Baner Kontakt


AKTUALNOŚCI
Rok szkolny 2016 / 2017


OGŁOSZENIE


Dzień Edukacji Narodowej (14.10.2016r.)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu obchodzimy Święto Szkoły.

Program uroczystości:
7.55 - sprawdzenie obecności, wyjście do Kościoła
          Św. Bartłomieja
8.00 - Msza św.
9.00 - program artystyczny
ok. 10.30 - odwóz uczniów do domów
(tylko jeden odwóz w tym dniu).

14 października 2016r. świetlica pracuje bez zmian.Oferta zajęć pozalekcyjnych
na rok szkolny 2016/2017

Pobierz plik =>dla uczniów szkoły podstawowej   

Pobierz plik => dla uczniów gimnazjum    „Podaruj innym zeszyt”

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

           Początek każdego roku szkolnego to dla uczniów szczególnie radosne wydarzenie, wiele dzieci idzie do szkoły po raz pierwszy, inni spotykają się po wakacjach pełni emocji i nowych wrażeń. Zdarza się jednak, że ta radość nie może być pełna. Dla wielu rodzin wyposażenie dzieci w przybory szkolne jest zbyt dużym obciążeniem. Dlatego od wielu lat uczniowie naszej szkoły wychodzą z inicjatywą i organizują akcję „Podaruj innym zeszyt”. Artykuły szkolne zbierane podczas tego przedsięwzięcia przekazywane są do parafialnego Caritas.
           Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to najlepsza nauka drugiego człowieka, nauka człowieczeństwa. Pomagając bezinteresownie, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, przyjazny. Dlatego ogromnie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wsparli akcję, pokazując, że dawanie może ubogacać każdego z nas.

Marzena Polak
Agata SarotaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!

           Dnia 29.09.2016r przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wybierali również opiekuna SU.
           Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło 105 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Dominika Burakowska kl. IV b, Maja Mirek kl. IV a, Magdalena Kozień kl. V a, Natalia Curyło, V b czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
           Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:
1. Otylia Stuwczyńska kl. IV B – PRZEWODNICZĄCA
2. Gabriela Tarnawska kl. IV a – ZASTĘPCA
3. Amelia Kołodziejczyk kl. V b – SKARBNIK
4. Piotr Filipek kl. IV a – RZECZNIK


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani : p. Agata Sarota i p. Mariusz Wiech. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!! .


VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Nasza szkoła uczestniczy w akcji VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 30 września 2016 r. pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Do 29.09.2016. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole. 30.09.2016. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT EXPERT.
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.
Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!Ściana Jurajska Otwarta!

21 września 2016 r. w Zespole Szkół w Jerzmanowicach miała miejsce niecodzienna uroczystość.
           Otóż w licznym gronie zaproszonych gości z Powiatu Krakowskiego, Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ojcowskiego Parku Narodowego, organizacji pozarządowych min. Stowarzyszenia „Ceramika bez Granic”, Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz sympatyków szkoły została otwarta Ściana Jurajska. Uczniowie, biorący udział w projekcie odsłonili ceramiczne dzieło, wykonane wspólnie z artystami Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”.            Niepewność i ciekawość towarzyszące na początku uczniom zniknęła w chwili odkrycia ściany. Wszystkim oczom ukazał się niesamowity krajobraz jerzmanowicki - „ nad powierzchnią i pod powierzchnią ziemi”. Ściana przedstawia „opowieść jurajską”, która zaczęła się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wiele milionów lat temu.

           A wszystko zaczęło się od projektu „Ściana Nietoperzowa”, realizowanego w szkole podstawowej w Jerzmanowicach w 2015 r., który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i zakończył utworzeniem jaskiniowej scenerii w wejściu do budynku szkoły podstawowej.
           Jeszcze w trakcie realizacji „Ściany Nietoperzowej” zrodził się kolejny pomysł na projekt, związany z utworzeniem ściany jurajskiej. W czerwcu 2016 zostały zorganizowane warsztaty edukacyjno-ceramiczne dla blisko 70 uczniów. Przez kilka dni uczestnicy brali udział wykładach geologicznych i warsztatach w efekcie, których powstało setki prac ceramicznych. Twórczość artystyczna uczestników związana była z dziejami geologicznym regionu oraz prehistorycznymi i współczesnymi mieszkańcami jaskiń. We wrześniu bieżącego roku odbyły się kolejne warsztaty ceramiczne, połączone z wykładami, w czasie których powstały przedmioty użytkowe z elementami nietoperzy i jurajskich skamieniałości.
           Warsztaty ceramiczne prowadziły artystki -rzeźbiarki ze Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” – profesor ASP Pani Marita Benke-Gajda, Pani Barbara Zgoda oraz Panie Weronika Gajda i Krystyna Zabokilcka. Wykłady prowadzili geolog Piotr Freiwald i Piotr Ferdek oraz Piotr Firlej ze Stowarzyszenia „Pro-Natura” z Wrocławia. W warsztatach wrześniowych oprócz uczniów z Gimnazjum Jerzmanowicach udział brała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Skale. Efektem długofalowej pracy uczniów i artystów - rzeźbiarzy jest Edukacyjna Ściana Jurajska, przedstawiająca ukształtowanie terenu oraz budowę geologiczną regionu.

Projekt „Ściana Jurajska” był realizowany przez Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” , a finansowany został przez Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Krakowskiego. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
           Składamy serdeczny podziękowania Pani prof. Maricie Benke-Gajda i Pani Barbarze Zgoda za realizację projektu, wielkie zaangażowanie i pomysłowość. Dziękujemy również Pani Weronice Gajda i Pani Krystynie Zaboklickiej za wszelką pomoc i cierpliwość. Podziękowania kierujemy także dla Panów Piotra Freiwala, Piotra Ferdka i Piotra Firleja za pomoc merytoryczną w realizacji projektu, oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Powiatowego w Krakowie za jego finansowanie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych oraz realizacji kolejnych projektów.

Teresa Sieradzka
Zespół Szkół w JerzmanowicachDlaczego „Ściana Jurajska”
w Gimnazjum w Jerzmanowicach?

           Jerzmanowice są położone na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nazywanej Jurą Polską. Jest to malowniczy, lekko falisty i usłany licznymi skałkami obszar, który powstał około 160 mln lat temu.
          W erze mezozoicznej na obszarze Jerzmanowic było ciepłe morze, w którym żyły organizmy z wapiennymi pancerzami. W wyniku nagromadzenia się ich szczątków na dnie morskim powstały warstwy skał wapiennych o grubości dochodzącej do kilkuset metrów. Świadczą o tym liczne skamieniałości, z których najbardziej charakterystyczne są amonity czyli „skalne odbitki ślimaków”. Ponadto występują tu również gąbki, małże, belemnity, jeżowce i koralowce. Osadzanie skał wapiennych najintensywniej zachodziło w okresie jurajskim (195-145 mln lat temu), dlatego też Wyżyna Krakowsko-Częstochowska nazywana jest Jurą, a jurajskie wapienie skaliste, zwane ostańcami, dominują w krajobrazie Jerzmanowic.
          Wśród licznych skałek wyróżnia się Grodzisko, nazywane również „Skałką 502” o wysokości 512,8 m n.p.m. Jest to drugie pod względem wysokości wzniesienie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jurajskie ostańce zbudowane z odpornych na niszczenie wapieni skalistych, mają bardzo urozmaicone formy, a ich wysokości względne sięgają do kilkudziesięciu metrów.
           Wyżynna rzeźba Jerzmanowic została ukształtowana w wyniku niszczenia skał wapiennych. W warunkach gorącego i wilgotnego klimatu szybko następowało rozpuszczanie skał przez wodę opadową, tzw. krasowienie. W rezultacie tych procesów powstały dolinki krasowe i liczne jaskinie, z których najsłynniejsza to Jaskinia Nietoperzowa.
          Jaskinia Nietoperzowa to bogate stanowisko archeologiczne. W osadach jaskiniowych odnaleziono liczne zabytki, pochodzące z paleolitu (epoka kamienia), których twórcą był neandertalczyk. Poza znaleziskami archeologicznymi w jaskini odkryto liczne kości zwierząt plejstoceńskich, między innymi: renifera, niedźwiedzia jaskiniowego, lisa, hieny, nosorożca włochatego i mamuta.
           Dlatego w Gimnazjum w Jerzmanowicach można podziwiać przekroje geologiczne ze śladami dawnego życia organicznego i malownicze ostańce, wykonane przez naszych uczniów w ramach projektu Ściana Jurajska, realizowanego przez Stowarzyszenie „Ceramika bez Granic”. Gratulujemy uczniom pięknych i pomysłowych prac ceramicznych, które złożyły się na „Ścianę Jurajską”.
          Składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Stowarzyszenia prof. Maricie Benke-Gajda i Pani Barbarze Zgoda oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” za przeprowadzenie projektu w naszej szkole. Dziękujemy Panom Piotrowi Freiwald i Piotrowi Ferdek ze Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia – partnerowi projektu za wsparcie merytoryczne.

Tadeusz Nabagło
Dyrektor
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

Teresa Sieradzka


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
dostępne są na stronie OKE
OGŁOSZENIE


W dniu 14.09.2016 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700OGŁOSZENIE


Zachęcamy uczniów klas 4-6
do udziału w konkursach organizowanych
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
lub u nauczycieliKampus Jerzmanowice,
czyli Światowe Dni Młodzieży w naszej szkole


Podczas ŚDM gościliśmy w naszej szkole pielgrzymów z Diecezji Sosnowieckiej. Od 26 lipca przez pięć dni nasi goście mieli okazję do modlitwy, zabawy i twórczych spotkań. W budynku szkoły była baza noclegowa, kuchnia zapewniła smaczne wyżywienie, a strawę duchową duszpasterze. Biskupi; z naszej diecezji-Grzegorz Kaszak oraz diecezji opolskiej-Rudolf Pierskała i archidiecezji łódzkiej-Ireneusz Pękalski prowadzili wspólne rozważania i katechezy oraz odprawili msze św. Młodzież zabrała ze sobą przede wszystkim mądrość płynącą ze wspólnej modlitwy, wzmocnienie wiary oraz piękno naszych krajobrazów, wspomnienie gościnności i naszą otwartość na innych. Szczegółową relację z kilkudniowej uczty duchowej można przeczytać i zobaczyć na stronie diecezji sosnowieckiej.

Ewa Rogóż

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/17
w dniu 01.09.2016r.
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8:00
w Kościele Parafialnym Św. Bartłomieja.

Rozpoczęcie w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(sala gimnastyczna)

Rozpoczęcie w Gimnazjum w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(korytarz)

Rozpoczęcie w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach o godz: 9:00

Rozpoczęcie w oddziale Szkoły Podstawowej w Szklarach o godz: 10:00

Rozpoczęcie w oddziale Przedszkola Samorządowego w Łazach o godz: 10:30


Dowóz uczniów 1 września zgodnie
z harmonogramem dowozów z ubiegłego roku szkolnego.
INFORMACJA DLA RODZICÓW


Ogólne warunki Ubezpieczenia Hestia
    pobierz plik =>   

Warunki szczególne do Ubezpieczenia NNW
dla uczniów oraz personelu
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz Filli
na rok szkolny 2016/2017
    pobierz plik =>   


ODWIEDZIN:


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3