Baner Kontakt


AKTUALNOŚCI
Rok szkolny 2016 / 2017


XIII DIECEZJALNY KONKURS
NA PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY
„MOJA ULUBIONA KOLĘDA”


„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14)


ADRESACI:
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas I– III Diecezji Sosnowieckiej

CELE KONKURSU:
Przybliżenie uczniom twórczości muzycznej i plastycznej związanej z tradycjami Bożego Narodzenia – zaduma nad symboliką świąt.
Popularyzacja kolęd i pastorałek - wybór ulubionej kolędy. Rozwijanie kreatywności dzieci – rozbudzenie wyobraźni i inspiracja ku działaniom artystycznym.
Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.

PROJEKT:
Sztuka przekładu – twórcze wyobrażenie mojej ulubionej kolędy, refleksja własna nad jej treścią i przesłaniem.
Format dowolny. Forma płaska lub przestrzenna. Technika dowolna.
Praca powinna być wykonana indywidualnie.
Termin oddawania prac: 08.12.2016 r.
Szczegółowe informacje udzielają p. katechetki oraz p. nauczycielki świetlicy.DYŻURY NAUCZYCIELI

Pobierz plik =>    
,,Więcej takich spotkań…”

          Tak podsumowała zajęcia z wiedzy o społeczeństwie jedna z uczennic klasy trzeciej gimnazjum. Lekcja była niecodzienna, a nauczyciel także wyjątkowy. W rolę pedagoga wcielił się senator Marek Pęk, który w bardzo przystępny sposób przedstawił organizację i zadania władzy ustawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem senatu. Podczas spotkania nie zabrakło miejsca na parlamentarne anegdoty, odpowiedzi na pytania oraz dyskusję o polityce, ,,…którą należy się interesować bo polityka interesuje się człowiekiem każdego dnia”. To zdanie to swoista dewiza Pana Senatora, który zachęcał młodzież do lektury Konstytucji RP oraz sprawdzania czym zajmują się politycy i jakie działania na rzecz wyborców podejmują.

          Na zakończenie spotkania każdy z uczniów otrzymał specjalny prezent składający się m.in. ze schematu przedstawiającego proces legislacyjny, broszury poświeconej Senatowi RP, specjalnego długopisu, a przede wszystkim z kokardy narodowej. Spotkanie młodzieży z Panem Senatorem odbyło się tuż przed naszym listopadowym Świętem Narodowym.

Ewa Rogóż,,Junior Demokracji”,
czyli kolejny sukces zakresu działań
społeczno-obywatelskich

          Cztery gimnazjalistki: Julia Hrabia z kl. 2b, Wiktoria Kaczmarczyk-Rusek kl. 2a, Martyna Klicka i Adrianna Mirek z kl. 3a w ramach konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności. Grupowa praca została doceniona , dziewczęta zakwalifikowały się do finału konkursu, który odbędzie się 26 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, działanie jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs został objęty Patronatem Starosty Krakowskiego, a patronat medialny sprawuje TVP Kraków.

Ewa Rogóż
          24 listopada 2016r. zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie KRAKOWSKA MATEMATYKA. Jest to już jedenasta edycja tego konkursu, którego celem jest: popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Tegoroczny temat konkursu: „Nad Wisłą”. Czas trwania 60 minut.
Powodzenia na konkursie

Koordynator szkolny
Aneta Firszt-Kozdęba
          Konkurs Alfik Matematyczny odbędzie się 23 listopada 2016r. Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mieli 75 minut czasu. W czasie trwania konkursu, uczeń może mieć ze sobą czystą kartkę i wykorzystać ją jako brudnopis. Uczniowie nie mogą się wymieniać kartkami, ani korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów itp.
Zapraszam do udziału

Koordynator szkolny
Aneta Firszt-KozdębaSzopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz grupy uczniów (maksymalnie 2-osobowe). Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej.
2. Forma i technika dowolna. Można do prac wykorzystać materiały takie jak: drewno, tekturę, odlewy gipsowe, wszelkie masy ceramiczne.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Podstawa szopki nie może przekraczać 50cm x 60cm. Większe szopki nie będą oceniane.
4. Promowane będą prace wykonane samodzielnie przez uczniów, zarówno postaci jak i konstrukcja szopki (bez gotowych, zakupionych w sklepach elementów).
5. Każda praca konkursowa powinna być podpisana.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2016r.
7. Bliższych informacji udzielają panie katechetki i panie ze świetlicy.XVII Wojewódzki Rajd im. Jana Grondkowskiego
„Święto Niepodległości”
Wojnicz 11-12 listopada 2016

          W wyjątkowym Rajdzie PTSM, zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości uczestniczyło 30 uczniów z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. Członkowie Szkolnych Kół PTSM tj. „Małe Żywioły” z klas I-III, „Nietoperze” z klas IV-VI oraz Koło „Ostaniec” z gimnazjum dzielnie reprezentowali swoje szkoły na Wojewódzkim Rajdzie, organizowanym Wojniczu, koło Tarnowa przez Zarząd Małopolskiego Oddziału PTSM w Krakowie.
          W programie Rajdu był udział w obchodach pod Pomnikiem Niepodległości w Wojniczu, uroczysta Msza Św. Kościele Św. Wawrzyńca oraz zwiedzanie z przewodnikiem lokalnego muzeum - Regionalnej Izby w Wojniczu. Popołudnie 11 listopada wszyscy spędzili oglądając przedstawienia nt. „Scenki z życia Marszałka”, przygotowując prace plastyczne nt. „Marszałek na Kasztance”. Tradycyjnie odbyły się też konkursy pieśni patriotycznej, wiedzy historyczno-krajoznawczej oraz konkurs na strój patriotyczny.
Drugiego dnia rajdowi cze udali się na Panieńską Skałę. Cztery godziny marszu w śniegu był bardzo przyjemny, jednak z wielką ulgą wszyscy wrócili do ciepłego schroniska, gdzie czekał pyszny obiad i suche skarpety. Późnym popołudniem na podsumowaniu rajdu było wspólne, uroczyste odśpiewanie hymnu Polski i Roty oraz ogłoszenie wyników rywalizacji. Koło „Małe Żywioły” zdobyły I m-ce, „Nietoperze” II m-ce, Koło „Ostaniec” II m-ce.
Gratuluję wszystkim uczniom, którzy godnie i bardzo dzielnie reprezentowali naszą szkołę, a chętnych zapraszam do udziału w kolejnych rajdach!

Opiekun SKKT PTSM Ostaniec
Teresa SieradzkaProgram ,,Śniadanie daje moc" - 8.XI.2016r.

          Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Kolejny już raz wychowawcy klas I-III zgłosili swoje klasy do programu i przeprowadzili akcję śniadaniową. Bo śniadanie to najlepszy start na nowy dzień!Konkurs Humanistyczny

          7 listopada 2016 r. odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas V i VI: Amelia Kołodziejczyk, Agnieszka Hrabia, Emilia Osiak, Jakub Dziedzic, Filip Gierlach i Kacper Skulich.
Główne hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Życie to nie teatr”. Etap szkolny skoncentrowany był natomiast wokół zagadnienia „Na falach życia”. Uczestników obowiązywały wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z zakresu języka polskiego oraz wykaz literatury dodatkowej zamieszczonej w regulaminie konkursu.
Uczniowie rozpoczęli przygotowania już we wrześniu. Musieli w krótkim czasie przeczytać kilka pozycji książkowych. Następnie na dodatkowych zajęciach rozwijających z języka polskiego pracowali nad zagadnieniami związanymi z tematyką konkursu oraz ćwiczyli różne formy wypowiedzi. W ramach zadań konkursowych redagowali kartkę z pamiętnika, zaproszenie oraz opowiadanie. Musieli wykazać się również dokładną znajomością sytuacji życiowej poszczególnych bohaterów przedstawionych w powieściach.
Uczestnikom gratulujemy chęci i odwagi w podejmowaniu dodatkowych wyzwań. Cieszymy się, że wzięli udział w tym jakże trudnym zadaniu. Życzymy sukcesów podczas kolejnych przygód z literaturą.OGŁOSZENIE


W dniu 16.11.2016 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1630 - szkoła podstawowa
o godz.1730 - gimnazjumTo będzie wyjątkowa lekcja…

          07 listopada zajęcia wiedzy o społeczeństwie poprowadzi senator Marek Pęk. Pan senator nie tylko przyjął zaproszenie na spotkanie z gimnazjalistami, ale także wyraził chęć poprowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Tematyka lekcji oczywista; Kompetencje i zadania władzy ustawodawczej oraz współpraca z innymi organami władzy. Oczywiście nie zabraknie czasu na dyskusje i pytania z zakresu pracy senatorów i posłów. Takie spotkanie będzie wyjątkową formą edukacji społeczno-obywatelskiej, na które czeka się z niecierpliwością.

Ewa RogóżBal Wszystkich Świętych

          3 listopada po raz pierwszy mury naszej szkoły wypełniły szeregi świętych. Celem zorganizowanego przez p. katechetki Balu Wszystkich Świętych było ukazanie dzieciom radości jaką daje życie dla Boga i z Bogiem, oraz pokazanie niezwykłej relacji jaką jest tajemnica świętych obcowania, dzięki której nieustannie możemy cieszyć się pomocą i wstawiennictwem świętych.
          Najmłodsi uczestnicy Balu – uczniowie klas I – III - przyszli przebrani za wybranego przez siebie świętego lub świętą. Była to okazja do poznania naprawdę ciekawych postaci: świętych księżniczek i królów, świętych rycerzy i zakonników, świętych dziewcząt i chłopców. Mogliśmy zobaczyć między innymi: św. Jerzego na koniu, św. Agatę z chlebem i solą , św. Cecylię , św. Krzysztofa z kierownicą, św. Marcina w zbroi, św. Barbarę z węglem, św. Petronelę z termometrem, św. Mikołaja i św. Walentego czy św. Teresę. Oczywiście pojawili się oni w obstawie niezliczonej ilości aniołów.
          Mamy nadzieję, że było to wydarzenie integrujące społeczność uczniowską, a jednocześnie przybliżające najmłodszym życiorysy i postawy świętych.
          Bal Wszystkich Świętych przeniósł nas w zupełnie inną, nadziemską rzeczywistość, w której liczą się dobre relacje, wzajemny szacunek, radość i szczęście drugiego człowieka.
          Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i czekamy na kolejny bal już za rok.

Marzena Polak
Agata SarotaOGŁOSZENIE


31.10.2016r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu świetlica pracuje bez zmian.Z działań Samorządu Uczniowskiego...

           Z okazji Dnia Edukacji Narodowej grupa sześciu gimnazjalistów przebranych za członków Grona Pedagogicznego odwiedziła nauczycieli i pracowników szkoły. Składaliśmy życzenia oraz wręczaliśmy kartki wykonane przez uczniów. Można było je wrzucać do skrzynek, które znajdowały się na świetlicy. Tym razem my wymyśliliśmy zadanie, które polegało na odgadnięciu za kogo jesteśmy przebrani. Nauczyciele poradzili sobie z nim bardzo dobrze, trafnie rozpoznawali w nas swoje "lustrzane odbicia".
Życzymy raz jeszcze wszystkiego co dobre i dziękujemy za zaangażowanie i trudy znoszone dla nas.

Władze SU


Konkurs na "Najpiękniejszy Różaniec" rozstrzygnięty!


„Módlcie się, módlcie się wiele,
Każdego dnia odmawiajcie Różaniec"
                                Jan Paweł II

           Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej, dlatego we wrześniu został ogłoszony w naszej szkole konkurs na wykonanie "Najpiękniejszego Różańca". Adresatami konkursu byli uczniowie Zespołu Szkół oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola. Uczestnicy konkursu do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały. Były różańce z cukierków, żołędzi, kasztanów, orzechów, jarzębiny, drewnianych koralików, makaronu, chrupek, nakrętek, puzzli, kwiatków Matki Bożej, kredek itp. 91 prac konkursowych wyeksponowano w szkolnej świetlicy oraz w kościele parafialnym. Pomysłowość i oryginalność prac okazała się wielka, komisja konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem laureatów...
W wyniku obrad jury w składzie: Pani Justyna Piwowarczyk, Pani Marta Sowa, Pani Izabela Filipowska- Krzystanek, wybrano zwycięzców :

Przedszkole Samorządowe
I miejsce- Julia Okrajni
II miejsce- Dominik Bigaj
III miejsce- Sara Furman
                    Nadia Świerkowska

Szkoła Podstawowa
I miejsce- Wojciech Głowacki- kl. 3c
II miejsce- Gabriela Rogóż- kl. 2a
III miejsce- Fabian Fiba- kl. 3a
                    Filip Rusek- kl. 2c
                    Jakub Skrzypek- kl. 3b
                    Jakub Krzysztonek- kl. 2b


Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom dziękujemy za liczny udział w konkursie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Agata Sarota
Marzena PolakŚwięto Szkoły

           14 października 2016 roku uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły. Najpierw udaliśmy się na Mszę Świętą do kościoła parafialnego, a następnie przeszliśmy do budynku szkoły, by wziąć udział w akademii. Uroczystość poprowadzili przewodniczący szkół: Otylia Stuwczyńska i Marek Sieradzki.
          Na samym początku Pan dyrektor powitał zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz przybyłych rodziców. W swoim wystąpieniu krótko przypomniał historię szkół związaną z naszymi patronami. Podziękował wszystkim za codzienną pracę, a także pochwalił za wyniki uzyskane na tegorocznym sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Następnie głos zabrał Pan wójt, Adam Piaśnik, który na ręce Pana dyrektora złożył podziękowania od biskupa sosnowieckiego, Grzegorza Kaszaka, za życzliwość i ofiarną pomoc w zorganizowaniu wspaniałego Kampusu w Jerzmanowicach w ramach Światowych Dni Młodych.
          Podczas tej uroczystości odbyło się również ślubowanie klas pierwszych gimnazjum, którzy w obecności zebranych złożyli deklarację, że będą dobrymi uczniami, będą strzec honoru i dobrego imienia szkoły, by w przyszłości wyrosnąć na prawego człowieka i wzorowego obywatela.
          Bohaterem tegorocznego Święta Szkoły był Jan Kochanowski – absolwent Akademii Krakowskiej, mistrz pióra z Czarnolasu, twórca literatury doby renesansu. W rolę poety wcielił się Mateusz Skrzypek z 3 a, który zaprosił na biesiadę pod czarnoleską lipę, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów najważniejszych utworów polskiego poety oraz zapoznaliśmy się z istotnymi wydarzeniami z życia J. Kochanowskiego.
          W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klasy 3 a gimnazjum. Tegoroczną uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego oraz kilku solistek.
          Na zakończenie uroczystości zarówno uczniowie jak i przedstawiciele Rady Rodziców złożyli nauczycielom życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.W dniach 13-16 X 2016 r. w Schronisku Młodzieżowym
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
w Krakowie, ul. Oleandry 4 odbył się
XLI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki
Młodzieży Szkolnej PTSM
Przyszliśmy do Ciebie, Naczelniku
Kraków 2016
organizowany przez Oddział Małopolski PTSM .

          Rajd organizowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Celem rajdu było upamiętnienie Grunwaldzkiej Viktorii i dziejów Pomnika Grunwaldzkiego, upowszechnianie poczucia dumy z dokonań przodków, zwiedzanie Krakowa i Niepołomic podczas Gry Terenowej oraz Marszu na Orientację i integracja rajdowych zespołów. W rajdzie mieliśmy okazje rywalizować z młodzieżą gimnazjalną min. z Olsztyna, Konstantynowa, Olesna, Krakowa , Biłgoraja, Białej Podlaskiej, Grodziska Wielkopolskiego i Wołomina. W czwartkowe popołudnie na Kopcu Kościuszki w asyście hymnu, werbli i blasku pochodni miało miejsce uroczyste otwarcie rajdu. W piątek poszczególne zespoły brały udział w Imprezie na Orientację po Niepołomicach. Rajdowicze zwiedzali min. Zamek Niepołomicki, Kościół i Muzeum Fonografii. Ciepła, jesienna pogoda sprawiła, że ten marsz okazał się prawdziwą przyjemnością, jak również konkurencje min: ważenie ziemi, określanie odległości na „oko”, zabawa „Jak reagujesz na komendę”, określanie azymutu, zorganizowane pod Kopcem Grunwaldzkim. W sobotę natomiast reprezentacje rywalizowały w grze terenowej „Śladami Wielkich Polaków” po Krakowie, która wiodła tradycyjnie Drogą Królewską. Głowy i karki wszystkich bolały od patrzenia w górę, ale dzięki temu uczestnicy poznali prawdziwe perełki mieszanki stylów architektonicznych Krakowa. Rajd był ciekawą przygodą dla nas uczestników i miejmy nadzieję zachęcił do uczestnictwa w kolejnych rajdach PTSM. Nasz zespół otrzymał puchar za I m-ce w konkursach: Marsz na orientację i w Gra terenowa po Krakowie.
          Uczestnikom Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych rajdach.

Teresa Sieradzka
Opiekun SKKT PTSM
OstaniecŚlubowanie klasy pierwszej


          W dniu 12 października 2016r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach odbyło się ślubowanie klasy I a. W uroczystości ślubowania udział wzięli: Dyrekcja Naszej Szkoły, Pan Wójt Gminy, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców, Rodzice i Nauczyciele klas II i III wraz z uczniami.
Na samym początku uczennice klasy czwartej powitały najmłodszych w progach naszej szkoły. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej odbył się bardzo ważny moment ślubowanie i pasowanie dzieci klasy pierwszej na uczniów naszej szkoły. Po uroczystości zostały dzieciom wręczone legitymacje uczniowskie, dyplomy oraz prezenty. Na zakończenie zabrał głos Pan Dyrektor życząc dzieciom samych szóstek oraz miłego pobytu w szkole. W tak miłej atmosferze dzieci wraz z rodzicami rozeszli się na wspólne spotkanie do klasy.Wyjątkowe wyróżnienie

          Nasze gimnazjum spotkało kolejny raz wyróżnienie za działania w zakresie krzewienia postaw obywatelskich i działań na rzecz rozwijania samorządności w szkole. Wspólnie z Pauliną Filipek uczennicą klasy 3c reprezentowałyśmy szkołę na Ogólnopolskim Kongresie Kadry Kierowniczej Oświaty, który w tym roku miał miejsce w Gdańsku, w miejscu wyjątkowym, a mianowicie Europejskim Centrum Solidarności. Nasze działania w zakresie prowadzenia debat uczniowskich, wpływie gimnazjalistów na proces tworzenia prawa wewnątrzszkolnego spotkały się z uznaniem organizatorów. Zmiana regulaminu z punktowego na opisowy dokonana na wniosek gimnazjalistów i z ich udziałem to rzadkie przedsięwzięcie. Napisanie nowego prawa w zakresie oceniania zachowania było zadaniem związanym z realizacją programu CEO-Szkoła Demokracji. Pełnienie roli panelistek było dla nas niezwykle ciekawym doświadczeniem i wyróżnieniem. Na kongres skierowano zaproszenie do czterech wybranych szkół. Musiałyśmy się zmierzyć z dociekliwymi pytaniami nie tylko dyrektorów, ale również samorządowców. Wróciłyśmy z poczuciem bardzo dobrze wykonanej misji w zakresie promocji naszej szkoły i gminy.

Ewa RogóżOGŁOSZENIE


Dzień Edukacji Narodowej (14.10.2016r.)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu obchodzimy Święto Szkoły.

Program uroczystości:
7.55 - sprawdzenie obecności, wyjście do Kościoła
          Św. Bartłomieja
8.00 - Msza św.
9.00 - program artystyczny
ok. 10.30 - odwóz uczniów do domów
(tylko jeden odwóz w tym dniu).

14 października 2016r. świetlica pracuje bez zmian.Oferta zajęć pozalekcyjnych
na rok szkolny 2016/2017

Pobierz plik =>dla uczniów szkoły podstawowej   

Pobierz plik => dla uczniów gimnazjum    „Podaruj innym zeszyt”

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

           Początek każdego roku szkolnego to dla uczniów szczególnie radosne wydarzenie, wiele dzieci idzie do szkoły po raz pierwszy, inni spotykają się po wakacjach pełni emocji i nowych wrażeń. Zdarza się jednak, że ta radość nie może być pełna. Dla wielu rodzin wyposażenie dzieci w przybory szkolne jest zbyt dużym obciążeniem. Dlatego od wielu lat uczniowie naszej szkoły wychodzą z inicjatywą i organizują akcję „Podaruj innym zeszyt”. Artykuły szkolne zbierane podczas tego przedsięwzięcia przekazywane są do parafialnego Caritas.
           Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to najlepsza nauka drugiego człowieka, nauka człowieczeństwa. Pomagając bezinteresownie, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, przyjazny. Dlatego ogromnie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wsparli akcję, pokazując, że dawanie może ubogacać każdego z nas.

Marzena Polak
Agata SarotaWYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!

           Dnia 29.09.2016r przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wybierali również opiekuna SU.
           Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło 105 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Dominika Burakowska kl. IV b, Maja Mirek kl. IV a, Magdalena Kozień kl. V a, Natalia Curyło, V b czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
           Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:
1. Otylia Stuwczyńska kl. IV B – PRZEWODNICZĄCA
2. Gabriela Tarnawska kl. IV a – ZASTĘPCA
3. Amelia Kołodziejczyk kl. V b – SKARBNIK
4. Piotr Filipek kl. IV a – RZECZNIK


Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani : p. Agata Sarota i p. Mariusz Wiech. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!! .


Obchody 90-lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce
oraz 85-lecia Schroniska Młodzieżowego „Oleandry”
w Krakowie
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Nasza szkoła uczestniczy w akcji VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 30 września 2016 r. pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.
Do 29.09.2016. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole. 30.09.2016. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT EXPERT.
* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.
Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!
Ściana Jurajska Otwarta!

21 września 2016 r. w Zespole Szkół w Jerzmanowicach miała miejsce niecodzienna uroczystość.
           Otóż w licznym gronie zaproszonych gości z Powiatu Krakowskiego, Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ojcowskiego Parku Narodowego, organizacji pozarządowych min. Stowarzyszenia „Ceramika bez Granic”, Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz sympatyków szkoły została otwarta Ściana Jurajska. Uczniowie, biorący udział w projekcie odsłonili ceramiczne dzieło, wykonane wspólnie z artystami Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”.            Niepewność i ciekawość towarzyszące na początku uczniom zniknęła w chwili odkrycia ściany. Wszystkim oczom ukazał się niesamowity krajobraz jerzmanowicki - „ nad powierzchnią i pod powierzchnią ziemi”. Ściana przedstawia „opowieść jurajską”, która zaczęła się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wiele milionów lat temu.

           A wszystko zaczęło się od projektu „Ściana Nietoperzowa”, realizowanego w szkole podstawowej w Jerzmanowicach w 2015 r., który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i zakończył utworzeniem jaskiniowej scenerii w wejściu do budynku szkoły podstawowej.
           Jeszcze w trakcie realizacji „Ściany Nietoperzowej” zrodził się kolejny pomysł na projekt, związany z utworzeniem ściany jurajskiej. W czerwcu 2016 zostały zorganizowane warsztaty edukacyjno-ceramiczne dla blisko 70 uczniów. Przez kilka dni uczestnicy brali udział wykładach geologicznych i warsztatach w efekcie, których powstało setki prac ceramicznych. Twórczość artystyczna uczestników związana była z dziejami geologicznym regionu oraz prehistorycznymi i współczesnymi mieszkańcami jaskiń. We wrześniu bieżącego roku odbyły się kolejne warsztaty ceramiczne, połączone z wykładami, w czasie których powstały przedmioty użytkowe z elementami nietoperzy i jurajskich skamieniałości.
           Warsztaty ceramiczne prowadziły artystki -rzeźbiarki ze Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” – profesor ASP Pani Marita Benke-Gajda, Pani Barbara Zgoda oraz Panie Weronika Gajda i Krystyna Zabokilcka. Wykłady prowadzili geolog Piotr Freiwald i Piotr Ferdek oraz Piotr Firlej ze Stowarzyszenia „Pro-Natura” z Wrocławia. W warsztatach wrześniowych oprócz uczniów z Gimnazjum Jerzmanowicach udział brała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Skale. Efektem długofalowej pracy uczniów i artystów - rzeźbiarzy jest Edukacyjna Ściana Jurajska, przedstawiająca ukształtowanie terenu oraz budowę geologiczną regionu.

Projekt „Ściana Jurajska” był realizowany przez Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” , a finansowany został przez Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Krakowskiego. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
           Składamy serdeczny podziękowania Pani prof. Maricie Benke-Gajda i Pani Barbarze Zgoda za realizację projektu, wielkie zaangażowanie i pomysłowość. Dziękujemy również Pani Weronice Gajda i Pani Krystynie Zaboklickiej za wszelką pomoc i cierpliwość. Podziękowania kierujemy także dla Panów Piotra Freiwala, Piotra Ferdka i Piotra Firleja za pomoc merytoryczną w realizacji projektu, oraz Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Powiatowego w Krakowie za jego finansowanie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych oraz realizacji kolejnych projektów.

Teresa Sieradzka
Zespół Szkół w JerzmanowicachDlaczego „Ściana Jurajska”
w Gimnazjum w Jerzmanowicach?

           Jerzmanowice są położone na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nazywanej Jurą Polską. Jest to malowniczy, lekko falisty i usłany licznymi skałkami obszar, który powstał około 160 mln lat temu.
          W erze mezozoicznej na obszarze Jerzmanowic było ciepłe morze, w którym żyły organizmy z wapiennymi pancerzami. W wyniku nagromadzenia się ich szczątków na dnie morskim powstały warstwy skał wapiennych o grubości dochodzącej do kilkuset metrów. Świadczą o tym liczne skamieniałości, z których najbardziej charakterystyczne są amonity czyli „skalne odbitki ślimaków”. Ponadto występują tu również gąbki, małże, belemnity, jeżowce i koralowce. Osadzanie skał wapiennych najintensywniej zachodziło w okresie jurajskim (195-145 mln lat temu), dlatego też Wyżyna Krakowsko-Częstochowska nazywana jest Jurą, a jurajskie wapienie skaliste, zwane ostańcami, dominują w krajobrazie Jerzmanowic.
          Wśród licznych skałek wyróżnia się Grodzisko, nazywane również „Skałką 502” o wysokości 512,8 m n.p.m. Jest to drugie pod względem wysokości wzniesienie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jurajskie ostańce zbudowane z odpornych na niszczenie wapieni skalistych, mają bardzo urozmaicone formy, a ich wysokości względne sięgają do kilkudziesięciu metrów.
           Wyżynna rzeźba Jerzmanowic została ukształtowana w wyniku niszczenia skał wapiennych. W warunkach gorącego i wilgotnego klimatu szybko następowało rozpuszczanie skał przez wodę opadową, tzw. krasowienie. W rezultacie tych procesów powstały dolinki krasowe i liczne jaskinie, z których najsłynniejsza to Jaskinia Nietoperzowa.
          Jaskinia Nietoperzowa to bogate stanowisko archeologiczne. W osadach jaskiniowych odnaleziono liczne zabytki, pochodzące z paleolitu (epoka kamienia), których twórcą był neandertalczyk. Poza znaleziskami archeologicznymi w jaskini odkryto liczne kości zwierząt plejstoceńskich, między innymi: renifera, niedźwiedzia jaskiniowego, lisa, hieny, nosorożca włochatego i mamuta.
           Dlatego w Gimnazjum w Jerzmanowicach można podziwiać przekroje geologiczne ze śladami dawnego życia organicznego i malownicze ostańce, wykonane przez naszych uczniów w ramach projektu Ściana Jurajska, realizowanego przez Stowarzyszenie „Ceramika bez Granic”. Gratulujemy uczniom pięknych i pomysłowych prac ceramicznych, które złożyły się na „Ścianę Jurajską”.
          Składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Stowarzyszenia prof. Maricie Benke-Gajda i Pani Barbarze Zgoda oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” za przeprowadzenie projektu w naszej szkole. Dziękujemy Panom Piotrowi Freiwald i Piotrowi Ferdek ze Stowarzyszenia Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia – partnerowi projektu za wsparcie merytoryczne.

Tadeusz Nabagło
Dyrektor
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

Teresa Sieradzka


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
dostępne są na stronie OKE
OGŁOSZENIE


W dniu 14.09.2016 r. (środa)
w Zespole Szkół
w Jerzmanowicach
odbędzie się zebranie rodziców
o godz.1700OGŁOSZENIE


Zachęcamy uczniów klas 4-6
do udziału w konkursach organizowanych
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
lub u nauczycieliKampus Jerzmanowice,
czyli Światowe Dni Młodzieży w naszej szkole


Podczas ŚDM gościliśmy w naszej szkole pielgrzymów z Diecezji Sosnowieckiej. Od 26 lipca przez pięć dni nasi goście mieli okazję do modlitwy, zabawy i twórczych spotkań. W budynku szkoły była baza noclegowa, kuchnia zapewniła smaczne wyżywienie, a strawę duchową duszpasterze. Biskupi; z naszej diecezji-Grzegorz Kaszak oraz diecezji opolskiej-Rudolf Pierskała i archidiecezji łódzkiej-Ireneusz Pękalski prowadzili wspólne rozważania i katechezy oraz odprawili msze św. Młodzież zabrała ze sobą przede wszystkim mądrość płynącą ze wspólnej modlitwy, wzmocnienie wiary oraz piękno naszych krajobrazów, wspomnienie gościnności i naszą otwartość na innych. Szczegółową relację z kilkudniowej uczty duchowej można przeczytać i zobaczyć na stronie diecezji sosnowieckiej.

Ewa Rogóż

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/17
w dniu 01.09.2016r.
w Zespole Szkół w Jerzmanowicach
rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8:00
w Kościele Parafialnym Św. Bartłomieja.

Rozpoczęcie w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(sala gimnastyczna)

Rozpoczęcie w Gimnazjum w Jerzmanowicach o godz: 9:00
(korytarz)

Rozpoczęcie w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach o godz: 9:00

Rozpoczęcie w oddziale Szkoły Podstawowej w Szklarach o godz: 10:00

Rozpoczęcie w oddziale Przedszkola Samorządowego w Łazach o godz: 10:30


Dowóz uczniów 1 września zgodnie
z harmonogramem dowozów z ubiegłego roku szkolnego.
INFORMACJA DLA RODZICÓW


Ogólne warunki Ubezpieczenia Hestia
    pobierz plik =>   

Warunki szczególne do Ubezpieczenia NNW
dla uczniów oraz personelu
Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz Filli
na rok szkolny 2016/2017
    pobierz plik =>   


ODWIEDZIN:


Dzwonki
1.8.00 - 8.45
2.8.55 - 9.40
3.9.50 - 10.35
4.10.40 - 11.25
5.11.45 - 12.30
6.12.45 - 13.30
7.13.35 - 14.20
8.14.25 - 15.05


Dowóz
6:45Wola Kalinowska, Sąspów, Bukowiec, Sąspów remiza
7:00Jerzmanowice (kolonie wschodnie I, II, III)
7:15Stok, Jerzmanowice (kolonia zachodnia), Gotkowice, Sąspów, Wymysłów
7:30Szklary
7:35Łazy, Kopaniny


Odwóz
12:50Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3
13:45Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie1, 2, 3
14:35Gotkowice, Jerzmanowice-kol. zachodnia, Stok, Szklary
Sąspów, Wola Kalinowska
14:55Łazy, Kopaniny, Jerzmanowice-kol. wschodnie 1, 2, 3