ekologii
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach

         W dniach 15-30 kwietnia 2013 w Zespole Szkół w Jerzmanowicach realizowany był ekologiczny projekt edukacyjny pod hasłem "Listy dla Ziemi" w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację "Arka".

W projekcie brały udział:
- Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach z oddziałem zamiejscowym w Łazach
- Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach klasy I-III
- Szkoła Filialna w Gotkowicach
- Gimnazjum w Jerzmanowicach (uczniowie klas II-III realizujący projekt edukacyjny:
"Jak gimnazjaliści mogą uczyć dzieci segregować śmieci")

Realizowane działania w ramach ekologicznego projektu edukacyjnego:
 1. Udział przedszkolaków i uczniów w akcji "Listy dla Ziemi"- dzieci oraz uczniowie w poszczególnych grupach i klasach brali udział w prelekcjach i pogadankach na temat: Co możemy zrobić dla nas i dla Ziemi aby było czyściej i piękniej na naszej planecie? Następnie rysowali bądź napisali listy skierowane do rodziców, dziadków, przyjaciół aby dbać o Ziemię - naszą planetę. 2. Przeprowadzenie szkolnego i przedszkolnego etapu konkursu pod hasłem: "Najlepszy list dla Ziemi". 3. Przygotowanie przez dzieci plakatu informującego o organizowanej zbiórce śmieci w Zespole Szkół w Jerzmanowicach

 4. Realizacja projektu edukacyjnego: "Jak gimnazjaliści uczą dzieci segregować śmieci". - w dniu 26.04.2013 każde dziecko w przedszkolu segregowało odpady różnego rodzaju do oznaczonych pojemników. Dzieci wraz z rodzicami uczyli się na czym polega segregacja śmieci i recykling oraz jakie to przynosi korzyści. Wszystkie dzieci po dobrze wykonanej pracy otrzymywały ekologiczne medale i ekologiczne "słodkości" - marchewki i jabłka. W ramach projektu gimnazjaliści przygotowali zabawy, zagadki i niespodzianki dla przedszkolaków pod hasłem "Z ekologią na Ty". 5. Sprzątanie terenu wokół przedszkola i szkoły - przedszkolaki i uczniowie sprzątali tereny wokół szkoły. Przedszkolaki wyposażone w jednorazowe rękawiczki i worki porządkowały teren wokół przedszkola. W zbieraniu śmieci pomogli uczniowie gimnazjum w Jerzmanowicach, którzy koordynowali wszystkie prace porządkowe. 6. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach tematyki "Dbamy o nasza Ziemię"- przez tydzień dzieci i przedszkolaki brały udział w zajęciach edukacyjnych pt.: "Recykling, czyli segregujemy śmieci", których głównym celem było:
  - zapoznanie dzieci z postacią Ekoludka- strażnika Ziemi
  - zapoznanie dzieci z pojęciami: recykling, makulatura i surowce wtórne
  - dzieci samodzielnie przyporządkowują śmieci do odpowiednio przygotowanych i oznaczonych pudełek
  - wykonanie pracy plastycznej "Ekoludek"
 7. "Drzewko przyszłości" - dzieci w raz z nauczycielami sadzili drzewka na terenie ogródka przedszkolnego i w ogrodzie szkolnym. Każde drzewko otrzymało imię, będzie ono ogrodzone, a poszczególne grupy będą dbać o porządkowanie terenów wokół drzewek.
Wyniki Konkursu "Listy do Ziemi"

Wyniki konkursu ekologicznego ,,Listy dla Ziemi" - eliminacje przedszkolne:
I miejsce - Mateusz Kowalik, lat 5 (Przedszkole w Jerzmanowicach)
II miejsce - Joanna Żurek, lat 6 (Przedszkole w Jerzmanowicach oddział w Łazach)
III miejsce - Dominika Krawczyk, lat 6 (Przedszkole w Jerzmanowicach oddział w Łazach)

Wyróżnienie:
Maja Mirek , lat 7 (Przedszkole w Jerzmanowicach oddział w Łazach)
Marta Sarota, lat 5 (Przedszkole w Jerzmanowicach)

Wyniki konkursu ekologicznego ,,Listy dla Ziemi" - eliminacje szkolne klasy II-III SP:
I miejsce - Filip Synowski klasa II B Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach
II miejsce - Roksana Pałys klasa II A Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach
III miejsce - Ewa Głowacka klasa III B Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach

Wyniki konkursu ekologicznego ,,Listy dla Ziemi" - eliminacje szkolne klasy 0-I SP:
I miejsce - Nikola Lewandowska klasa "O" - Szkoła Podstawowa w Gotkowicach
II miejsce - Anna Kołodziejczyk klasa "O" - Szkoła Podstawowa w Gotkowicach
III miejsce - Radek Drapała klasa "O" - Szkoła Podstawowa w Gotkowicach

Wyróżnienie:
Julia Kowalik klasa I b Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach
Mateusz Kowalik klasa I b Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach

II Gminny Rajd Historyczno-Przyrodniczy
"Szlakiem Powstania Styczniowego
Łazy 16-17 kwietnia 2013 już za nami.

         W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM w Łazach odbył się II Gminny Historyczno-Przyrodniczy Rajd "Szlakiem Powstania Styczniowego". Rajd organizowany był przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM "Ostaniec" działające w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. W rajdzie startowały 7- osobowe reprezentacje wszystkich szkół z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Łącznie w rajdzie wzięło udział 62 uczestników, którzy poznawali atrakcje przyrodnicze, kulturowe oraz fakty historyczne związane z wydarzeniami walk narodowowyzwoleńczych z czasów powstania styczniowego. Przejście trasy turystycznej "Szlakiem Powstańców Styczniowych" z przewodnikiem, konkurs krajoznawczo-historyczny, plastyczny, piosenki żołnierskiej i konkurencje zręcznościowe to tylko niektóre z zadań do wykonania podczas rajdu.
         Po kolacji miało miejsce wyjątkowe spotkanie z Panem Leszkiem Chmurą- historykiem z zamiłowania, który z detalami starał się odtworzyć przebieg bitwy pod Szklarami. Późnym wieczorem w schronisku rozlegały się dźwięki piosenek żołnierskich przy akompaniamencie mini orkiestry i prezentacje prac plastycznych. W drugim dniu rajdu "Szlakiem Powstania Styczniowego" trasa prowadziła przez Rezerwat Buczyny Karpackiej do Szklar. Pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych miało miejsce podsumowanie rajdu i ogłoszenie wyników rywalizacji poszczególnych reprezentacji. Zanim ogłoszono zdobywców pucharów wszyscy rajdowicze z przyjemnością zjedli kiełbasy z ogniska.
         Podsumowanie rajdu uświetnił swoją obecnością Pan Wójt Gminy Adam Piaśnik i Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Tadeusz Nabagło. Puchar Wójta Gminy w kategorii szkół podstawowych powędrował do szkoły w Jerzmanowicach, II m-ce zajęła szkoła w Racławicach, a III m-ce szkoła w Przegini, natomiast w kategorii gimnazjów w ogólnej punktacji zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum w Przegini. Gratulujemy zwycięzcom oraz cieszymy się, że dzieci i młodzież z terenu Gminy Jerzmanowice-Przegania jest ambitna, ciekawa świata, wytrwała w wędrowaniu i kreatywna w działaniach.


Teresa Sieradzka
Opiekun
SKKT PTSM "Ostaniec"

Wojska Specjalne z wizytą w szkołach

         Przedstawiciele Jednostki Wojskowej NIL, stacjonujący w Krakowie odwiedzili 3 kwietnia 2013 roku szkoły na terenie Naszej Gminy. Podczas tej niecodziennej wizyty uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prelegenci przybliżyli informacje na temat służb specjalnych w Polsce. Pokrótce scharakteryzowali na czym polega ich praca i czym się różni ich jednostka od pozostałych formacji wojskowych. Wyświetlony został również film instruktażowy ze szkolenia przygotowawczego. Prowadzący wielokrotnie podkreślił jak istotną sprawą jest zdrowy tryb życia bez różnego rodzaju używek, które eliminują kandydata na samym początku starań o wstąpienie do służb specjalnych. Spotkanie budziło wiele emocji i rodziło wiele pytań ze strony uczniów. Przeprowadzony został również krótki quiz z pytaniami z prelekcji, uczniowie otrzymali drobne gadżety (kubki, smycze, plakaty, długopisy służb specjalnych).

Piknik Ekologiczny w Ojcowskim Parku Narodowym
20-21 kwietnia 2013

Razem zadbajmy o czystość szlaków w Ojcowskim Parku Narodowym
Na parkingu pod ruinami zamku w Ojcowie, przy wjeździe na teren parku
na Złotej Górze (w zielonej budce poboru opłat za parking)
oraz przy parkingu pod Zamkiem w Pieskowej Skale od rana 21 kwietnia
będzie można dostać specjalne worki i rękawice jednorazowe.
Każdy może wybrać dowolny fragment znakowanego szlaku na terenie Parku.
Zakończenie akcji odbędzie się na łące przy Bazarze Warszawskim (centrum Ojcowa)
Od godz. 12. czekamy na wszystkich przy ognisku
Na zakończenie uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki dla najaktywniejszych "zbieraczy",
a także za najdłuższą trasę czy najciekawszy zebrany śmieć.
Akcja jest kontynuacją projektu ,,Czyste Góry - Czyste Szlaki"

Pomagając przyrodzie Parku wspólnie możemy cieszyć się jej pięknem!
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.


"Wielkopostne zamyślenia"

         "W ciszy Wielkiego Tygodnia, w zadumie nad sensem życia ,cierpienia i śmierci..." - tymi słowami rozpoczęło się przedstawienie "Wielkopostne zamyślenia" przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Młodzież zaprezentowała wzruszający montaż słowno - muzyczny poświęcony tematyce krzyża, cierpienia, ale także milości i nadziei. W wyjątkowej scenerii, w blasku świec nastrojowe wiersze przeplatane piosenkami pozwoliły na chwilę zatrzymać się i zastanowić nad najważniejszymi prawdami życia. Dopełnieniem przedstawienia była prezentacja multimedialna.


WIOSENALIA 2013

         Pragnąc zaprosić do siebie długo oczekiwaną przez wszystkich wiosnę 21 marca obchodziliśmy coroczne WIOSENALIA. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum bawili się wesoło uczestnicząc w różnorakich konkursach. Mogliśmy zobaczyć m.in. występy karaoke, popisy Mini Playback Show oraz starcia uczniów w rozgrywkach zręcznościowych. Po raz pierwszy wybieraliśmy też "Człowieka Orkiestrę" .

W kategorii szkoły podstawowej najlepsi okazali się:
I miejsce - 5a
II miejsce - 5b
III miejsce - 6a

W kategorii gimnazjum:
I miejsce - 2b
II miejsce - 1b
III miejsce - 2a

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody w postaci bonów ufundowane
przez Szkolna Radę Uczniowską. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę
i zapraszamy za rok na WIOSENALIA 2014.


Opiekunowie SRU

,,W przyjaźni z przyrodą"

         6 marca gimnazjaliści z Jerzmanowic wspólnie z Adamem Piaśnikiem - Wójtem Gminy, Haliną Kurek i Pawłem Fuksiewiczem - radnymi Gminy, Tadeuszem Nabagło - Przewodniczącym Rady Powiatu Krakowskiego, Mirosławem Golanko - Sekretarzem powiatu, Józefem Partyką Dyrektorem Ojcowskiego Parku Narodowego, Alicją Subel z ośrodka dydaktycznego OPN, Bartłomiejem Rogóż strażakiem z OSP Szklary, Piotrem Ferdkiem Prezesem Stowarzyszenia Ekoturystyki ,,Ostaniec", Agnieszką Poznańską - przewodnicząca Rady Rodziców, Renatą Kaczmarczyk-Rusek inspektorem UG ds. ochrony środowiska, nauczycielami oraz uczniami z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalistami dyskutowali na temat lokalnego ekorozwoju. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że młodzież nie jest zadowolona ze stanu środowiska naturalnego w naszej Gminie i chętnie weźmie udział w przedsięwzięciach mających na celu wsparcie ekorozwoju naszego regionu. W czasie ożywionej wymiany zdań podkreślono dotychczasowe zaangażowanie uczniów w poprawę stanu środowiska naturalnego Gminy; gimnazjaliści zbierają plastiki, elektro śmieci, ,,Sprzątają Świat" i rzeki, sadzą drzewa, uczestniczą w konkursach, Współpracują z Parkiem, władzami gminy, Kołem PTSM.
         Uczestnicy debaty wypracowali również wnioski do pracy w najbliższym czasie. Kontynuowane będą dotychczasowe działania. w zakresie zbiórki plastików, elektro śmieci, płyt CD i DVD. W tę akcję zaangażują się uczniowie okolicznych szkół podstawowych. Uczniowie swoją aktywność wykażą przede wszystkim w propagowaniu segregacji śmieci, zaproponowali również swoje zaangażowanie w zorganizowanie pikniku ekologicznego. Te dwa przedsięwzięcia zostaną zrealizowane wspólnie w Urzędem Gminy. W czasie pikniku ekologicznego, na którym odbędą się warsztaty z wykonywania ekobiżuterii, przygotowania zdrowych posiłków, ekologicznych zabawek, przy organizowaniu tej imprezy niezbędna będzie pomoc rodziców. Na wniosek Zuzanny Szlachta przewodniczącej Koła PTSM w czasie pikniku odbędzie się wiosenna wymiana każdego worka śmieci na sadzonki drzew Młodzież obiecała też wspierać strażaków w kampanii przeciwko wiosennemu wypalaniu traw. Młodzi ludzie zaoferowali swoja pomoc w przygotowaniu ekologicznej ścieżki edukacyjnej, to przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekoturystyki ,,Ostaniec" , OPN i Kołem Młodego Ekologa . Na potrzebę systematycznej edukacji mieszkańców od najmłodszych lat wskazywali wszyscy uczestnicy spotkania. Gimnazjaliści podobnie jak do tej pory będą uczestniczyć w ekologicznych akcjach Parku Ojcowskiego. Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że edukacja dzieci i młodzieży powinna być stała i przybierać różnorodne formy.

Anna Pastuszak
Sylwia Rusek
Ewa Rogóż

Harmonogram II Gminnego Rajdu
Historyczno-Przyrodniczego
"Szlakiem Powstania Styczniowego Łazy 2013"

Harmonogram Pobierz plik =>   OGŁOSZENIE


W dniu 10.04.2013 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
składają najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów.

swietaInformacja o organizacji pracy szkoły
w dniu 05.04.2013

         W związku z obchodami 150 rocznicy Powstania Styczniowego w dniu 05.04.2013 r. uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Jerzmanowicach biorą udział w uroczystościach organizowanych przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia przy udziale wszystkich szkół z terenu gminy. Uroczystości odbywać się będa w Kosciele i pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych w Szklarach.
W związku z uroczystościami zmieniona będzie organizacja pracy szkoły.

Klasy I-III szkoły podstawowej biorą udział w zajęciach lekcyjnych w szkole, zgodnie
z harmonogramem. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem.

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej do godziny 10:30 biorą udział w zajęciach lekcyjnych godz. 10:40 pod opieką nauczycieli pojadą do Szklar autobusem szkolnym,

Uczniowie Gimnazjum: do godz. 9:30 biorą udział w zajęciach lekcyjnych Godz. 9:40 pod opieką nauczycieli pojadą do Szklar autobusem szkolnym,

Uwaga:
 • w tym dniu nie będzie obiadu dla uczniów klas IV-VI SP i gimnazjum,
 • strój ucznia powinien uwzględnić warunki pogodowe (uroczystości odbywać się będą
  w Kościele i pod pomnikiem Powstańców Styczniowych w Szklarach)
 • przewidywany powrót do domu około godz. 13:30 - 14:00

A co ciekawego działo się na rajdzie
"Pożegnanie Zimy 2013"

          W dniach 15-17 marca 2013 Szkolne Koło PTSM "Ostaniec" brało udział w "X Rajdzie PTSM o Puchar Starosty Krakowskiego Pożegnanie Zimy Łazy 2013". Rajd rozpoczął się w piątek wieczorem od spotkania z prof. Teresą Madeyską, z Instytutu Geologii PAN w Warszawie. Pani opowiadała o odkryciach jaskiniach na terenie OPN i Jerzmanowic w ciągu ostatnich 50 lat, dzięki którym została wyodrębniona została tzw. "Kultura Jerzmanowicka" z przed 32 tys lat. W sobotę uczestnicy przeszli trasę, która prowadziła do Skałki 502, zwiedzali Jaskinię Nietoperzową , gdzie wszyscy się ogrzali (temperatura w jaskini wynosi około 8?C) i podziwiali licznie występujące nietoperze, a podczas spaceru Doliną Będkowską nie zabrakło zimowych zabaw na śniegu, chociaż dla dziewczyn nie zawsze było to przyjemne. Tego dnia wszyscy brali udział w konkurencjach sportowych: strzelanie z wiatrówki i z łuku, a wieczorem startowali w konkursach piosenka karaoke, pokaz mody wiosennej, jedzenie jabłka bez użycia rąk. Wieczorne zabawy zakończyły się rytuałem otrzęsin nowych członków PTSM i pokazem prezentacji "To już 10 lat", W niedzielę rajd zakończył się sukcesem dla naszej szkoły, gdyż nasi "Ostańczycy" wrócili z pucharem za I m-ce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z rajdu!

Julia Mrozowska, Ania Guzgan


,,Pożegnanie zimy w Łazach"

          W dniach 15-17 III 2013r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łazach koło Jerzmanowic odbył się X Rajd PTSM o Puchar Starosty Krakowskiego ,,Pożegnanie zimy Łazy 2013", który był zorganizowany przez Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTSM ,,Ostaniec". W tej imprezie wzięło ponad 60 uczestników (10 kół PTSM) z Krakowa, Bolechowic i Jerzmanowic, min. ze szkoły podstawowej nr 156, 148, gimnazjum nr 48, prywatne gimnazjum nr 4, IX LO, Technikum Łączności w Krakowie oraz LO w Skale.
          Dla wszystkich uczestników rajd był okazją do zwiedzenia największych osobliwości przyrodniczych Doliny Będkowskiej, sprawdzenia się w konkurencjach zespołowych.
          Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem "Pożegnanie zimy". Wszystko zaczęło się od solidnej porcji wiedzy, bowiem w piątkowy wieczór uczestnicy spotkali się Panią Teresą Madeyską prof. Instytutu Geologii PAN z Warszawy, która w latach 60 i 70 - siątych ubiegłego wieku prowadziła badania archeologiczne w Jaskini Nietoperzowej i w OPN. Spotkanie połączone z ciekawym wykładem stało się również źródłem informacji i ciekawostek na temat rozwoju wsi na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pani profesor świetnie wprowadziła dzieci i młodzież w tematykę powstawania jaskiń i dziejów Kultury Jerzmanowickiej, której ślady wszyscy mieli okazje oglądać w Jaskini Nietoperzowej. Trasa turystyczna, którą pokonali rajdowicze prowadziła przez Grodzisko - "Skałkę 502", Jaskinię Nietoperzową (w której było mnóstwo nietoperzy) i Dolinę Będkowską.
          Konkurencje i zadania zaproponowane przez organizatorów miały na celu integrację wszystkich uczestników, dobrą zabawę, a przede wszystkim ,,rozkoszowanie się bajecznymi widokami Doliny Będkowskiej zimą".
          Uczestnicy świetnie wykazali się umiejętnościami wokalnymi i artystycznymi podczas konkursów fotograficznych, sportowych, piosenki karaoke i prezentacji mody wiosennej. Były też ,,poważne" zadania jak np. zjedzenie jabłka na sznurku bez użycia rąk, a wieczorem rytuał "otrzęsin", który nie jednego przyprawił o ciarki na plecach. Takie spotkania w gronie rówieśników to okazja do wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy oraz aktywnego wypoczynku na ,,łonie natury". Rywalizacja zespołów była wyrównana, a ocena prezentacji wyjątkowo trudna. Ogólna klasyfikacja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

SP klasy I-III Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
SP klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach
Szkoły gimnazjalne - Gimnazjum w Jerzmanowicach
Szkoły ponadgimnazjalne - LO w Skale

Gratulujemy! Oby takich zlotów młodzieżowych było więcej, do zobaczenia na następnym
,,Pożegnaniu zimy"

Teresa Sieradzka
opiekun
SKKT PTSM "Ostaniec"

PREZENTACJA   

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

          W dniach 11 - 13 marca młodzież i dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych. Nauki prowadził ks. Antoni Kazior - proboszcz z Jeżówki. O oprawę muzyczną Mszy świętych zadbała p. Sylwia Dudek wraz z chórem "Źródło". Przez trzy dni naszych spotkań mieliśmy okazję do głębszej refleksji na temat naszego życia, a dzień spowiedzi był czasem pojednania się z Bogiem. Na zakończenie rekolekcyjnych nauk ks. Proboszcz serdecznie podziękował dyrekcji, nauczycielom, katechetom, dzieciom i młodzieży za wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierował na ręce p. Sylwii za poświęcony czas i przygotowanie oprawy Liturgii.
          Mamy nadzieję, że te dni na pewno pozwolą nam na nowo otworzyć się na Boga i drugiego człowieka.


UWAGA KONKURS


Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym

,,NAJPIĘKNIEJSZA
KARTKA
WIELKANOCNA"

Termin oddawania prac do 25.03.2013r.
Technika dowolna

Kartki proszę oddawać do pań katechetek
i do wychowawcy świetlicy

Nie piszemy życzeńZAPROSZENIE


Zapraszamy na debatę
,,W przyjaźni z przyrodą",
która odbędzie się 06 marca 2013r.
o godz.10.00 w sali nr 4 gimnazjum.
Dyskusja poświęcona będzie
rozwojowi naszej Gminy
z uwzględnieniem ochrony przyrody.

Ania Pastuszak, Sylwia Rusek


Zimowe slajdowisko - Brzesko 2013
"Syberyjskie klimaty -polskim szlakiem"

          W dniach 15-17 lutego 3013 r. Szkolne Koło PTSM "Ostaniec" z gimnazjum z Jerzmanowic brało udział w XXXVII Małopolskim Zlocie Młodzieży PTSM w Brzesku. Rajd był wyjątkowo udany gdyż nasi reprezentanci wrócili z pucharem. Ale nie tylko I miejsce w rajdzie przyczyniło się do zadowolenia uczestników zlotu. Konkursy, zabawy , prezentacje i trasa do przejścia okazały się bardzo pomysłowe i atrakcyjne. Dzieci i młodzież miały okazję grać w kręgielni, "płynąć" po syberyjskiej rzece Lenie, tępić komary, biegać w kajdankach, ale także zwiedzać odnowiony pałac właścicieli Browaru "Okocim", podziwiać kościół w Okocimiu i kościół na szlaku Św. Jakuba. Wszystkie te atrakcje sprytnie połączone zostały z nauką poświęconą Syberii, a dokładnie okolicy jeziora Bajkał, gdzie zamieszkują Polacy. Otóż Pan Bogdan Nowak, działacz PTSM nawiązał współpracę z mieszkańcami polskiej wsi Wierszyny, w której jak się okazało mieszkają potomkowie min Czubrowic. Jaki świat jest mały! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.OGŁOSZENIE


Dnia 06.02.2013 r. (środa)
odbędzie się dyskoteka walentynkowa
dla szkoły podstawowej i gimnazjum
w godz. od 1600 do 2000


GODNOŚĆ
DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI
I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓWPod takim hasłem 13 stycznia ruszył XXI finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Również uczniowie naszej szkoły kwestowali na terenie Jerzmanowic oraz Łaz.
Udało się zebrać kwotę 2988,43 zł.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie.OGŁOSZENIE


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
w czasie ferii zimowych na zajęcia
z edukacji dla bezpieczeństwa,
które odbędą się 15 stycznia 2013r
(wtorek - pierwszy tydzień ferii)
w godzinach od 1000 do 1300OGŁOSZENIE


Zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych
(pierwszy tydzień ferii)


Poniedziałek
1000-1300 zajęcia dla SP i GIM

Wtorek
1000-1300 zajęcia dla SP i GIM

Środa
1000-1130 zajęcia dla SP
1130-1300 zajęcia dla GIM

Czwartek
1000-1130 zajęcia dla SP
1130-1300 zajęcia dla GIM

Piątek
1000-1130 zajęcia dla SP
1130-1300 zajęcia dla GIM
Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
a także wszelkiej pomyślności
i samych szczęsliwych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

swieta
OGŁOSZENIA


W dniu 09.01.2013 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700

W dniu 10.01.2013 r. (czwartek)
odbędzie się Dzień Babci i Dziadka
o godz. 900

W dniu 07.01.2013 r. (poniedziałek)
odbędzie się zabawa choinkowa
dla kl. I-III szkoły podstawowej
w godz. od 1045 do 1230

W dniu 10.01.2013 r. (czwartek)
odbędzie się zabawa choinkowa
dla kl. IV - VI szkoły podstawowej
i gimnazjum w godz. od 1600 do 2000

XIV Jaskiniowy Rajd PTSM o Puchar Wójta
Gminy Jerzmanowice-Przeginia Łazy 2012 zakończony!


I Ty bądź Świętym Mikołajem

          Dzieci i młodzież należące do szkolnego koła "Jestem dla innych" potrafią dzielić się z drugim człowiekiem. Po raz kolejny uczniowie udowodnili, że takie wartości jak wrażliwość i chęć bezinteresownej pomocy są im bliskie. Ponad 15 kg. słodyczy zebrane w dniu 6 grudnia zostało przekazane dla Caritas naszej parafii.
          Jan Paweł II nazwał św. Mikołaja "patronem daru człowieka dla człowieka" - daru, jaki powinniśmy składać bliźnim swoim sercem, pamięcią i troską.
          Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom dzieci nauczą się tego, jak ważna jest umiejętność dzielenia się z innym i bycie dla drugich darem.Kiermasz bożonarodzeniowy

          Na początku grudnia Szkolna Rada Uczniowska wzorem lat poprzednich zorganizowała kiermasz bożonarodzeniowy. Przepiękne drewniane anioły oraz różnorakie elementy świąteczne zdobiły stoły kiermaszu. Wśród nich można było znaleźć misternie wykonane gwiazdy, kolorowe choinki, niezliczoną ilość aniołków, kartki świąteczne jak również biżuterię wykonaną własnoręcznie przez naszych uczniów.
         Mamy nadzieję, że zakupione rzeczy były trafionym prezentem mikołajowym i sprawiły obdarowanym wiele radości i uśmiechu.


Konkurs "Szopka bożonarodzeniowa
w tradycji chrześcijańskiej" rozstrzygnięty

          Na konkurs dostarczono 141 prac w tym 21 z naszej szkoły Nagrodę specjalną ufundowaną przez Proboszcza Parafii Św. Trójcy ks. Dziekana Andrzeja Stępnia otrzymali Milena Tyliba kl. II SP Gotkowice i Wiktor Tyliba kl. IV SP Jerzmanowice (praca będzie wręczona dla ks. Bp. Grzegorza Kaszaka na Będzińskiej Wigilii 19 grudnia 2012 r.)

          Kategoria klas 0 - I
III miejsce - Bartłomiej Hrabia kl.0 i Agnieszka Hrabia kl. II SP Jerzmanowice
Wyróżnienie - Filip Kozłowski kl. 0 SP Gotkowice

          Kategoria klas II - III
I miejsce - Olga Dudzińska kl. III i Szymon Dudziński kl. II SP Gotkowice
Wyróżnienie - Kacper Skulich kl. II i Kamil Skulich kl. 0 SP Jerzmanowice

          Kategoria klas IV - VI
Wyróżnienie - Piotr Jakóbczyk kl. IV SP Jerzmanowice

          Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!! Wszystkim uczestnikom i ich rodzinom składamy ogromne podziękowania za zaangażowanie, wkład pracy włożony w wykonanie szopek.
          Gratulacje również dla opiekunów konkursu p. Joanny Okrajni i p. A. Jakóbczyk za aktywizowanie dzieci , wspieranie młodych talentów oraz szerzenie tradycji bożonarodzeniowych.
          Przypominamy, że wręczenie nagród laureatom i wszystkim uczestnikom odbędzie się 16 grudnia w Domu Jana Pawła II przy parafii Św. Trójcy w Będzinie.

Sprawozdanie z akademii
z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

          W poniedziałek, tj. 12 listopada br., w Zespole Szkół w Jerzmanowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i osiągnęła wolność. W wydarzeniu, które miało na celu przedstawienie historii i uczczenie jej, brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy piątej oraz młodzież należąca do szkolnego chóru. Do publicznego wystąpienia na scenie dzieci zostały przygotowane przez panią mgr Grażynę Piwowarczyk, panią mgr Edytę Skotniczną oraz panią mgr Sylwię Dudek.
          Akademię rozpoczęła przewodnicząca szkoły, która przywitała dyrekcję szkoły oraz gości. Potem na scenie kolejno prezentowali się uczniowie recytujący patriotyczne wiersze przeplatane pięknymi śpiewami chóru. Po części poetyckiej przyszła pora na krótką inscenizację.
          Uczniowie klasy piątej przygotowali przedstawienie, któremu przyświecało hasło : "Historia pewnej rodziny - Polski". Młodzież w sposób obrazowy przedstawiła dzieje naszej ojczyzny. W rolę babci, która opowiadała wydarzenia tamtych tragicznych lat, wcieliła się Kamila Kordaszewska, natomiast wnukami z uwagą słuchającymi oraz zadawającymi różne pytania byli: Natalia Mirek, Klaudia Rutka i Mateusz Skrzypek. Opowieści babci przeniosły widzów w lata 1772-1795, kiedy to Rzeczpospolita stała się łupem zaborców. Uczniowie zagrali rodzinę (Aleksandra Ferdek, Olga Sarota, Dominik Piaśnik), której spokojne życie zostało przerwane przez zaborców (Igor Pryga, Mikołaj Podgajny, Kacper Góra) niszczących wszystko, co napotkali na swojej drodze oraz spierających się ze sobą o tereny naszej ojczyzny. Całemu wydarzeniu towarzyszyła specjalnie przygotowana do tego celu dekoracja.
          Uroczystość wzbudziła pozytywne emocje widzów, podczas przedstawienia na sali panowała cisza, a uczniowie z uwagą obserwowali, co wydarzy się później. Zarówno inscenizacja, jak i część poetycka, której towarzyszył śpiew chóru była niezapomnianą lekcją historii.


Grażyna PiwowarczykUWAGA KONKURS


Zapraszamy wszystkich uczniów
do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym

pt. "Najpiękniejsza Kartka
Bożonarodzeniowa"

Technika i format dowolny.
Termin oddawania prac do 12.12.2012
Robimy kartki na twardym papierze
NIE PISZEMY ŻYCZEŃ

Podpisane na odwrocie ładne kartki oddajemy
do pań katechetek i wychowawcy świetlicy

ZAPRASZAMYINFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW Kl. 1a Szkoły Podstawowej


W związku z nieobecnością p. M. Śladowskiej
- wych. kl. 1a,
zostaje odwołane Zebranie Rodziców
przewidziane na 14.11.2012r.
Nowy termin zostanie ustalony po powrocie
p. Śladowskiej do pracy,
o nowym terminie zostaną
Państwo poinformowani.OGŁOSZENIE


W dniu 14.11.2012 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700,,Szopka bożonarodzeniowa
w tradycji chrześcijańskiej"


Zapraszamy wszystkich uczniów
do wzięcia udziału
w XI edycji konkursu
,,Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej"
pod patronatem biskupa sosnowieckiego
ks. dr Grzegorza Kaszaka oraz
 • Dziekana dekanatu Będzińskiego
  ks. Andrzeja Stępnia,
 • Parafii Św. Trójcy w Będzinie,
 • Muzeum Zagłębia w Będzinie,
 • Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
Szopki wykonywać można indywidualnie
lub maks. 2 osoby.
Technika i forma dowolna, wielkość szopki
50 cm - podstawa, 60 cm - wysokość.
Kategorie wiekowe: kl.0-1, 2-3, 4-6.
Nie kupować gotowych elementów.
Termin oddawania prac do 16.11.2012r. (piątek)
Szopki zostaną wystawione
w kościele parafialnym,
a następnie odwiezione 21.11.2012r.
na konkurs do Będzinia.
Bliższe informacje u pani katechetki
Joanny Okrajni.

Serdecznie zapraszamy do udziału!OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół
w Jerzmanowicach informuje,
że w szkole podstawowej i w gimnazjum
02.11.2012 (piątek) jest dniem
wolnym od zajęć dydaktycznychZAPROSZENIE


W tygodniu Misyjnym zapraszamy wszystkich uczniów na
KIERMASZ ,,ZABAWA ZA GROSIK"
Prosimy przynosić do p. katechetki Joanny Okrajni zabawki w dobrym stanie (nieuszkodzone, czyste), które
będą sprzedawane na Kiermaszu
- na świetlicy.
Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na Misje Święte.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Kiermaszu.


Święto Szkoły

          Wyjątkowa atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Szkoły, które odbyły się 18 października w Zespole Szkół w Jerzmanowicach. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele, której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Szczęsny. Po Mszy św. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi i Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do szkoły.
         Pierwszym punktem odchodów w szkole było przyjęcie uczniów klas pierwszych gimnazjum do braci uczniowskiej. Młodzież ślubowała dbać o honor i tradycje szkoły i godnie ją reprezentować. Następnie zebrani w sali gimnastycznej obejrzeli przedstawienie. Jego motywem przewodnim było dzieciństwo Karola Wojtyły: życie rodzinne i chrześcijańskie wychowanie. Pamiętając o słowach Jana Pawła II - " Zawsze nazywałem z głębokim wzruszeniem Uniwersytet Jagielloński moją Alma Mater... z którą jestem tak głęboko związany, której tak wiele zawdzięczam w moim życiu"- oraz szczególnej roli jaką odegrał w życiu naszej Ojczyzny, nie dziwi fakt, że to właśnie Jego wybrano na Bohatera akademii.
         Uczniowie klasy VI a zaprezentowali niezwykle wzruszający montaż słowno - muzyczny poświęcony Wielkiemu Polakowi. Aktorom towarzyszył chór. Dopełnieniem przedstawienia była prezentacja poświęcona Janowi Pawłowi II - Papieżowi Rodziny. Akademię przygotowały p. Dorota Ferdek, p. Sylwia Dudek , p. Jolanta Papisz i p. AgataSarota.
         Następnie głos zabrał p. Dyrektor Tadeusz Nabagło. Krótko podsumował cały rok pracy, wspomniał o licznych sukcesach i osiągnięciach naszych uczniów.
         Pani Wicedyrektor Teresa Sieradzka ogłosiła wyniki Konkursu Historycznego przeprowadzonego w klasach pierwszych. Zwycięską drużyną okazała się klasa I b.
         Na koniec zebrani nauczyciele, goście i uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą historii naszej szkoły.


PREZENTACJA   Pasowania nadszedł czas
będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
że się bardzo postaramy
Pilnie świat poznawać
Dobry przykład innym dawać,
Być pomocnym w domu, w szkole
I wypełniać ucznia rolę.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
zapraszają na uroczystość ślubowania
uczniów klas I
która odbędzie się


W szkole Podstawowej w Jerzmanowicach
17 października 2012 r. o godzinie 9:00

W szkole filialnej w Gotkowicach
19 października 2012 r. o godzinie 9:15,,Wy młodzi jesteście nadzieją
i przyszłością tego świata,,
                                    Jan Paweł II

                          

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie
mają zaszczyt zaprosić
Rodziców uczniów
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

na Święto Szkoły
Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Akademii Krakowskiej
i Szkoły Podstawowej
im Św. Królowej Jadwigi
Uroczystość odbędzie się w 18 października 2012 r.
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowicach


Przebieg uroczystości
8:00 - Uroczysty przemarsz uczniów do Kościoła
           Parafialnego
8:15 - Msza Święta
9:00 - Akademia okolicznościowa
 • Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum
 • Program artystyczny
 • Wystąpienie gości


Poznajemy i zdobywamy wspaniałe polskie góry
Beskid Wyspowy

W dniach 28-30.09.2012 Szkolne Koła PTSM "Ostaniec" i "Nietoperze" z Zespołu Szkół Jerzmanowicach brały udział w IV Rajdzie PTSM "Na indiańskim szlaku Lubogoszcz 2012" Rajd odbywał się w Bazie Szkoleniowo - Wypoczynkowej i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM, usytuowanym na stoku góry "Lubogoszcz" w Kasince Małej (woj. małopolskie). Schronisko leży wśród gór i lasów Beskidu Wyspowego na wysokości 600 mnpmBeskid Wyspowy tworzy grupę górską o trudnych do ścisłego określenia granicach topograficznych. Na płn graniczy z Pogórzem Wielickim, od zachodu sąsiaduje z Beskidem Średnim, od pd z Gorcami, a od wsch granicę wyznaczają Dolina Dunajca i kotlina Sądecka. Charakterystyczna cechą rzeźby terenu w Beskidzie Wyspowym są odosobnione, wyspowe wzniesienia. Oznaczają się one stromymi stokami i płaskimi wierzchowinami , na których często występują polany. Do najwyższych kulminacji w Beskidzie Wyspowym należą: Mogielica (1171 m), Ćwilin (1072 m), Modyń (1029 m), Luboń Wielki (1022 m) i Snieżnica (1006 m). Pod względem geologicznym Beskid Wyspowy zbudowany jest z fliszu karpackiego, karpackiego którym niszczący, długotrwały wpływ erozji spowodował powstanie głębokich wcięć i wąwozów. Charakterystyczna w tym paśmie jest jaskinia ,,Zimna Dziura", znajdująca się na zach stoku Szczebla. Niestety do tej jaskini nie doszliśmy ze względów bezpieczeństwa, jednak cudowne widoki ze stoków Szczebla rekompensowały wszystkie niedogodności. Wszyscy rajdowicze byli bardzo dzielni i prawie nikt nie narzekał. Konkursy i zabawy na terenie schroniska były świetnym dopełnieniem czasu rajdowego. W ogólnej klasyfikacji nasze obydwa koła zdobyły drugie miejsce, ale dla wszystkich uczestników był to wyjątkowo zwycięski rajd! W końcu nie zawsze osiąga się prawie 1000 m npm pokonując 25 kilometrowa trasę.

OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół
w Jerzmanowicach informuje,
że w dniu 19.09.2012 r. (środa)
o godz. 17:30 odbędzie się zebranie rodziców
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół
w Jerzmanowicach informuje,
że rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013 odbędzie się
3 września 2012 r. (poniedziałek)

 8:00 Msza Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem
        Św. Bartłomieja w Jerzmanowicach

 9:00 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013
        w szkole podstawowej i w gimnazjum (boisko wewnętrzne         lub sala gimnastyczna i korytarz)

 9:15 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013
        w Szkole Podstawowej w Gotkowicach

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Przedszkolu Samorządowym
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

 9:00 Rozpoczęcie w Przedszkolu Samorządowym
        w Jerzmanowicach

 10:30 Rozpoczęcie w oddziale w Łazach


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.55 - 12.40
6.13.00 - 13.45
7.13.55 - 14.40


Dowóz
7:00Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
7.00Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
7:30Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
12:55Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
12:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
14:00Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:00Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
14:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej