Baner Kontakt
AKTUALNOŚCI
Rok szkolny 2020/2021


Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Żarach

Jak dbać o czystość wód, na czym polega proces oczyszczania ścieków, co to jest oczyszczanie mechaniczne i jaką rolę pełnią bakterie? Takie pytania zadawali uczniowie podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków w Żarach. Uczestnicy najpierw poznawali etapy oczyszczania ścieków, a następnie oceniali jakość wody w Rezerwacie Doliny Racławki. A ile radości przy okazji ćwiczeń terenowych sprawiła żaba znaleziona nad potokiem i przejście przez mostek w gronie kolegów. To już wartość nieoceniona, zwłaszcza po okresie półrocznej przerwy. Takie wyjście w teren to prawdziwa frajda, a jednocześnie można się czegoś nauczyć np. trudnego pojęcia "sedymentacja osadów". Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu ekologicznego "Jesteśmy częścią przyrody", wspófinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie. Dziękujemy pracownikom Gminnych Wodociągów w Jerzmanowicach za oprowadzenie i możliwość zobaczenia oczyszczalni "od środka".
Teresa Sieradzka


Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem programu żywieniowego odpłatność za żywienie w szkole jest możliwa tylko przelewem.
Prosimy o dokonanie przelewu w nieprzekraczalnym terminie: do 20 każdego miesiąca

Odpłatność za żywienie za miesiąc IX 2020 r. w stołówce szkolnej wynosi:

I danie (zupa): 46 zł

II danie: 80 zł

cały obiad: 126 zł

Dane do przelewu:
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
ul Rajska 22
32-048 Jerzmanowice NIP 677-20-19-451

odbiorca
Zespół Szkół w Jerzmanowicach
ul. Szkolna 2
32-048 Jerzmanowice

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie /oddział w Jerzmanowicach
nr 71 8589 0006 0150 0450 1980 0004

Tytułem
imię i nazwisko dziecka……………………
klasa:………………………………………
opłata za żywienie:…………………

Ważne informacje:
-naliczenie z góry za miesiąc,
-odpisy w kolejnym miesiącu tylko za zgłoszone nieobecności,
-zgłoszenie nieobecności w danym dniu do godziny 9:00 u pań w świetlicy tel. 12 3804051,
-wykup posiłków w formie abonamentowej, obejmującej cały miesiąc,
-brak możliwości zmiany rodzajów posiłków w trakcie miesiąca,
-zgłoszenie dziecka na korzystanie z obiadów w stołówce na następny miesiąc następuje do 29 dnia poprzedniego miesiąca,
-istnieje możliwość otrzymania informacji drogą mailową o wysokości opłat na dany miesiąc, w tej sytuacji należy dostarczyć adres mailowy rodzica na świetlicę (może być przez dziecko)Harmonogram dowozu do szkoły i odwozu

Pobierz plik =>   Rozkład lekcji w Zespole Szkół Nr 1 w Jerzmanowicach
w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz plik =>   ORGANIZACJA DOWOZU I WEJŚCIA DO SZKOŁY

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z pracami budowlanymi na terenie szkolnym wprowadzone są następujące zasady dowozu i dojścia uczniów do i ze szkoły:


1. Autobus szkolny wjeżdża i odjeżdża z parkingu OSP.

2. Dzieci wchodzą i wychodzą ze szkoły bramą główną od ul. Szkolnej.
UWAGA: Będzie ograniczone dojście do szkoły - wąskie przejście!

3. Prosimy o korzystanie z chodnika przy ulicy Rajskiej i Centralnej w celu bezpiecznego dojścia do szkoły.

4. Wjazd samochodów osobowych na parking OSP jest możliwy tylko w godzinach 7:00-17:00.

5. Nie można zostawić samochodów na parkingu OSP, aby nie blokować wyjazdu dla służb ratowniczych. Brama zamykana jest automatycznie i może się zdarzyć, że samochód zostanie na parkingu.

6. Uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem głównym - Pawilon A.

7. Uczniowie klas V-VIII wchodzą wejściem do Pawilonu B (dawny budynek gimnazjum)

8. Prosimy o szczególną rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas dojścia do szkoły i do autobusu szkolnego.KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pobierz plik =>   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 01 września 2020 r. (wtorek)
wg. następującego porządku:

8.00 - uczniowie klas 1-4
10.30 - uczniowie klas 5-8
Masza św. o godz. 17.00

Do szkoły mogą wejść tylko Rodzice uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.
Rodziców uczniów klas 1ab zapraszamy do sali gimnastycznej.
Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz osłona nosa i ust.
W salach lekcyjnych nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

W załączeniu harmonogram dowozu w dn. 01.09.2020

Pobierz plik =>   Procedury w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Jerzmanowicach od 1 września 2020 r.
w okresie pandemii COVID-19

Pobierz plik =>   
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII
ROK SZKOLNY 2020/21

Pobierz plik =>   
ZEBRANIE RODZICÓW W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach informuje, że zebranie
organizacyjne będzie tylko dla Rodziców dzieci,
które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych,
działających w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.

Zebranie odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. tj, w czwartek
wg harmonogramu:
godzina 17:00 oddział w Gotkowicach
godzina 18:00 sala gimnastyczna w szkole podstawowej
(spotkanie dla Rodziców dzieci z oddziałów w Jerzmanowicach, Łazach, Szklarach)

Rodzice dzieci, które kontynuują pobyt w przedszkolu informacje
dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz stosowne oświadczenia otrzymają mailowo.

Tematyka zebrania:
1. Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 (m.in. godziny pracy, zajęcia dodatkowe, przydział dzieci do poszczególnych grup i wychowawców, odpłatność za przedszkole, zgody i oświadczenia)
2. Procedury związane z funkcjonowaniem przedszkola w reżimie sanitarnym.

NASZA SZKOŁA NA:


dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.45 - 11.30
5.11.55 - 12.40
6.13.00 - 13.45
7.13.55 - 14.40


Dowóz
7:00Jerzmanowice ulice: Nietoperzowa, Doły, Pod Grodziskiem, Jurajska, Jana lll Sobieskiego, Centralna, Szkoła
7.00Jerzmanowice Stok, ul. Zachodnia, ul. Krakowska w stronę stacji Shell
7.10Gotkowice przystanek droga krajowa 94 w kierunku Olkusz, Szkoła
7:25Łazy Pętla, Łazy Remiza, Łazy przystanki 1, 2, 3, Kopaniny „koło Studni, Szkoła
7:30Szklary przystanki – Żary pętla, Szklary Tartak, Szklary Remiza, Szklary Kościół, Szklary Stara Szkoła, Szklary Koniec, Jerzmanowice ul. Centralna, szkoła
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


Odwóz
12:55Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
12:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana lll Sobieskiego
14:00Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:00Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
14:50Gotkowice, Jerzmanowice ul. Zachodnia, Stok, Szklary
14:50Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice ul. Wschodnia, Doły, Jurajska, Pod Jamą, Nietoperzowa, Jana III Sobieskiego
Autobusy kursują
w dni nauki szkolnej


>