Przedszkole
AKTYWNOŚĆ DZIECKA W CIĄGU DNIA

przedszkole

7:00 - 9:00

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci . Gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi. Udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych.

9:00 - 9:30

Porządkowanie sali przez dzieci. Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne . Pełnienie dyżurów przez dzieci.

9:30 - 10:00 przedszkole

Śniadanie - utrwalenie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne.

10:00 - 10:30

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.

10:30 - 11:30

Zajęcia z całą grupą - wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.

11:30 - 12:30

Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery, gry, zajęcia ruchowe i zabawy sportowe, grupowe, zespołowe, międzygrupowe. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac ogrodniczych. Wycieczki, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

12:30 - 12:45

Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.

12:45 - 13:15 przedszkole

Obiad - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków. Zachowanie odpowiednie postawy. Czynności higieniczne po obiedzie.

13:15 - 14:00

Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedycznych , oddechowe, językowe.

14:00 - 14:30 przedszkole

Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się. Podwieczorek.

14:30 - 17:00

Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności porządkowe.


AKTYWNOŚĆ DZIECKA W CIĄGU DNIA - oddział w Łazach

rok szkolny 2016/2017

Pobierz plik =>   
Oferta naszego przedszkola:
 • Edukacja przedszkolna oparta na najnowszych programach
 • zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
 • wykorzystywanie nowatorskich metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, możliwość korzystania z dodatkowych zajęć prowadzonych przez sprawdzonych fachowców z wysokimi kwalifikacjami: rytmika, religia, nauka j. angielskiego, gimnastyka korekcyjna
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych imprezach: wyjazdy do ZOO, wycieczki plenerowe, różnorodne konkursy z nagrodami, aukcje prac dzieci, galerie prac artystycznych dzieci, kiermasze, koncerty, przedstawienia i uroczystości okolicznościowe.
 • zapraszanie lokalnych artystów oraz stałych gości w tym m.in. Teatrzyk "Bajka"
 • spacery i wycieczki - rozwijając zainteresowania dziecka i wzbogacając jego wiedzę o otaczającym świecie.


W trakcie edukacji przedszkolnej obok wspaniałej zabawy dzieci
zdobywają nowe wiadomości i rozwijają swoje zainteresowania
w zakresie :


 • rozwoju mowy i myślenia
 • pojęć matematycznych
 • zajęć przyrodniczo - badawczych
 • tańca, muzyki, plastyki i techniki
 • rozwoju fizycznego
przedszkole

Nasze przedszkole jest czynne
w godzinach 7:00-17:00

Aktywność dziecka
Aktywność dziecka
7:00 - 9:00Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań . Praca indywidualna z dziećmi. Dowolna aktywność dzieci: konstrukcyjna, plastyczna, manualna, muzyczna . Ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zajęcia dodatkowe.
9:00 - 9:30Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
9:30 - 10:00Śniadanie –czynności porządkowe i higieniczne.
10:00 - 10:30Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. Porządkowanie sali.
10:30 - 11:30Zajęcia z całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe. Realizowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
11:30 - 12:30Czynności higieniczno- organizacyjne. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery i zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
12:30 - 12:45Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.
12:45 - 13:15Obiad-czynności higieniczne po obiedzie.
13:15 - 14:00Odpoczynek poobiedni, relaksacja. Słuchanie bajek literackich oraz muzycznych. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne, graficzne, logopedyczne , oddechowe, językowe.
14:00 - 14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe. Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.
14:30 - 17:00Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Praca indywidualna, kompensacyjna, wyrównawcza, praca korekcyjna. Czynności porządkowe.