Baner Kontakt


ARCHIWUM
Rok szkolny 2010 / 2011
Informacje o przydziale uczniów do klas I, III, IV
w szkole podstawowej
i klas I gimnazjum
można uzyskać w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
od 30 czerwca 2011r.


MŁODZIEŻOWE POSŁANKI Z JERZMANOWIC

           Monika Szlachta i Jagoda Papisz, reprezentowały nasza szkołę podczas obrad XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która w całości poświęcona była ,,Wolontariatowi na rzecz aktywności obywatelskiej". 31 maja dziewczęta uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które pozwoliły na doskonalenie umiejętności o charakterze społeczno-obywatelskim Następnego dnia, czyli 1 czerwca brały udział w obradach parlamentu, spotkaniach z politykami wszystkich klubów poselskich oraz zwiedzały budynek Sejmu RP. Poznały zasady pracy władzy ustawodawczej, etapy powstawania ustaw i uchwał oraz uczestniczyły w głosowaniu przyjmującym uchwałę. Podobnie jak dla ubiegłorocznych posłów było to niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie życiowe.


Ewa Rogóż

 • MŁODZIEŻOWE POSŁANKI Z JERZMANOWICwięcej>>

  maj


  PRZEWODNIK
  Gmina Jerzmanowice - Przeginia


  PRZEWODNIK  


  Proszę o uzupełnienie wpisów do książeczek GOT według wzoru i dostarczenie do pedagoga do dnia 16 czerwca ( czwartek)

  2.06.2011
  Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza - Schronisko pod Morskim okiem-
  Czarny Staw- Schronisko- Wodogrzmoty Mickiewicza - Palenica Białczańska

  3.06.2011
  Kużnice - Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch -
  Schronisko Na Hali Gąsienicowej - Kuźnice

  4.06.2011
  Kiry - Lodowe Źródło - Jaskinia Mroźna - Schronisko na Hali Ornak -
  Smreczyński Staw - Wąwóz Kraków - Kiry

  Przypominam o oddaniu plecaków !!!

  29 kwietnia 2011 roku uroczystą akademię uczciliśmy rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

             W przedstawieniu wzięli udział uczestnicy warsztatów teatralnych realizowanych w gimnazjum
  w ramach projektu ,,Wiedzieć Więcej" oraz uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej. Występ urozmaicili soliści przygotowani przez mgr Sylwię Dudek.
             Uczniowie przedstawili historię powstania święta pracy - 1 maja oraz okoliczności uchwalenia najbardziej postępowej Konstytucji w Europie. Przypomnieli skomplikowaną sytuację polityczną
  i gospodarczą Polski w XVII i XVIII wieku, przyczynę upadku Rzeczypospolitej oraz próby naprawy podjęte przez otoczenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Sylwia Dudek
  Dorota Ferdek
  maj
 • AKADEMIA 3 MAJwięcej>>

  maj  artysci

  Dzień Europejski ,,Wiedzieć Więcej o Europie"
  w Zespole Szkół w Jerzmanowicach


             Dnia 11 maja 2011r w Zespole Szkół w Jerzmanowicach świętowano Dzień Europejski pod hasłem ,,Wiedzieć Więcej o Europie". Do tej uroczystości przygotowywali się uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Poszczególne klasy oraz uczestnicy grup rozwijających z projektu ,,Wiedzieć Więcej" współfinansowanego przez UE, który jest realizowany w gimnazjum od dwóch lat przygotowywali prezentacje i przedstawienia na temat wybranych krajów Unii Europejskiej. Uczniowie szkoły podstawowej wspólnie z rodzicami przygotowali na szkolnym korytarzu stoiska pod hasłem ,,Smaki Europy". Natomiast gimnazjaliści prezentowali państwa UE pod hasłem: ,,Strój, talenty i odkrycia" Ponadto w gimnazjum kilka dni wcześniej zorganizowany został konkurs wiedzy o UE. Na Dzień Europejski do naszego Zespołu Szkół przybyli zaproszeni goście na czele z Panem Adamem Piaśnikiem Wójtem Gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas radni Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Grażyna Skotniczna, Maria Adamczyk, Stanisława Gzyl, Halina Kurek, Józef Grzyb, Przewodnicząca Koła Gospodyń Maria Szlachetka i Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Poznańska.

             Dzień Europejski ,,Wiedzieć Więcej o Europie" to szczególna okazja do zaprezentowania umiejętności, wiadomości i talentów uczniów naszego Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. W tym dniu podsumowany został projekt ,,Wiedzieć Więcej" współfinansowany przez UE, który od dwóch lat realizowany jest w gimnazjum. Należy podkreślić, że uczniowie zdobywali wiedzę nie tylko na obowiązkowych zajęciach z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, ale również brali udział w zajęciach pozaszkolnych w ramach realizacji projektu. Projekt ,,Wiedzieć więcej" skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum w Jerzmanowicach. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności ułatwiające dalszą edukację i kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Projekt trwa dwa lata, od 1 września 2009/2010 do czerwca 2010/2011. Oferuje on kompleksowe wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce i dla uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i poszerzać już posiadaną wiedzę. Projekt ,,Wiedzieć więcej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2009/10 i 2010/2011 realizacją projektu zajmuje się siedmioosobowy zarząd i łącznie 51 osób prowadzących zajęcia.

             W każdym roku trwania projektu gimnazjaliści mogli wyrównywać szanse, korzystając z różnego rodzaju zajęć wyrównawczych: matematyka, język polski, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia. Ponadto nasi uczniowie mieli do wyboru dwanaście zajęć rozwijających: teatralne, plastyczne, umuzykalniające, dziennikarstwo, matematykę, biologię, fizykę, chemię, geografię, informatykę, język angielski i język niemiecki. Nasza młodzież korzystała również z doradztwa zawodowego i konsultacji psychologicznych. Chętni uczniowie w czasie zajęć pozaszkolnych współfinansowanych przez UE poznawali urocze zakątki Małopolski podczas wyjazdów na rajdy górskie i zloty młodzieżowe. Organizowane były również wycieczki jednodniowe do muzeów w Krakowie i Olkuszu, dzięki czemu uczniowie mieli okazję min. poznać życie i kulturę mieszkańców Afryki, oglądali zwierzęta i ryby z całego świata, zobaczyli różne okazy skał i minerałów, przenosili się w czasy starożytnego Egiptu i średniowiecznego Krakowa. W ciągu dwóch lat zorganizowano 18 wycieczek i 17 rajdów. W ramach realizacji Projektu ,,Wiedzieć Więcej" do szkoły zostały zakupione m.in. laptopy, aparat cyfrowy, telewizory, odtwarzacze DVD i VHS, ekrany, projektor i wózek projekcyjny, rzutnik do foliogramów, dygestorium do pracowni chemicznej i odczynniki chemiczne, mikroskopy, tułów człowieka, preparaty, bryły i przybory geometryczne, magnetyczne przybory tablicowe, kalkulatory, zestawy do budowy obwodów elektrycznych, flety i dzwonki, keyboard, zestaw nagłaśniający, kompasy, globusy, słowniki, atlasy, zbiory zadań, podręczniki, sztalugi, teatrzyk kukiełkowy i zestawy kukiełek, programy komputerowe, filmy edukacyjne, wydawana jest również gazetka szkolna. Na dzień 11.05.2011r. projekt rozliczono na kwotę ponad 600.000,00 zł.

             Łączna kwota projektu to: 807. 619, 00zł - tyle pieniędzy otrzymaliśmy na realizację projektu. 189 - tylu beneficjentów przewidziano w projekcie, ale łącznie wzięło w nim udział 263 uczniów. W ramach projektu Wiedzieć Więcej uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach rozwijających min. muzycznych, plastycznych i teatralnych. Podczas zajęć teatralnych uczestnicy przygotowywali szereg przedstawień związanych z patronem szkoły oraz baśni i legend dla młodszych dzieci. Na potrzeby tych zajęć uszyto stroje epokowe dla aktorów oraz zakupiono teatrzyk kukiełkowy. Zajęcia muzyczne skupiły młode talenty, które stworzyły orkiestrę szkolną. Dla nich zakupione zostały instrumenty muzyczne.
             Goście i uczniowie mieli okazję podziwiać prace przygotowane przez młodych artystów na zajęciach plastycznych, które zostały wyeksponowane w sali gimnastycznej. Na Dzień Europejski młodzi artyści przygotowali przedstawienie pt. ,,Ballady i romanse". W ramach obchodów Dnia Europejskiego uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej wystawili stoiska pod hasłem ,,Smaki Europy". Zaproszeni goście oraz uczniowie zespołu szkół mogli obejrzeć stoiska i degustować potrawy europejskie. Wiadomo, że najlepiej przyswaja się wiedzę stosując metodę ,,poznajemy od najbliższego do najdalszego". Prezentacje państw UE rozpoczęto od grupy rozwijającej z geografii, która dzięki zajęciom z projektu ,,Wiedzieć Więcej" przygotowała ,,informacje w pigułce" o naszej małej ojczyźnie czyli Gminie Jerzmanowice - Przeginia.

             Klasa II b wraz z uczestnikami zajęć rozwijających z informatyki przygotowała prezentacje na temat sławnych Polaków. Te zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem, gdyż uczestnicy pracują z programami graficznymi i zdobywają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.

             Znanych portugalskich podróżników przedstawili uczniowie klasy III b. Właśnie z tej klasy najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach rozwijających z geografii, rozbudzając w sobie iskrę poznawania świata. Dzięki zajęciom unijnym mogli oni zgłębiać tajniki nawigacji satelitarnej, dziejów ziemi ukrytych w okazach geologicznych czy poznawać atrakcje przyrodnicze różnych zakątków Ziemi. Klasa Ib wspólnie z uczestnikami zajęć rozwijających z języka niemieckiego zaprezentowała Niemcy. Zajęcia z j. niemieckiego dały uczniom niebywałą szansę na rozwijanie wcześniej nabytych umiejętności oraz pozwoliły na nawiązanie szerszych kontaktów, co być może zaowocuje wymianą polsko-niemiecką w przyszłym roku szkolnym. Prawdziwie naukowy charakter miała prezentacja grupy rozwijającej z chemii, która pokazała talenty i odkrycia Francji. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję zobaczyć min: ,,samo - pompujące" się baloniki oraz sprawdzić właściwości cieczy, niektórym reakcjom towarzyszyły nawet małe wybuchy, ale to tylko wzbudzało większe zainteresowanie. Uczniowie klasy III d oraz osoby biorące udział w zajęciach rozwijających z matematyki zgłębiali tajniki najpiękniejszej z nauk. Uczyli się cierpliwości i dociekliwości, co w przyszłości z pewnością zaowocuje. Podczas prezentacji Grecji pokazany został wywiad z Pitagorasem, który na żywo wyjaśnił na czym polega jego twierdzenie. Ciekawe doświadczenia, próby odpowiedzi na zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie, czy rozwiązywanie skomplikowanych zadań to oferta zajęć rozwijających z fizyki. W tych zajęciach najliczniej uczestniczyli uczniowie klasy III a. To właśnie oni pokazali niektóre zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie prezentując wspaniałą Hiszpanię.

             Włoskie dania, buty i zabytki na pewno wszyscy znają. Na fascynującą wędrówkę po krajobrazach śródziemnomorskich śladami sławnych Polaków mieszkających we Włoszech zaprosili wszystkich uczniowie klasy II a. To właśnie z tej klasy najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach rozwijających z biologii realizowanych w ramach realizacji projektu ,,Wiedzieć więcej". Południowych sąsiadów Polski, a właściwie ich zainteresowania i najpopularniejsze profesje pokazali uczniowie klasy III c, którzy min. brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Te zajęcia na pewno pozwoliły uczniom poznać ofertę kształcenia ponad gimnazjalnego, a w szczególności rozpoznawać zainteresowania i predyspozycje samych uczestników.

             Uczniowie klasy II c zaprezentowali Belgię, a dokładnie Parlament Europejski i jego burzliwe obrady dotyczące cen cukru. Zrobili to w profesjonalny sposób jak na prawdziwych dziennikarzy przystało. W ramach realizacji projektu "Wiedzieć Więcej" odbywają się zajęcia z dziennikarstwa, którego uczestnicy szlifują sztukę dziennikarską, a swoje umiejętności prezentują wydając kwartalne gazetki szkolne. Uczniowie klasy I a wraz z uczestnikami grup rozwijających z j. angielskiego przenieśli wyobraźnie wszystkich widzów na Wyspy Brytyjskie. Zaprezentowali Muzeum Figur Woskowych w Londynie, a na koniec pokazali taniec celtycki w oryginalnych strojach szkockich.

             Obchody Dnia Europejskiego to szczególna okazja do pokazania wiedzy, umiejętności oraz talentów dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. Taka forma zajęć dydaktyczno-wychowawczych dowodzi, że wiedzę można zdobywać nie tylko na tradycyjnych lekcjach. Z pewnością prezentacje uczniów przyczyniły się do tego aby Wiedzieć Więcej o Europie.

 • DZIEŃ EURPOEJSKIwięcej>>

  wawa  artysci
  W ramach realizacji Projektu "Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej"
  przygotowującego do XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, gimnazjaliści z Jerzmanowic,
  zorganizowali warsztaty artystyczne ,,Ty też jesteś artystą", połączone z wystawą i kiermaszem.
  Jerzmanowice to miejsce, w którym mieszkańcy przez dziesiątki lat trudnili się,
  teraz są to już pojedyncze osoby, rękodziełem, panie wyrabiały kwiatki z bibuły, palmy,
  później kartki okolicznościowe. Postanowiliśmy przypomnieć i przekuć to dziedzictwo
  w teraźniejszość i przyszłość. Zajęcia 23 marca poprowadziły lokalne artystki
  pod kierunkiem Przewodniczącej Koła Gospodyń Marii Szlachetka,
  środowe popołudnie było bardzo kolorowe. Efektem była wystawa
  i kiermasz osbób świątecznych, które zorganizowane zostały w szkole
  i Urzędzie Gminy 29 i 30 marca w Jerzmanowicach.
  Ogromne zainteresowanie lokalną twórczością, przede wszystkim ze strony dzieci i młodzieży,
  zaowocowało kolejnymi warsztatami, które odbyły się 01 kwietnia.
  Następny kiermasz wyznaczono na dzień 07 kwietnia w szkole od 17.00 do 19.00.
  Wypracowany dochód przenaczony zostanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów,
  na zakup stojaków rowerowych, których brak nie tylko wokół szkoły,
  a mieszkamy w Gminie pełnej szlaków rowerowych.

  Inne pomysły uczniów na aktywność obytatelską to:
  • Kampania na rzecz wysokiej frekwencji w wyborach. W 2007 roku pierwszy raz gimnazjaliści
   zachęcali mieszkańców do głosowania

  • Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna przy GOK. Powołana w 2010r z inicjatywy gimnazjalistów.
   Wspólnie z GOPS-em przygotowała Świąteczną Paczkę dla osób potrzebujących,
   mieszkających na naszym terenie

  • Gimnazjaliści czytają bajki i wiersze przedszkolakom. Uczniowie odwiedzają miejscowe przedszkole,
   czytają bajki, wiersze najmłodszym. Wolontariuszy może być dowolna liczba, mogą się zmieniać

  • ,,Marzycielska poczta" Uczniowie nawiązują kontakty z niepełnosprawnymi,
   chorymi dziećmi i młodzieżą,
   ich adresy znajdują na stronie www.marzycielskapoczta.pl Wybierają osoby, wysyłają do nich listy,
   w ten sposób nawiązują się nowe znajomości, a odbiorcy mają świadomość,
   że odległośc nie ma znaczenia.  Chcesz pomóc gimnazjalistom zostać posłami przyjdź do nas!


  Gimnazjaliści z Jerzmanowic w ramach realizacji Projektu
  ,,Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej",
  przygotowującego do XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkich chętnych
  na warsztaty artystyczne, które odbędą się 23 marca 2011 roku o godz. 12.45 w sali nr 4 gimnazjum.
  Zajęcia poprowadzą Panie z Koła Gospodyń pod przewodnictwem p. Marii Szlachetka.
  W czasie spotkania będzie można nauczyć się przygotowywania
  okolicznościowych kwiatków z bibuły oraz kartek świątecznych.
  Wykonane prace będzie można nabyć na specjalnych kiermaszach świątecznych,
  które odbędą się w godz. 8.30 - 11.30
  • 29 i 30 marca w szkole w Jerzmanowicach ,
  • 29 marca w Urzędzie Gminy
  Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na montaż stojaków na rowery, których wszystkim brakuje.

  ZAPRASZAMY!

 • WARSZTATY ARTYSTYCZNEwięcej>>

  rajd  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


         9 stycznia jak co roku nasza szkoła włączyła się w akcję WOŚP. Był to już XIX Finał. Wolontariusze od samego rana kwestowali w naszej miejscowości. Byli to : Monika Piaśnik ( VI b), Milena Mordarska
  (IV a), Natalia Hajska (V a), Piotr Freiwald (V a), i z gimnazjum Edyta Śladowska (III a), Izabela Rusek
  (III b), Piotr Śladowski (III a), Jędrzej Papisz (III a). Kwota, którą uzbieraliśmy - 4162,18 zł , została przekazana w tym roku dla dzieci z problemami nefrologicznymi i urologicznymi. Miłą niespodziankę sprawili strażacy, którzy czynnie włączyli się w kwestowanie, a młodzież miała okazję poznać tajniki ich pracy.

  Nowy rok

  ,,HEJ KOLĘDA, KOLĘDA ..."


  14 stycznia w Zespole Szkół w Jerzmanowicach odbyły się jasełka bożonarodzeniowe.
  W tym dniu gościnnie wystąpiły dzieci z zaprzyjaźnionej polskiej szkoły w Nowym Rozdole w Ukrainie.
  Jako pierwsi zaprezentowały się maluchy z Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach
  śpiewając skoczne kolędy i pastorałki. Odwagę i talenty swoich pociech podziwiali licznie przybyli rodzice.
  Następnie wystąpili Goście z Ukrainy przedstawiając ,,Opowieść wigilijną" w języku polskim.
  Zgromadzoną publiczność urzekł aktorski poziom występu.
  Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się występ uczniów klas III
  Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach, którzy zaprezentowali misterium bożonarodzeniowe.
  Przerwy między występami umilał śpiew kolęd w wykonaniu młodzieży naszej szkoły.
  Na koniec wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem.


  A. Piechota, A. Sarota

  Nowy rok Nowy rok
 • JASEŁKA ,,Hej kolęda, kolęda ..."więcej>>

  rajd


  UDZIAŁ UCZNIÓW W XVII EDYCJI
  OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
  KOLĘD I PASTORAŁEK
  im. ks. Kazimierza Szwarlika


  Eliminacje rejonowe odbyły się w Olkuszu dnia 15 grudnia 2010 roku.
  Poszczególne klasy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi reprezentowali:
  Klasa I a - Mrozowska Paulina
  Klasa II a - Skotniczna Oliwia, Sikorska Roksana
  Klasa IV b - Kaczmarczyk Katarzyna, Wypart Bartłomiej
  Klasa VI b - Piaśnik Monika, Mrozowska Aleksandra
  natomiast Publiczne Gimnazjum Nr 1 zaprezentowały:
  Syguła Anna (kl. II B), Kopeć Natalia (kl. II C), Sarota Marcelina (kl. III B).

  Nowy rok Nowy rok

  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W PRZEDSZKOLU


  W przedszkolu są do nabycia ozdoby świąteczne: choinki, małe i duże gwiazdy, Jezuski i aniołki.
  Cena od 1zł do 10 zł. Zebrane pieniądze przekazane będą na zakup dodatkowych materiałów
  oraz pomocy do przedszkola.
  AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


  Dnia 10 listopada 2010r. w Zespole Szkół w Jerzmanowicach odbyła się uroczysta akademia
  z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości pod hasłem "za naszą wolność"
  przygotowali uczniowie klasy 2 a Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej.
  To oni wraz z Panią Grażyną Piwowarczyk odpowiedzialni byli za przebieg programu artystycznego.
  W części artystycznej uczniowie wspaniale recytowali utwory poetyckie.
  Doskonale poradzili sobie również z inscenizacją.
  W obrazowy sposób przedstawili dzieje Polski od 1772 roku do 1918roku.
  Punktem kulminacyjnym było wystąpienie kosynierów, przeganiających kosami zaborców,
  trzymających łańcuchy krępujące Polskę.
  Rolę Polski odegrała Aleksandra Rusek, uczennica klasy Vb Szkoły Podstawowej
  im. Św. Królowej Jadwigi.
  Uroczystego tonu dodała doskonale przygotowana oprawa muzyczna.
  Dzięki Pani Sylwii Dudek mogliśmy wysłuchać hymnu narodowego zagranego
  przez przeszkoloną przez nią orkiestrę szkolną.
  To ona też doskonale przygotowała młodych solistów z klasy 4b Szkoły Podstawowej
  im. Św. Królowej Jadwigi, którzy zaśpiewali pieśni.
  W podniosły nastrój wprowadził nas śpiew chóru.


  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011


  I już po wakacjach. Jak każdego września wróciliśmy do szkoły, by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2010/2011. Przywitał nas bardzo serdecznie Pan Dyrektor Tadeusz Nabagło. Nie brakło ciepłych życzeń: sukcesów w codziennej pracy i na końcowych sprawdzianach. Odbyło się pierwsze spotkanie z kolegami. Potem rozeszliśmy sie z wychowawcami do swoich sal. Podano nam plan lekcji na ten rok i... zaczęła się nauka. Koniec z leniuchowaniem i przesypianiem całych dni...

  Do pracy marsz!


 • Dzwonki
  1.8.00 - 8.45
  2.8.55 - 9.40
  3.9.50 - 10.35
  4.10.45 - 11.30
  5.11.55 - 12.40
  6.13.00 - 13.45
  7.13.55 - 14.40


  Dowóz
  7:00Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
  7.00Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
  7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
  7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
  7:30Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
  Autobusy kursują
  w dni nauki szkolnej


  Odwóz
  12:55Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
  12:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
  14:00Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
  14:00Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
  14:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
  14:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
  Autobusy kursują
  w dni nauki szkolnej